romanaVictor Kernbach ca si scriitor de science fiction

Incă spre sfârşitul anilor '50, literatura ştiinţifico-fantastică românească trecea printr-un proces de primenire - deocamdată doar tematică, mai târziu şi stilistică, "tehnică", valorică. O premieră de răsunet a anilor '60 a fost, în acest context şi "ipoteza paleoastronautică", după care Pământul ar ...
Continuare

Poezia lui Edgar Allan Poe

Intre opera unui scriitor şi viaţa lui este întotdeauna, cum e şi firesc, o legătură. Fapte din viaţa scriitorului se oglindesc în opera lui. Aceste fapte însă — afară doar de cazul cînd sînt însemnate într-un jurnal, dar şi aici rareori şi numai pe alocurea ca o copie exactă a realităţii — nu se oglindesc niciodată în ...
Continuare

Tudor Arghezi (1880-1967) - Universul poeziei argheziene

Tudor Arghezi (1880-l967) este unul dintre marii poeţi ai secolu- lui nostru. Secolul însă de-abia l-a cunoscut. Vocea să îndărătnică şi inconfundabilă printre cele ale marilor poeţi ai timpului său n-a reuşit multă vreme să răzbată şi în afara graniţelor ţării. Limba în care a scris Arghezi, limba ...
Continuare

Diminetile cu domnisoara peste - comentariul poeziei de Gellu Naum

Format în climatul avangardei interbelice, Gellu Naum (1915-2001) este foarte activ şi temerar în anii de manifestare explozivă a suprarealismului întârziat (1945-l947), conlucrând în cadrul Grupului suprarealist român împreună cu Gherasim Luca, Paul Păun, D. Trost şi Virgil Teodorescu. în colecţiile întemeiate de toţi membrii grupării - Colecţia ...
Continuare

Pe stalpi de Gellu Naum - comentariu

Poemul Pe stâlpi face parte din grupajul La capătul numerelor (din volumul Partea cealaltă, 1991) şi constituie o altă artă poetică suprarealistă, mai degrabă implicită decât explicită. Fidel principiului de „a nu reproduce o lume sau alta", Gellu Naum inventează o supra-lume, suspendată la înălţimea stâlpilor. „Turnul de ...
ContinuarePoezia Certitudinea eruptiva - comentariu de Gellu Naum

Publicat în 1944, Culoarul somnului este volumul care închide etapa interbelică a poeziei lui Gellu Naum, de ataşament necondiţionat la literatura de avangardă (inclusiv teoretic), după: Drumeţul incendiar (1936), Libertatea de a dormi pe o frunte (1937) şi Vasco da Gama (1940). Poemul Certitudinea eruptivă, inclus în acest volum şi datat 1941, ...
Continuare

Oglinda oarba de Gellu Naum - comentariul poeziei

Conceput în 1941, conform datării autorului, şi inclus în volumul Culoarul somnului (1944), Oglinda oarbă este un poem-manifest, care ilustrează modul suprarealist temerar de a recompune realitatea prin „acordul perfect" dintre real şi imaginar. Scenariul imagistic şocant are la temelie atât înclinaţia onirică (halucinatorie) cât şi predispoziţia ...
Continuare

Frunza palida, frunza galbena de Tudor Arghezi - comentariu

A patra culegere de versuri publicată de Tudor Arghezi, Hore (1939), se constituie într-o prelungire a liricii anterioare. După cum s-a remarcat, cele mai multe dintre piesele acestui ciclu fac legătura cu volumul precedent, Cărticică de seară (1935), „prin interesul acordat universului «boabei şi al fărâmei»: o poezie de graţioase miniaturi, ce ...
Continuare

Rondelul cupei de Murano - comentariu de Al. Macedonski

Primul dintre cele zece mici poeme ale ciclului Rondelurile celor patru vânturi are ca temă imaginea stilizată a unei cupe de sticlă produsă în celebra insulă italiană Murano. După cercetările de istorie literară întreprinse de Adrian Marino, se pare că această serie de rondeluri a fost scrisă între 1919 şi aprilie . Rondelul cupei ...
Continuare

Oglindele - fabula lui Gr. Alexandrescu - comentariu

Geneza fabulelor lui Gr. Alexandrescu trebuie raportată mereu la carenţele societăţii timpului. Imaginea lumii prezentate în aceste creaţii e însoţită şi de o consemnare atentă a falsităţii şi ridicolului ei de esenţă, autorul devenind un observator realist şi critic al contemporaneităţii. Oglindele se ...
Continuare

Bradule, bradule - comentariu

Scurgerea timpului şi neputinţa omului de a interveni în faţa destinului s-au „corectat", în mentalitatea arhaică, prin apelul la ceremoniale sacre, la obiceiuri care explică la dimensiune umană multe întrebări referitoare la nedreptăţile ceasului vremii. în evoluţia spiritualităţii umane practici ca nunta mortului, o nuntă a unui ...
Continuare

Nichita Stanescu - orizontul poetic

Gândirea poetică instituită la nivelul unei epistemologii mai generale în operele poeţilor enumeraţi, se particularizează în tot atâtea metode lirice: metoda bacoviană, metoda barbiana, metoda blagiană, metoda argheziană şi metoda stănesciană. Metoda lui Nichita Stănescu continuă procesul vast de interogare a genului poetic prin ...
Continuare

Biografie Marin Sorescu

Poezia lui Marin Sorescu, aproape totdeauna o anumită reţinere "constructivă" (cum spune autorul însuşi, în dedicaţia pe volumul selectiv intitulat Drumul), care se explică - acum îmi dau seama mai bine - prin anti-lirismul funciar al acestui gen de discurs pe care l-am numit parodic. "Parodiind mai întâi obiecte literare (opere, autori) în Singur printre ...
Continuare

Ioan Alexandru - biografie

"Eu fac ceva ce mi se pare mai aproape de moarte decât de eroare, de viaţa omului decât de limbajul lui, care poate fi uneori o trădare a faptelor", mărturisea Ioan Alexandru în motto-ul la Infernul discutabil, ceea ce ar putea fi tradus astfel: poezia nu este în primul rând o formă de expresie ci o formă de existenţă. Cu Viaţa deocamdată şi ...
Continuare

Marin Mincu - biografie

Neputându-mă obiectiva critic faţă de propria-mi poezie, recurg la comentariul lui Ştefan Augustin Doinaş, intitulat Poetul / producător de text: «Faptul că - spre deosebire de alţi confraţi - Marin Mincu şi-a alcătuit volumul Pradă realului (Cartea Românească, 1985) exclusiv din texte de după 1980 pare să indice o ...
Continuare

George Vulturescu - analiza

Deşi prin anul naşterii, George Vulturescu aparţine optzeciştilor, totuşi prin autenticitatea şi forţa discursului său, precum şi prin apariţiile editoriale, el se înscrie ca şi Paul Daian şi Marian Drăghici în filonul recuperator al post-textualiştilor. Abia acum are loc ră / sucirea definitivă a gâtului ...
Continuare

Eul poetic si relatiile cu poezia

Iniţial, poezia este emanaţia unei instanţe enunţătoare impersonale, având un obiect ce se află în exterior. Apoi, pe măsură ce are loc transformarea treptată a acestei instanţe transcendente într-un eu poetic autonom, aceasta capătă o conştiinţă de sine tot mai accentuată şi îşi devine propriul obiect. ...
Continuare

Ana Blandiana - biografie

Este pseudonimul literar al Otiliei Coman, născută la Timişoara în 25 martie . îşi face studiile gimnaziale şi liceale în Oradea, la fostul liceu „Oltea Doamna". Debutează în revista „Tribuna" din Cluj în 1959, cu poezia Originalitate, semnată Ana Blandiana. Va redebuta, după o tăcere „silită" de patru ani, în revista „Contemporanul" ...
Continuare

Grigore Vieru - scurta biografie

S-a născut la 14 februarie 1935 în Pererita, sat de pe malul stâng al Prutului. îşi pierde tatăl în război. Face studii primare şi secundare în satul natal şi apoi la Lipcani. Absolvă, în 1958, Facultatea de Filologie a Institutului „Ion Creangă" din Chişinău. Debutează cupoezie în vremea studenţiei, iar în 1957 îi apare primul ...
Continuare

Lucian Valea - Biografie

Pstepseudonimul lui Alexandru Astăluş, născut în comuna Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud, la 4 martie . Face studiile liceale la Cluj şi Braşov. Debutează poetic de timpuriu, în 1939, la ziarul „Tribuna" din Cluj. La Braşov, încă elev de liceu fiind, participă la realizarea revistei „Claviaturi" (194l-l943), ...
Continuare

Materiale romana