romanaLOANIDE - caracterizarea personajului din romanul Scrinul negru

Fără a fi, esenţialmente, schematică, acţiunea romanului Scrinul negru (1960) oscilează între două lumi, realizate, prima în tuşă groasă, "lumea veche", a aristocraţiei de sânge, depăşită de "istorie", şi a acelei intelectualităţi care nu mai sesizează "mersul evenimentelor", a doua în pastă ...
Continuare

Caracterizarea lui Ioanide din romanul Bietul Ioanide

Tema romanului este dată de condiţia omului de artă, a creatorului, în raport cu societatea contemporană. Arhitectul Ioanide, om trecut de jumătatea vieţii {nell mezzo del cămin di nostra vita), reprezintă personajul central de la care pornesc toate firele. Este în acelaşi timp Jim Marinescu (Cartea nunţii) şi Felix Sima (Enigma Otiliei), e ...
Continuare

Aurica Tulea fata cea mica a Aglaei din Enigma Otiliei - caracterizare

Fata cea mică a Aglaei este reversul Otiliei. Otilia şi Aurica se constituie într-un cuplu antinomic. Dacă Otilia întrupează tot ceea ce înseamnă feminitate, Aurica se situează la antipodul feminităţii. Dacă Otilia rămâne pentru cititori o "enigmă', mai ales prin indeterminismul său tipologic, Aurica rămâne, de la început ...
Continuare

Caracterizarea lui Aglae Tulea din Enigma Otilieie

Dacă în cazul lui Costache Giurgiuveanu, scriitorul G. Călinescu dă viaţă unui personaj complex, cu un comportament derutant, care stârneşte o gamă variată de reacţii din partea cititorului (de la dezaprobare la simpatie şi milă), în cazul Aglaei Tulea, evoluţia lineară a personajului, redusă la un comportament rudimentar, ...
Continuare

Leonida Pascalopol din Enigma Otiliei - caracterizare

Cum motivează discursul narativ al romanului Enigma Otiliei existenţa unui personaj ca Leonida Pascalopol? Ce caută moşierul rafinat în casa cu "aer de ruină şi răceală" din str. Antim, într-o societate searbădă şi vulgară? Sunt şi alte întrebări care ne-ar putea sugera perspectivele din care trebuie comentat ...
ContinuareStanica Ratiu - caracterzare - Romanul Enigma Otiliei

Romanul este o sumă de tipuri umane: un avar, o fată enigmatică, un tânăr cinstit şi ambiţios, un moşier rafinat, o "babă absolută", un idiot, un parvenit, şi aşa mai departe! Stanică Raţiu este un personaj căruia scriitorul îi conferă un rol activ în desfăşurarea epică, el fiind acela care, în final, ...
Continuare

Felix Sima - caracterizarea personajului din romanul Enigma Otiliei (1938)

Felix Sima se numără printre personajele principale ale romanului, având în vedere calitatea sa de "martor şi actor". Romanul se deschide cu introducerea lui Felix într-o casă şi o lume necunoscute şi se încheie cu descrierea aceleiaşi case din strada Antim, pe care Felix o contemplă din perspectiva eroziunii timpului. De la începutul romanului, ...
Continuare

Caracterizarea personajului Costache Glurgiuveanu din romanul enigma otiliei

Axul central al discursului narativ - istoria unei moşteniri, - ne îndreptăţeşte să-l considerăm pe Costache Giurgiuveanu, personajul central al romanului, întrucât, direct sau indirect, el hotărăşte destinul celorlalte personaje. Costache Giurgiuveanu întruneşte, fără îndoială, atributele tipului de avar. Dar remarcăm ...
Continuare

Otilia - caracterizare - Enigma Otiliei

Dintre "actorii" teatrului care se prezintă pe marea scenă a unei lumi cuprinsă într-o lume (cea a romanului), cel mai interesant este Otilia. Autorul spunea: "Otilia este «eroina mea lirică», proiecţia mea în afară, o imagine lunară şi feminină. Flaubertian aş putea spune şi eu Otilia c'est moi, e fondul meu de ingenuitate şi ...
Continuare

Vera Policrat - caracterizare din romanul Cartea nuntii (1933)

Dacă Jim Marinescu nu are naivitatea lui Daphnis, în schimb Vera reeditează zbuciumul erotic trăit de Chloe. Lipsită de afecţiune părintească - orfană de tată, neglijată de mamă -, Vera îşi dăruie iubirea fără reticenţe. Asemeni fetei de împărat din poemul eminescian Luceafărul, Vera aspiră la ...
Continuare

Caracterizarea lui Jim Marinescu din romanul Cartea nuntii de George Călinescu

Cartea nunţii este un roman de dragoste, în genul lui Daphnis şi Chloe de Longos (ca şi Thalassa de Macedonski), cu oarecare lirism idilic interior, tratat însă într-o formă cu desăvârşire epică. Practic, ni se reistoriseşte eterna poveste maritală: Ion Marinescu - Jim, un tânăr profesor universitar cu studii serioase în ...
Continuare

Vidra - caracterizare - Razvan si Vidra

Boieroaică "din neamul acelui groaznic bărbat, Care numai c-o-m-brâncire patru domni a răsturnat', nepoata lui Motoc ilustrează obstinaţia lucidă a unui vis. Destinul ei se leagă inextricabil de acela al lui Răzvan. Fiinţă obsesivă şi spirit catalizator, din clipa atingerii celor două destine, înfăptuită în cadrul ...
Continuare

Caracterizarea lui Razvan din Razvan si Vidra (1867)

RÂZVAN Este personajul principal al dramei numite iniţial Răzvan Vodă, prima dramă istorică în versuri a literaturii noastre. Ţigan, rob eliberat, din nou rob, apoi căpetenie de haiduci în codrii Orheiului, locotenent, căpitan, şi apoi polcovnic în oştirea leşească, hatman al Moldovei şi, în sfârşit, domn în scaunul cel ...
Continuare

Ghita Taciune - caracterizarea personajului din Micuta (1863) de Bogdan Petriceicu Hasdeu

Ghiţă Tăciune Considerat când un alter-ego al tânărului Hasdeu (de către primii critici ai nuvelei), când un "roue de tradiţie franceză" (în viziunea că-linesciană), sau un "dandy oriental" (Mircea Zaciu), Ghiţă Tăciune, eroul nuvelei Micuţa (Trei zile şi trei nopţi din viaţa unui student) este o ...
Continuare

Caracterizarea lui Andronache Tuzluc din Ciocoii vechi si noi (1863)

Andronache Tuzluc, "mare postelnic", "boier de protipendadă", este, în ordinea importanţei, după Dinu Păturică (ciubucciul său într-un prim stadiu al devenirii sociale), un personaj de o mare pondere narativă şi demonstrativă în cuprinsul romanului. Potrivit imperativelor de construcţie caracterologică ale romanului realist de ...
Continuare

Caracterizarea lui Dinu Paturica din Ciocoii vechi si noi

Eroul principal al romanului Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică şoareci mănâncă de Nicolae Filimon aparţine, prin toate datele fizionomiei sale morale şi temperamentale, unei serii tipologice cu o bogată tradiţie şi reprezentare în istoria romanului autohton şi european, aceea a ariviştilor. Tip uman caracteristic ...
Continuare

Caracterizarea lui Mitica Ramatorian din Nenorocirile unui slujnicar sau Gentilomii de mahala

Atât prin stil, cât şi prin modul de construcţie a personajelor, nuvela marchează opţiunea lui Nicolae Filimon pentru realism. Mitică Râmătorian (nume simbolic pentru caracterul personajului), eroul (sau antieroul) nuvelei, este varianta autohtonă, decăzută, a romanticilor Friedrich Staaps şi Mateo Cipriani. Critica l-a considerat pe ...
Continuare

Caracterizarea lui Mihnea Voda din Mihnea Voda cel Rau

Alexandru Odobescu mărturiseşte că a avut ca model "frumoasa nuvelă istorică a lui Negruzzi asupra lui Alexandru Lăpuşneanu", dar în cronicile sale el caută un unghi nou de abordare epică a subiectului. E preocupat, mai ales, de zugrăvirea tablourilor de atmosferă, a cadrelor dramatice impregnate de o pregnantă culoare locală, ce ...
Continuare

Caracterizarea lui Despot Voda

Personaj principal al dramei istorice cu acelaşi nume, Despot-Vodă este pivotul central în jurul căruia se încheagă întreaga acţiune a operei dramatice. Persoană istorică, consemnată de cronici (Grigore Ureche), figura lui Despot Eraclid marchează în cadrul dramaturgiei lui Alecsandri trecerea de la persoana cu existenţă reală la ...
Continuare

Caracterizarea lui leonas din chirita in provintie

Apariţia lui Leonaş, un reprezentant al ideilor noi, delimitează în piesă momentul intrigii. După ce a stat trei ani la Paris, revenit în ţară, el o caută pe Luluţa, pe care o ştia din copilărie, şi vrea s-o scape din mâinile Chiriţei, căreia îi promite multe "şotii". Travestit în ofiţer "cu musteţi ...
Continuare

Materiale romana