romanaGargantua - personaj in romanul Gargantua si Pantagruel

(autor Francois Rabelais) Garjtantua esle un personaj cu dimensiuni de uriaş, dimensiuni care simbolizează dorin (a de atolcuprindere a omului din Renaştere. Prin el. Rabelais exprimă idealul pedagogi-ei umaniste: cultul raţiunii călăuzite de ştiinţă şi cultul naturii, aşa cum fusese practicai în antichitate, când oamenii îşi ...
Continuare

Figaro - personaj in comediile Barbierul din Sevilla si Nunta lui Figaro

(autor Beaumarchais) Figaro reprezintă tipul valetului inteligent şi abil, cultivat, duşman al moravurilor aristocratice şi purtător de cuvânt al ideilor şi atitudinilor burgheze existente în preajma revoluţiei din 1789. Prin intermediul lui Figaro, Beaumarchais exprimă câteva din principalele atitudini ale „stării a ...
Continuare

Felix Grandet - personaj in romanul Eugenie Grandet

Felix Grandet este unul dintre cele mai bine realizate tipuri de avar din literatura universală. Felix Grandet, tatăl lui Eugenie, este un burghez avar care nu trăieşte decât pentru a strânge bani. Ascensiunea lui Grandet a fost foarte rapidă: fost meşter dogar, îmbogăţit prin zestrea soţiei şi prin speculă, devine primarul micului oraş ...
Continuare

Fedra - personaj din literatura greaca

Fedra devine personajul principal al dramei lui Jean Racine, Fedra, capodoperă a teatrului clasic. Fedra este soţia lui Tezeu. îndrăgostită de fiul său vitreg, Hipolit, cade pradă unei pasiuni irezistibile şi se sinu cide. Fedra este o victi mă a pasiunii mistui toare, pe care nu o poa te înfrânge sau domin; în vreun fel. Pentru Fe dra raţiunea nu ...
Continuare

Eugenie Grandet -eroina romanului omonim

(autor Honore de Balzac) Eugenie Grandet, fiica lui Felix Grandet, şi-a petrecut întreaga tinereţe sub autoritatea tatălui, un om avar şi lipsit de sentimente paterne, ducând o viaţă plină de privaţiuni. în ciuda tuturor suferinţelor pe care trebuie să le îndure. Eugenie îşi păstrează sufletul pur, iubitor şi ...
ContinuareEugene de Rastignac - personaj in romanul Mos Goriol

(autor Honore de Balzac) Eugene de Rastignae este un tânăr provincial ambiţios, venii la Paris în speranţa că va reuşi să pătrundă în înalta societate. La început el doreşte să îşi atingă scopul prin muncă cinstită. Tânărul îşi schimbă însă opinia sub influenţa fostului ocnaş Vau-trin, ajungând ...
Continuare

Eriniile - personaje in mitologia greaca

Apar în Choeforele şi în Eumenidele, opere care fac parte din trilogia Orestia (autor Eschil). Eriniile (Furiile, Eu-menidele) erau în mitologia greacă zeiţe ale răzbunării şi ale blestemului. Numele lor erau Allekto, Megaira, Tisi-phone. Mult mai târziu Eriniile au devenii simple personificări ale sentimentului de vinovăţie, ale ...
Continuare

Enkidu - personaj in Epopeea lui Ghilgames

Enkidu este simbolul destinului din totdeauna al omenirii. Omul, conform concepţiei antropo-gonice a întregii Meso-potamii, este plămădit din lut de zei, străbate treptele evoluţiei de la viaţa primitivă, petrecută in mijlocul fiarelor, trece la viaţa pastorală, cunoaşte dragostea şi prietenia, traiul civilizat dintr-o cetate, eroismul ...
Continuare

Eneas - legendar erou troian si protagonist al epopeii Eneida

(autor Vergiliu). Supravieţuitor al căderii Troiei, după nimicirea cetăţii el rătăceşte pe mări, întârzie o vreme în Cartagina şi, ajuns pe pământul Italiei, devine părintele poporului roman. Eneas are trăsăturile unui adevărat conducător. Actele sale sunt pline de energie, hotărâre, dar şi ...
Continuare

Emma Bovary - personaj principal in romanul Doamna Bovanj (autor Gustave Flauberl)

Fiică de ţăran, educată în mijlocul călugăriţelor, Emma Bovary este o fiinţă înclinată spre visare, imaginaţia ei fiind alimentată de lecturile romantice specifice epocii. Se căsătoreşte cu un subchirurg, Charles Bovary, un om cumsecade, dar lipsit de ambiţii, care nu reuşeşte să-i ofere Emmei nimic ...
Continuare

Electra - personaj in tragedia Choeforele (autor Eschil).

Electra este fiica lui Agamemnon şi a Cli-temnestrei. Ea este cea care răzbună cu ajutorul fratelui ei,. Oreste, asasinarea tatălui lor de către Clitemnestra şi amantul ei, ...
Continuare

Amfitrion - personaj legendar grec.

Este un conducător militar te-ban, de a cărui soţie se îndrăgosteşte Zeus. Această întâmplare, interpretată diferit şi modernizată, a devenit subiectul mai multor comedii scrise de: Mo-Iiere, Kleist, Giraudoux etc. Amfitrion este şi personaj în comedia cu acelaşi nume, atribuită lui Plaut. în opera Iui Plaut Amfitrion pleacă ...
Continuare

Amelia Sedley - personaj in romanul Baietul desertaciunilor

(autor William Thackeray). Amelia este fiica unui burghez bogat. Cinstită şi virtuoasă, pură şi naivă, Amelia este incapabilă să cunoască adevărata fire a oamenilor. Din această cauză viaţa • ei va fi un eşec. Destinul Ameliei este urmărit din momentul în care va părăsi pensionul aristocratic, ...
Continuare

Alexei Peskov - personaj principal in romanul autobiografic Copilaria (autor Maxim Gorki).

în ciuda numeroaselor lovituri primite de la viaţă (moartea tatălui şi a mamei), a unei copilării private de aproape orice urmă de dragoste sau protecţie, Aleoşa va înfrunta totul cu mult curaj, păstrându-şi sufletul pur şi dragostea imensă pentru ...
Continuare

Ahile personaj principal in Iliada (autor prezumtiv Homer)

Ahile, erou legendar grec, conducător militar învestit cu atribute eroice ideale, este- participant la războiul troian. El este fiul zeiţei Thetis şi al lui Peleus. La naştere zeiţa 1-a cufundat în apele Styx-ului (fluviu din Hades) pentru a-1 face invulnerabil, dar un călcâi a rămas neudat („călcatul lui Ahile"), acesta fiind unicul punct vulnerabil ...
Continuare

Ahab - personaj central al romanului Moby Dick

(autor Herman Melville). Căpitanul Ahab, comandantul balenierei „Pequod", îşi consacră întreaga existenţă unui singur ţel, acela de a vâna misterioasa balenă Moby Dick, care, cu ani în urmă, îi sfârtecase piciorul. în vederea atingerii acestui ţel, Ahab se sacrifică pe sine şi îşi sacrifică, în egală măsură, ...
Continuare

Agamemnon - personaj mitologic din Iliada

(autor prezumtiv Homer). Agamemnon, fiul lui Atreu, a fost căpetenia aheilor în războiul Tro-iei, provocat de răpirea Elenei - soţia lui Mene-lau, de către Paris, fiul lui Priam. Din căsătoria Iui Agamemnon cu Clitemnes-tra au rezultat cinci copii: Ifigenia, Electra, Crisotemis, Ifiariaxa şi Oreste. Agamemnon va fi ucis după întoarcerea sa ...
Continuare

Virginia - tragedie a dramaturgului italian Vittorio Alfieri

publicată în anul 1777. Considerată un adevărat model de concepţie şi construcţie dramatică alfieriană, tragedia Virginia este inspirată din relatarea istoricului latin Ti Ui s Livius. Virginia, o fată din popor, fiica lui Virginiu şi a Numitoriei, este urmărită de viciosul Ap-pius Claudius, care, folosindu-se de puterea sa de ...
Continuare

Viata lui David Copperfield - roman al scriitorului englez Charles Dickens.

Romanul, publicat în 1849-1850, este, în cea mai mare parte, de inspiraţie autobiografică, după cum preciza scriitorul însuşi: „Am lucrat din zori şi pană in noapte, cu răbdare şi cu greu. Am scris o poveste cu subiect luat din propria mea experienţă. Cartea de faţă nu face în fond decăt să aştearnă în scris ...
Continuare

Ulise - roman al prozatorului irlandez de limba engleza James Joyce

publicat în anul 1922. Romanul Ulise reprezintă o versiune modernă a epopeii lui Homer, Odiseea. Conţinutul romanului este dat de descrierea unei zile din viaţa, cu nimic ieşită din comun, a trei locuitori din Dublin: burghezul Leopold Bloom, de profesie agent de publicitate, soţia sa, Molly (Marion), şi tânărul Stephen Dedalus. Punctul de ...
Continuare

Materiale romana