Referate romana - referatele de care ai nevoie

Tanase scatiu - roman de Duiliu Zamfirescu - comentariu

TĂNASE SCATIU - Roman de Duiliu Zamfirescu, al doilea din ciclul Romanului Comăneştenilor, apărut în revista "Convorbiri literare", nr. 1l-l2 din 1895 şi l-2 din . în volum e publicat în 1907, cu o prefaţă a autorului. El reprezintă materializarea unei idei mai vechi, formulată într-o scrisoare către T. Maiorescu din 1891: "Eu socotesc că nic ...
Continuare

TAKE, IANKE SI CADIR - Comedie in trei acte de Victor Ion Popa - rezumat

TAKE, IANKE ŞI CADÎR - Comedie în trei acte de Victor Ion Popa. Premiera piesei a avut loc în anul 1932 la Teatrul "Măria Ventura", dar, în ciuda unei distribuţii "într-adevăr excepţională" (Ion Sârbul, G. Timică, Al. Giugaru, Jules Cazaban, Măria Mohor, Silvia Dumitrescu), nu s-a bucurat de succesul scontat. încercând să explice insuccesul, autor ...
Continuare

Tainele inimei - roman de Cristian Teodorescu - rezumat

"TAINELE INIMEI" - Roman de Cristian Teodorescu. A apărut în anul 1988 la Editura Cartea Românească din Bucureşti. Comentând volumul de povestiri Maestrul de lumini (1985), Liviu Petrescu era de părere că "jocul metatextual", gustat şi de alţi prozatori tineri, ar putea fi la C. T. "rodul, doar, al unui mimetism de grup". Romanul a dat dreptate criticului, ...
Continuare

Tablete din tara de kuty - volum de proza scurta de Tudor Arghezi

TABLETE DIN ŢARA DE KUTY - Volum de proză scurtă de Tudor Arghezi. A apărut la Bucureşti, Editura Naţionala Ciornei, în anul . Până la această dată, modalitatea sa compoziţională fusese de mai multe ori verificată: Icoane de lemn (1929) şi Poarta neagră (1930) experimentaseră cu succes ceea ce Mariana Ionescu ...
Continuare

STIRI DESPRE VICTOR VALERIU MARTINESCU - Antologie din poezia lui Victor Valeriu Martinescu

ŞTIRI DESPRE VICTOR VALERIU MARTINESCU - Antologie din poezia lui Victor Valeriu Martinescu, alcătuită şi prefaţată de Ion Pop şi publicată la Editura Cogito din Oradea în . Cuprinde versuri din volumul de debut Cele dintâi ştiri despre Victor Valeriu Martinescu (1933) - aproximativ jumătate din sumarul ediţiei originale - şi preia in ...
Continuare
Socul oxigenului - volum de versuri de Ion Mircea - analiza

ŞOCUL OXIGENULUI - Volum de versuri de Ion Mircea. A fost publicat la Editura Vinea din Bucureşti în anul 200. Se deschide cu o notă bio-bibliograficâ. Două texte cu caracter confesiv inaugurează şi închid cartea: Audiţie de pe discul de aur şi, respectiv, Poezia. Cele două texte ce încadrează poemele conturează o definiţie a poezi ...
Continuare

Si alte poezii - volum de versuri de Romulus Vulpescu

ŞI ALTE POEZII - Volum de versuri de Romulus Vulpescu, apărui în 1970 la Editura Cartea Românească din Bucureşti. Şi alte poezii (1970) a fost considerat "cel mai important volum postbelic de poezie fantezistă, parodică, burlescă, ironică, umoristică, experimentală" (Marian Popa, 1977), iar autorul lui este quasi-unanim catalogat drept "po ...
Continuare

Satra - roman comentat de Zaharia Stancu

ŞATRA - Roman de Zaharia Stancu. Prima ediţie în volum: Şatra, Bucureşti, F. P_L, . "La romanul Şatra am lucrai şase ani. In fiecare vară l-am scris o dată şi l-am distrus, până când, în a şaptea vară i-am dat forma în care el a apărut. Hste un roman care n-are nici o legătură cu biografia mea, este un roman pentru care ...
Continuare

Sarpele - microroman de Mircea Eliade

ŞARPELE - Microroman de Mircea Eliade, tipărit la Editura Naţionala S. Ciornei din Bucureşti, în . A fost scris febril, "în paisprezece nopţi", pe măsură ce manuscrisul se culegea în tipografic (cf. Memorii, 1907-l960, ed. a Ii-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 325), în paralel cu lucrul la ediţia Hasdcu în două volume. Ambele lucr ...
Continuare

7 poeme - volum de versuri de Leonid Dimov

7 POEME Volum de versuri de Leonid Dimov, apărut în 1968, incluzând, după cum o anunţă şi titlul, şapte poezii: Poemul odăilor, In munţi, Istoria lui Claus şi a giganticei spălătorese, Turnul Babei, Vedeniile regelui Pepin, Mistreţul şi pacea eternă şi A. B, C. Semnificativ pentru poetica onirică dimoviană, vol ...
Continuare

Santier - roman de Mircea Eliade - rezumat

ŞANTIER - Roman de Mircea Eliade. Apare în 1935. Şantier cuprinde o parte a jurnalului lui M. E. redactat în perioada şederii în India (1928-l931), cu unele adnotări făcute în 1935, anul apariţiei cărţii. Ea reprezintă un caz mai aparte în contextul literaturii jurnaliere, prin prefaţa cu valoare de artă poetică pe care autorul însu ...
Continuare

Suitele transilvane - volum de versuri de Andrei Zanca

SUITELE TRANSILVANE - Volum de versuri de Andrei Zanca. Publicat în colecţia "La steaua. Poeţi optzecişti", a Editurii Axa, Botoşani, 2000. Reuneşte peste 130 de poeme, selectate din întreaga creaţie a poetului, de la debutul cu Poemele Nordului (1982), la Un străin în bârlogul lupilor (1994), Elegiile din Regensburg (1994), Euroblues (1995), După-ami ...
Continuare

Suflete tari - drama in trei acte de Camil Petrescu - rezumat

SUFLETE TARI - Dramă în trei acte de Camil Petrescu, având iniţial subtitlul Nebunia lui Andrei Pietraru. Scrisă, după mărturisirea autorului, în 1919, pe vremea când era profesor la Timişoara, este prima sa piesă jucată. Premiera are loc, în 12 mai 1922, la Teatrul Naţional din Bucureşti, piesa fiind publicată, în volum, în 1925, la Editura C ...
Continuare

Suferinta urmasilor - roman reprezentativ al lui Ion Lăncrănjan

SUFERINŢA URMAŞILOR - Roman reprezentativ al lui Ion Lăncrănjan, publicat în 1978 la Editura Eminescu şi reeditat, cu revizuiri minime, în 1985, în colecţia "Biblioteca de proză română contemporană". Prin tematică şi raportare consecventă la "cantitatea de real" şi la "reliefarea adevărului" faptelor, "ca singură sol ...
Continuare

Subiect banal - rezumat - roman de Ury Benador

SUBIECT BANAL - Roman de Ury Benador. După ce în 1934 apăruse romanul Ghetto veac XX, în care folosind caracterizarea autorului, "trăiesc epic vieţi individuale şi colective specific evreieşti şi general omeneşti, realitatea ghetto-ului spiritual şi a celui geografic, mediul românesc, veacul", următorul volum, Subiect banal, publicat la Editur ...
Continuare

Straja dragonilor - autobiografia lui I. Negoiţescu

STRAJA DRAGONILOR - Autobiografia lui I. Negoiţescu, publicată iniţial (1992) în "Caietul de literatură" (coordonat chiar de scriitor) al revistei "Dialog" de la Dictzenbach (Germania). Republicată, în foileton, în revista "Apostrof (1993-l994) şi, apoi, în volum, în "Biblioteca Apostrof, Cluj, 1994. In anul 1990, I. N. mi-a mărturisit că singurul imbol ...
Continuare

Stelfxe fixe - volum de poezii de Gheorghe Pituţ

STELFXE FIXE - Volum de poezii de Gheorghe Pituţ, apărut la Editura Eminescu, Bucureşti, 1977; distins cu premiul de poezie al Uniunii Scriitorilor pentru anul respectiv. Unele poeme din sumarul său au fost antologate în volumul de autor Noaptea luminată, din . Este antologat apoi într-un prim volum postum, care îi reia şi titlul, Stelele fixe (antologie, repere c ...
Continuare

Steaua fara nume - comedie in irei acte de Mihail Sebastian

STEAUA FĂRĂ NUME - Comedie in Irei acte de Mihail Sebastian. Prima ediţie în volum: Teatru. Jocul de-a vacanţa. Steaua Jără nume, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, . Având pe afiş nu numele autorului, ci un nume fals Victor Mincu datorită legislaţiei rasiale a epocii, piesa este reprezentată (cu succes) pentru ...
Continuare

Stanci fulgerate - versuri de Alexandru Philippide

STANCI FULGERATE - Versuri de Alexandru Philippide. Volumul a fost publicat în anul 1930, la Editura Cultura Naţională din Bucureşti, "cu un portret inedit de Iser". Este a doua carte a poetului. Poeme precum Frontispiciu şi Schiţă pentru un portret, cu care se deschide volumul, propun o ipostază a eului liric de substanţă romantică, situându-l ...
Continuare

Statui - volum de sonete de Mihai Codreanu

STATUI - Volum de sonete de Mihai Codreanu, apărut în 1914 la Editura revistei "Viaţa românească" de la Iaşi. Distins în 1915 cu premiul "Herescu Năsturel" al Academiei Române. "Ediţia definitivă, îngrijită de autor", în 1939, poartă titlul Statui. Sonete şi evadări din sonet. Deşi nu a fost cel mai prolific autor de sonete din lite ...
ContinuareCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani