romanaCugetarile - opera de Blaise Pascal

A apărut într-o primă ediţie, incompletă, în anul 1670. Cugetările sunt fragmente dintr-o operă proiectată de scriitor ca o amplă apologie a religiei creştine. Cugetările reprezintă o profundă meditaţie pe tema condiţiei omului, fiind expresia unei tulburătoare conştiinţe filozofice şi a unei tragice ...
Continuare

Crima si pedeapsa - roman al scriitorului rus Feodor Mihailovici Dostoievski

Eroul romanului este tânărul Rodion Raskol-nikov, fost student care a părăsit universitatea din pricina sărăciei. Rodion Raskolnikov ucide o bătrână cămătăreasă şi pe sora acesteia, atât pentru bani, cât şi pentru a-şi dovedi lui însuşi că este o personalitate „excepţională", situată dincolo de bine ...
Continuare

Crima lui Sylvestre Bonnard - roman al scriitorului francez Anatole France

Personajul principal al romanului este Sylvestre Bonnard, un savant bătrân, mare iubitor de manuscrise, tipul umanistului erudit care ascunde un suflet plin de tandreţe şi delicateţe. Romanul este structurat în două părţi: partea I Buşteanul şi partea a Ii-a Jeanne Alexandre. Prima parte este consacrată descrierii eforturilor bătrânului ...
Continuare

Corabia beata - poem al poetului francez Arthur Rimbaud.

Scris în anul 1871, acest poem ne introduce în poetica lui Rimbaud. în Corabia beată Rimbaud descrie simbolic experienţa poetică la care visează: să scrie o poezie absolută, capabilă să fixeze într-un limbaj poetic nou, veritabilă alchimie verbală, substanţa însăşi a universului, ascunsă în spatele unei reţele infinite de ...
Continuare

Copilaria - roman al scriitorului rus Maxim Gorki

Copilăria face parte dintr-o trilogie cu caracter autobiografic, alături de La stăpâni (1915/1916) şi Universităţile mele (1923). Copilăria ne înfăţişează condiţiile deosebit de dificile, în care a crescut şi s-a maturizat Alexei Peşkov (adevăratul nume al lui Maxim Gorki). Murindu-i tatăl ca urmare a unei „glume" ...
ContinuareCopiii capitanului de Jules Verne

Romanul Copiii căpitanului Grant face parte din aşa-numita «trilogie a mării», împreună cu: 20.000 de leghe sub mări (1869) şi Insula misterioasă (1874). Subiectul romanului este următorul: Mary şi Robert Grant, copiii căpitanului Grant, pornesc cu iahtul „Dun-can" în căutarea tatălui lor, care naufragiase cu vasul „Britannia" în ...
Continuare

Contemplatiile - capodopera a liricii lui Victor Hugo

în prefaţa volumului de versuri Contemplaţiile autorul declară: „Douăzeci şi cinci de ani de viaţă sunt adunaţi in aceste două volume." Contemplaţiile sunt structurate în două părţi: Odinioară şi Astăzi Odinioară, prima parte, conţine 77 de poezii, care se pare că au fost scrise înainte de anul 1843. ...
Continuare

Confesiuni - scriere autobiografica de Jean-Jacques Rousseau

Confesiunile sunt structurate în două părţi a câte şase cărţi fiecare. Primele şase cărţi (din 1712-1740) evocă naşterea, copilăria şi tinereţea lui Jean-Jac-ques Rousseau petrecute la Geneva, întâlnirea cu Mme de Warens la Annecy, aventurile sale la Turin, călătoriile în Elveţia şi în Franţa ...
Continuare

Conditia umana - roman al scriitorului francez Andre Malraux

Acţiunea acestei opere este plasată în timpul războiului civil din China, romanul prezentând înfrângerea revoluţionarilor comunişti la Şan-hai, în primăvara anului 1927. Personajele romanului încearcă să îşi depăşească limitele impuse de condiţia umană, prin asumarea lucidă a destinului lor, prin confruntarea ...
Continuare

Comoara din insula - roman al scriitorului englez de origine scotiana, Robert Louis Stevenson,

Comoara din insulă este o carte de aventuri structurată în şase părţi: Bătrânul pirat; Bucătarul vasului; Aventura mea pe insulă; în-tăritura; Aventura mea pe mare; Căpitanul Silver. Subiectul romanului este următorul: un marinar cu o fire deosebit de ciudată, însoţit peste tot de sticluţa sa cu rom, soseşte la hanul ...
Continuare

Comedia ulcicai

La baza acestei comedii regăsim o temă universală: dezumanizarea omului stăpânit de setea de înavuţire. în centrul piesei stă figura caricaturală a bătrânului Euclio, care a găsit întâmplător în casa lui o ulcică plină cu bani de aur, devenind patologic de zgârcit şi de bănuitor. El îngroapă ulcica mai adânc şi este ...
Continuare

Colt Alb - roman al scriitorului american Jack London

Romanul, structural în cinci părţi, începe cu evocarea unei întâmplări trăite de doi aventurieri, Bill şi Henry. Aliaţi în ţinutul care se învecinează cu cercul polar, numit „Sălbaticul" (Wild), cei doi sunt atacaţi de o haită de lupi. Cu doar trei cartuşe, celor doi le este imposibil să îndepărteze lupii. Aprind un foc ...
Continuare

Coliba Unchiului Tom - roman al prozatoarei americane Harriet Beecher-Stowe.

Publicat în anul 1852, romanul Coliba Unchiului Tom s-a bucurat de o enormă popularitate în epocă, datorită realismului cu care surprinde în paginile sale viaţa grea a sclavilor negri din America. Cu toate acestea, cele câteva atacuri împotriva cărţii au determinat-o pe scriitoare să publice A Key to Uncie Tom s Cabin, 1853 - Cheie pentru Coliba Unchiului ...
Continuare

Ciuma - roman al prozatorului francez Albert Camus

Scris în timpul Rezistenţei franceze (autorul însuşi participând la lupta de rezistenţă împotriva ocupaţiei naziste), romanul este o parabolă a luptei solidare a oamenilor împotriva flagelurilor, a opresiunii, a tot ceea ce se opune libertăţii şi demnităţii umane. în oraşul algerian Oran, izbucneşte o devastatoare epidemie de ...
Continuare

Cei trei muschetari - roman al scriitorului francez Alexandre Dumas

publicat în anul 1844. Face parte dintr-o trilogie, alături de După douăzeci de ani şi Vicontele de Bragelonne. în Cei trei muşchetari, primul roman al trilogiei, Alexandre Dumas creează un tablou pitoresc al epocii lui Ludovic al XlII-lea şi ne face cunoştinţă cu celebrii eroi, adevărate simboluri ale loialităţii şi ...
Continuare

Cantecul oastei lui Igor - opera anonima

poem eroic medieval rus (manuscrisul rămas datează din secolul XVII). Cântecul oastei lui Igor narează învingerea de către năvălitorii polo-veţi a cneazului Igor, captivitatea şi eliberarea acestuia, cu ajutorul forţelor naturii. Evenimentele din a- cest poem s-au petrecut la sfârşitul secolului ...
Continuare

Cantecul Nibelungi-lor - opera anonima

poem eroic medieval german. Forma sa actuală datează din secolul al XII-lea. Cântecul Nihelungilor cuprinde numeroase legende care au circulat, pe cale orală, atât pe teritoriul locuit astăzi de germani şi austrieci, cât şi în Scandinavia, Islanda şi Groenlanda. Poemul este împărţit în două părţi distincte, totalizând 39 de ...
Continuare

Cantecul lui Roland - opera anonima

cel mai important poem eroic medieval francez, conţinând aproape 4000 de versuri, fiind elaborat, se pare, între anii 997-1130. La baza poemului regăsim un bogat material de cântece populare epice scurte. Evenimentele la care se face referire în Cântecul lui Roland s-au petrecut în secolul al VIII-lea. în poem sunt evocate luptele duse de francii conduşi de Carol cel Mare ...
Continuare

Cantecul lui Hildebrand - opera anonima

cel mai vechi poem eroic germanic, datând din secolul al VUI-lea. Poemul, de mică dimensiune, redă întâlnirea şi lupta dintre doi războinici, bătrânul Hil-debrand şi Hadubrand, tată şi fiu, care nu se recunosc şi încep a se bate până ce Hilde-brand reuşeşte să îşi învingă fiul, iar acesta este nevoit să ...
Continuare

Cantecul Gudrunei -opera anonima.

Cântecul Gudrunei este un poem epic medieval german datând din secolul al XlII-lea, scris ulterior Cântecului Nibe-lungilor de un poet de curte bavarez sau austriac. S-a transmis într-o versiune târzie, inclusă în manuscrisul colectiv Ambraser Helden buch (Cartea eroilor din Ambras), de la începutul secolului al XV-lea. Poemul este compus din trei părţi distincte, lipsite de ...
Continuare

Materiale romana