Referate romana - referatele de care ai nevoie

Scrisoarea I Mihai Eminescu - analiza

Prima dintre Scrisorile eminesciene, considerată pe drept cuvânt o capodoperă, a declanşat o puzderie de comentarii erudite şi filosofice în marginea ideilor ei generale. împrejurarea poate părea legitimă, dacă ne gândim că viziunea lirică se construieşte aici pe temelia şi chiar pe scheletul unor teorii cu privire la univers, la originea # ...
Continuare

Variatii estetice in poezia lui Mihai Eminescu

Evidenţa cu care ni se impun marile opere ale artei conduce nu de puţine ori la un anume dezinteres tocmai faţă de sursele acestei evidenţe, altfel zis tocmai faţă de fascinaţia constrângătoare şi acaparantă a valorilor autentice. Consecinţa este o sensibilă inhibiţie a spiritului critic, care prezintă printre altele riscul ...
Continuare

O CERCETARE CRITICA ASUPRA POEZIEI ROMANE DE LA 1867 de

Apărut iniţial în primele numere ale Convorbirilor literare şi imediat apoi în volum, studiul va fi inclus, începând din 1892, în toate ediţiile Criticelor maioresciene, însemnătatea lui este capitală nu numai în opera autorului său, dar şi în întreaga istorie a culturii româneşti. S-ar putea pe drept cuvânt afirma că el reprezintă certificatu ...
Continuare

TITU MAIORESCU

Din câte merite i se pot recunoaşte lui Maiorescu, cel mai însemnat rămâne fără îndoială acela de a fi aşezat fundamentele culturii noastre moderne. La o examinare mai atentă se constată că aceste fundamente se află într-o relaţie directă cu introducerea spiritului critic activ, ofensiv şi intransigent în formele unei activită&# ...
Continuare

RAZVAN Sl VIDRA

Acţiunea şi personajele piesei fiind prea bine cunoscute, vom începe prin a introduce în varietatea elementelor lor constitutive o anumită sistematizare. Evoluţia dramei se petrece într-un singur sens printr-o gradaţie egal ascendentă: ridicarea lui Răzvan până la culmile puterii şi demnităţii sociale. Motivaţia absorbantei pasiuni a erou ...
Continuare
ALEXANDRU LAPUSNEANUL

Cea dintâi nuvelă istorică românească s-a dovedit a fi şi cea mai bună din întreaga evoluţie a acestei specii literare. Publicată la 1840 în revista Dacia literară a lui Mihail Kogălniceanu, ea este inspirată din letopiseţele moldoveneşti ale lui Grigore Ureche şi Nicolae Costin, de care se îndepărtează totuşi în anumi ...
Continuare

UMBRA LUI MIRCEA LA COZIA

Imprejurările genezei acestei capodopere a liricii lui Gr. M. Alexandrescu ni le-a evocat poetul însuşi în al său Memorial de călătorie (1863): "Ziua începuse a se ascunde dune munţii de la apus, mai luminând încă puţin culmele cele din faţă. Apropierea serei da obiectelor colorc fantastice şi deştepta nenumăratele voci ale singur ...
Continuare

ETAPE DIN EVOLUTIA LITERATURII ROMANE

Prima condiţie pentru constituirea unei literaturi naţionale este fără îndoială limba, a doua este scrisul, iar a treia conştiinţa estetică. Nici una dintre ele nu s-a dovedit însă prezentă de la început în manifestările de cultură ale popoarelor care alcătuiesc Europa de azi. împrejurarea trebuie considerată totuşi foarte ...
Continuare

I. L. CARAGIALE - ANIMATOR AL SERATELOR "JUNIMII" BUCURESTENE

Faţă de ceilalţi mari clasici ai literaturii române şi chiar în comparaţie cu oricare dintre scriitorii contemporani. I. L. Caragiale s-a aflat în cele mai complicate raporturi cu Junimea. Exceptând studiile lui $er-ban Cioculescu, numai în rare cazuri vom întâlni o reconsiderare întru-totul obiectivă a evoluţiei acestor raporturi. Nu de puţine ori s-a scris ...
Continuare

Ion Creanga si junimismul literar

Ca dascăl Ion Creangă ar fi putut şi dună reintegrarea sa în învăţământ cu sprijinul lui Maiorescu să rămână adept al junimismului în acest domeniu, fără obligativitatea participării la întrunirile societăţii Junimea, cu atât mai mult cu cât politicienii junimişti de vază rrri-vitau acum ...
Continuare

Aprecierea invatatorului Ion Creanga

Legăturile învăţătorului Creangă cu Maiorescu sunt întrerupte după 1865, dar noi evenimente petrecute în faţa fostului elev îi va apropia din nou. în schimb, când junimiştii sau adepţii acestora au preluat conducerea învăţământului, el le-a atras în mod deosebit atenţia, mai cu seamă că devenise stăpân deplin pe metoda ...
Continuare

Elevul Ion Creange si profesorul Titu Maiorescu

Controversele privind data când Creangă a devenit junimist nu sunt lipsite de probe documentare, iar dacă nu s-a ajuns la o acceptare unanimă, s-a realizat, în schimb, impulsionarea cercetărilor menite să lămurească diversele împrejurări în care a receptat elemente ale junimismului politic, cultural, pedagogic şi literar. Informaţiile dobândite per ...
Continuare

RECEPTAREA OPEREI IN CRITICA LITERARA JUNIMISTA

Dacă Eminescu şi Caragiale s-au bucurat de articole speciale scrise chiar de Maiorescu, dacă despre Coşbuc au apărut în Convorbiri literare două cronici întinse, consacrate volumelor Balade şi idile şi Fire de tort. Slavici şi Creangă rămân singurii mari clasici cărora junimiştii nu le-au dedicat studii aparte. Faptul a ...
Continuare

TEZA FORMELOR FARA FOND si IDEOLOGIA JUNIMISTA

Treptat, sfera de cuprindere a criticii fenomenului inadecvării s-a lărgit, îmbrăţişând şi fenomenul cultural de peste Carpaţi, astfel că în anul 1876 era în măsură să se refere la tinerii de acolo trimişi la studii în Occident. întorşi în ţară, aceştia s-au pus pe treabă, s-o civilizeze, dar fără să ...
Continuare

IOAN SLAVICI si capacitatile sale creatoare

La sfârşitul varii lui 1873, după zbuciumate căutări, loan Slavici se afla la răspântia de pe care putea porni ca să ajungă cât mai repede la desăvârşirea formaţiei sale intelectuale şi, îndeosebi, la afirmarea specificului propriu ca scriitor ce aparţinea "direcţiei noi". A ales atunci calea cea mai potrivită cu împlinire ...
Continuare

IOAN SLAVICI si Junimea

RECEPTAREA JUNIMISMULUI ŞI PROPAGAREA LUI ÎN EPOCA STUDIILOR VIENEZE Legăturile lui Ioan Slavici cu direcţia nonă s-au stabilit şi s-au menţinut în cele mai importante momente ale activităţii sale culturale şi literare, cu implicaţii profunde în ideologia literară, în concepţia artistica, mai puţin în cea politică, dar în chi ...
Continuare

Opera lui COSBUC si "JUNIMEA"

Cunoştinţa timpurie a lui Titu Maiorescu cu lirica lui Coşbuc, entuziasmul cu care a primit Nunta Zamfirei, precum şi contribuţia cercului junimist la perfectarea ultimei forme a poemului pot fi socotite argumente esenţiale, în sprijinul ideii că lucrurile s-au petrecut la fel şi în alte ocazii, cu poeziile citite în cenaclu sau publicate în Convorbiri liter ...
Continuare

IMPLICATII JUNIMISTE IN PUBLICISTICA SI IN OPERA LITERARA

Incursiunile în momentele cele mâi semnificative ale prezenţei lui Eminescu la Junimea (având în vedere aspectul biografic, ideologia politică şi literară, orizontul filosofic) sunt menite să ofere elementele fundamentale pe baza cărora se realizează reconstituirea ansamblului contribuţiilor poetului la definirea profilului literar şi cultural al junimi ...
Continuare

EMINESCU SI TITU MAIORESCU

COMUNITATEA SPIRITUALĂ ŞI RECUNOAŞTEREA RECIPROCA A VALORII INDIVIDUALE Publicarea unui important număr de documente şi studii de-a lungul anilor a făcut ca încă de prin 1940 relaţiile dintre Titu Maiorescu şi Mihai Eminescu ca om şi poet să nu mai fie socotite o problemă controversată. Clarificările privesc cu deosebire ...
Continuare

ALECSANDRI IN CRITICA LITERARA JUNIMISTA

In 1871, când T. Maiorescu publica Direcţia nouă în poezia şi proza română, Vasile Alecsandri era colaborator al Convorbirilor literare cu poezii de factură veche, cânticele comice şi mai ales cu pasteluri. Revista junimistă, care se declarase în articolul-program drept continuatoare a României literare, îi tipărise mai întâi poezia Tânăra creolă, ...
ContinuareCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani