romanaMihnea-Voda cel Rau - personaj principal in nuvela istorica omonima (autor Alexandru Odobescu)

Mihnea-Vodă cel Rău este un monarh despotic. Pentru a se menţine la domnie, el recurge la acţiuni odioase: ucide, necinsteşte fetele, pune Ia cale tot felul de uneltiri împotriva familiilor rivale. Răzbunător din fire, de îndată ce află că boierii uneltesc împotriva lui, îi pofteşte la palat şi, după ce ţine o cuvântare ...
Continuare

Micul Print - personaj central in poemul in proza cu acelasi nume

(autor Antoine de Saint-Exupery). Micul prinţ provenea de pe o planetă îndepărtată, asteroidul B 612. El este înzestrat cu însuşirile unui personaj fantastic. în timpul călătoriei sale în spaţiu se miră şi se minunează de tot ceea ce vede. întrebările pe care le adresează Micul prinţ personajelor pe care le va întâlni în ...
Continuare

Medeea - figura legendara din literatura greaca si personaj principal in tragedia cu acelasi nume

(autor Euripide) Fiică a regelui din Colchida, vrăjitoare, Medeea săvârşeşte o serie de crime oribile înainte şi după ce devine soţia lui Iason. Ea se răzbună în mod cumplit atunci când este părăsită de soţul ei: îşi otrăveşte rivala şi îşi sugrumă copiii, pentru a-1 îndurera pe Iason, ...
Continuare

Luca - personaj principal intr-o serie de povestiri SF pentru copii

(autor Vasile Poenaru). Povestirile au fost publicate în colecţia împărăţia poveştilor: Povestea Vântului Turbat, Povestea calculatorului îndrăgostit, Povestea Planetei Gânditoare, Povestea Prinţesei Măria, Povestea fetiţei vrăjite. Povestea Câinelui Zburător şi Povestea tatălui risipitor salvat de Moş ...
Continuare

Liubov Andreevna Ranevskaia - eroina a dramei Livada cu visini

(autor Anton Pavlovici Cehov) Liubov Andreevna este o moşiereasă, rămasă văduvă, care îşi risipeşte averea ducând o viaţă lipsită de griji, la Paris, întorcându-se la casa ei, aliată în mijlocul Linei livezi cvi vişini, ea decide sâ-şi vândă la licitaţie livada din pricina impasului financiar în care se ...
ContinuareKrimhilda - eroina principala a Cantecului Nibelungilor

al cărei portret, sub numele de Gudruna, apare schiţat mai întâi în poemul Eddei (cea mai veche creaţie literară a culturii germane). Krimhilda este sora regelui Gunther, soţia cavalerului Siegfried şi cumnata Brunhildei. în Cântecul Nibelun gilor Krimhilda apare într-o triplă ipostază -de iubită, văduvă şi feroce ...
Continuare

Julien Sorel - personajul principal al romanului Rosu si Negru

(autor Stendhal) Julien Sorel este un personaj complex, înzestrat cu tendinţe şi trăsături morale contradictorii. El ilustrează tipul arivistului, dotat cu calităţi excepţionale: inteligenţă, frumuseţe, voinţă şi ambiţie. Umilinţa îndurată în casa părintească şi imposibilitatea de a ...
Continuare

Jim Hawkins - personajul principal din romanul Comoara din insula

(autor Robert Louis Stevenson). Jim Hawkins (cel care ne relatează întâmplările din acest roman) este fiul doamnei Hawkins, proprietara hanului „Amiralul Benbow". Aventurile la care va lua parte Jim încep din momentul în care la hanul .Amiralul Benbow" va poposi un marinar, pe nume Billy Bones (zis Bill), fost secund al celui mai sângeros pirat, Flint. După moartea lui Bill, ...
Continuare

Jean Valjean - personajul central al romanului Mizerabilii

(autor Victor Hugo). La începutul romanului Jean Valjean este judecai şi trimis la ocnă, pentru că a furat o pâine. După 19 ani de temniţă, el va continua să se ascundă sub identităţi false, deoarece este prigonit de poliţistul Javerf. Devenit un bogat industriaş (sub numele de M. Madeleine), el îşi va dedica existenţa ...
Continuare

Caracterizare - Isolda

eroina celei mai frumoase legende de dragoste, Trislan şi Isolda, pe care a dat-o evul mediu. Soţie a regelui celt Marc, îndrăgostită de cavalerul Tristan, trăind dramatic iubirea şi puternic marcată de poziţia sa de soţie şi de amantă, Isolda apare învăluită de aura pasi-onalităţii şi a ...
Continuare

Igor - personaj in Cantecul oastei lui Igor

Igor este un personaj istoric, atestat de cronicile ruseşti (secolul XII). Cneazul Igor îşi afirmă personalitatea şi eroismul în luptele contra năvălitorilor cumani. Expediţia sa constituie subiectul Cântecului oastei lui Igor, capodoperă a poeziei eroice medievale ...
Continuare

Ifigenia - personaj principal in Ifigenia in Aulida si in Ifigenia in Taurida

(autor Euripide) Ifigenia este fiica lui Agamemnon şi a Cli-temnestrei. Ea a fost jertfită de tatăl ei pe altarul zeiţei Artemis, spre a obţine vântul favorabil necesar plecării flotei aheene, în timpul războiului troian. Zeiţei i se face însă milă de fată şi o duce în templul său din Tauris, unde o consacră ...
Continuare

Iason - figura din mitologia si legendele grecesti si personaj in tragedia Medeea

(autor Euripide). Iason, fiul regelui Aison din Iolcos, a fost căpetenia expediţiei argonauţilor în Colchida, în căutarea lânii de aur, păzită de un balaur. în Colchida se îndrăgosteşte de el frumoasa Medeea, vrăjitoare şi fiică a regelui din Colchida. Aceasta, după ce îl ajută să dobândească lâna de aur, îşi ...
Continuare

Hernani - personaj in piesa romantica cu acelasi titlu

(autor Victor Hugo). Hernani este un răzvrătit, căpitan al unei bande de bandiţi şi rival în dragoste al regelui Don Carlos, care spre finalul piesei, se descoperă a fi un nobil de cel mai înalt rang. O iubeşte cu pasiune pe Dona Sol, însă, după nenumărate peripeţii, chiar când este pe punctul de a o lua în căsătorie, se ...
Continuare

Henry Higgins - personaj central in comedia Pggmalion

(autor Bernard Shaw). Lingvistul Higgins se hotărăşte să facă o experienţă prin care să demonstreze că, printr-o educaţie corespunzătoare a vorbirii, oricine poate dobândi aparenţa unui om instruit. Va pune în practică această teorie cu Liza Dooliftle, o ilorăreasă, pe care o învăţă să ...
Continuare

Hector - personaj in epopeea Iliada

(autor prezumtiv Homer). Erou legendar troian, Hector este fiul regelui Priam şi al Hecubei. E este căsătorit cu Andromaca. Calitatea de erou simbolic este dată de vitejia extraordinară cu care luptă, deşi ştie din prezicerile oracolului că va fi ucis de Ahile şi că TVoia va li distrusă. în cei zece ani de război el ...
Continuare

Heathcliff - personaj central in romanul La rascruce de vanturi

(autoare Emily Bronle). Eroul acestui roman este un copil părăsii, care a fost găsii de domnul Earnshaw şi pe care acesta îl va creşte alături de copiii săi. Ilind-ley şi Catherine. Nea-vănd nume, copiii îl botează, simbolic, Heathcliff „colţ de plai înalt". Heathcliff va îndura, după moartea binefăcătorului său, tot ...
Continuare

Gulliver - eroul operei alegorico-fantastice cu elemente de virulenta satira morala si social-politica, Calatoriile lui Lemuel Gulliver in mai multe tari indepartate ale lumii

(autor Jonathan Swiil). Străbătând diferite ţări imaginare, Gulliver are ocazia de a observa - critic şi caricatural -moravurile, obiceiurile, rânduielile sociale şi politice viciate (aluzii evidente la situaţiile din Anglia acelei ...
Continuare

Ghilgames - personaj istoric sumerian

rege în Uruk (mileniul III î.Hr.). Este eroul primului epos clin literatura universală, Epopeea lui Ghilgameş. Conducător autoritar şi războinic viteaz, Ghilgameş leagă o strânsă prietenie cu Enkidu, sălbaticul cu forţă colosală, creat anume de zei pentru a fi „un al doilea Ghilgameş, având o inimă vijelioasă ca ...
Continuare

Gavroche - personaj al romanului Mizerabilii

(autor Victor Hugo). Gavroche a devenit în literatura universală un simbol al eroismului. Fiul cuplului Thenar-dier, detestat de mama sa şi ignorat de tală, Gavroche, în vârstă de numai unsprezece ani, duce o viaţă de ştrengar, pe străzile Parisului. Deşi lipsit de dragoste şi de căldura unui cămin, nevoit să-şi poarte ...
Continuare

Materiale romana