Referate romana - referatele de care ai nevoie

Iapa Lui Voda (nucleul epic şi substanţa lirică)

Primă povestire din Hanu-Ancuţei (1928), Iapa lui Vodă, este "uvertura" operei, înscriind scenariul epic într-un timp şi spaţiu mitice, prin paralelismul planurilor temporale (trecut / prezent) care alternează, şi introduce personajul ce va îndeplini, în structura ritualică a cărţii, rolul maestrului de ceremonii, îndemnându-i pe ceilalţi asc ...
Continuare

Hanu-ancutei sinteza (planurile temporale)

Publicată în 1928 într-un moment de răscruce din creaţia prozatorului, Hanu-Ancuţei este capodopa care face legătura dintre universul povestirilor tinereţii şi cel al povestirilor maturităţii: "în ordine cronologică, prima sa realizare explicită şi totodată clasică în materie de povestiri în ramă este o carte deopotrivă ...
Continuare

Poezia Timbru - Ion Barbu - analiza

Poezia Timbru reia tema expusă în arta poetică barbiana din Joc secund. "Cimpoiul veşted luncii, sau fluierul în drum" sunt instrumente muzicale sinonime "harfelor resfirate", capabile a suna doar "încet, mai tare", glasul lor fiind închinat "durerii divizate" din poezia confesiune, închinată efemerităţii, supusă "ceasului" şi "concurenţei, înc ...
Continuare

Joc secund (din ceas dedus) de Ion Barbu

Publicată în volumul purtând acelaşi titlu, apărut în 1930, poezia Joc secund este una emblematică pentru opera barbiana reprezentând o autentică artă poetică. Aceasta deoarece aici Ion Barbu sintetizează nu doar principiile, tematica, nucleele sale creatoare, ci şi procedeele poetice folosite. Jocul secund este "poezia pură", menită a capta ...
Continuare

Oul dogmatic - de Ion Barbu - poezie consacrata misterului nunţii cosmice

Alături de Riga Crypto şi Iapona Enigel şi Ritmuri pentru nunţile necesare. Oul dogmatic se înscrie în ciclul iniţiatic al operei barbiene, consacrat misterului nunţii cosmice. "Nevinovatul, noul ou, Palat de nuntă şi cavou" este virtualitatea imaculată, Fiinţa cosmică odihnind în sine, "atât de galeş, de închis, I Ca trupul drag ...
Continuare
Ritmuri pentru nuntile necesare - poezie de Ion Barbu

Poezia a fost publicată pentru prima dată în revista "Contimporanul", în 1924, sub titlul Jazz bând pentru nunţile necesare, fiind apoi inclusă (cu titlul modificat) în volumul Joc secund (1930), secţiunea Uvedenrode. Ilustrând ermetismul creaţiei barbiene, textul este o artă poetică, ce pune problema raportului dintre trei căi de cunoaştere: p ...
Continuare

Poezia Isarlak De Ion Barbu

O parte din poemele ciclului balcanic (Nastratin Hogea la Isarlăk, Domnişoara Hus, Isarlăk şi încheiere) au fost scrise în perioada 1921 - 1926, fiind apoi incluse în volumul Joc secund (1930), în care alcătuiesc secţiunea intitulată Isarlăk. Balcanismul susţine, cel puţin la prima lectură, unitatea de conţinut a acestui ciclu poetic. ...
Continuare

Riga crypto si iapona enigel - o incursiune în sfânta rază a alexandriei

Integrată de Ion Barbu într-o a treia etapă a creaţiei sale, definită ca "o incursiune în sfânta rază a Alexandriei", unde "sensul feminin al Luceafărului" îşi are locul alături de "tema transcendentă din Jazzband pentru nunţile necesare, balada imposibilei nunţi dintre Riga Crypto şi lapona Enigel îşi revelează un sens ini ...
Continuare

Balada Dupa Melci - analiza

Balada După melci apare pentru prima dată în revista "Viaţa Românească" (1921), fiind retipărită într-o plachetă ilustrată neinspirat de către pictorul M. Teişanu, ceea ce l-a determinat pe poet să ceară retragerea din librării a tirajului. Incidentul este simptomatic pentru posibila "capcană" în care te atrage lectura poemelo ...
Continuare

Ion Barbu (1895-1961) - etapele creaţiei poetice

Autorul si opera Ion Barbu, pe numele său adevărat Dan Barbilian, poet şi matematician (1895 - 1961), debutează în 1918, cu poezia Fiinţa, publicată de revista "Literatorul", condusă de Alexandru Macedonski. îşi va începe cu ...
Continuare

Mesterul manole - analiza

Preliminarii Nimeni n-a folosit atât de inspirat formula teatrului expresionist modern, în literatura noastră, ca Lucian Blaga. Aproape toate piesele sale stau sub semnul expresionismului. Numai Fapta şi Daria sunt drame psihanalitice. Acestea exploreaz ...
Continuare

Oda simplisimei flori

Manuscrisul volumului Ce aude unicornul a păstrat acest poem publicat prima oară în revista "Orizont" la 1 ianuarie . Acesta este ultimul ciclu de poezii pe care Blaga l-a organizat şi "cel mai puţin omogen dintre cele definitive" (George Gană, op. cit.). Titlul şi adresarea directă încadrează poezia în categoria poemelor-elogiu, căreia Blaga îi l& ...
Continuare

Focuri de primavara

Rămas nepublicat până în 1962 la ediţia de Poezii, Focuri de primăvară a fost inclus după 1954 în ciclul Ecce tempus şi apoi în ciclul postum Cântecul focului. Ciclul Ecce tempus cuprindea treisprezece poezii din perioada de până în 1954, la care s-au adăugat şapte poezii noi. Cântecul focului include încă treizeci şi cinci de poezii. Vol ...
Continuare

Cantareti bolnavi

Publicată mai întâi în revista "Gândirea" din ianuarie-februarie 1930, poezia a fost retipărită în "Cronicarul" din septembrie acelaşi an şi a fost inclusă în volumul La cumpăna apelor, 1933. Conştiinţei de sine ca poet, ca glas ce fixează în cuvânt emoţiile semenilor, îi găsim această expresie dirijată de metaforă, în ...
Continuare

Poezia "biografie" (un poem orfic) de Lucian Blaga rezumat

Geneza poeziei urcă până la anul 1925, când Blaga publica o primă variantă în "Gândirea", sub titlul Biografia mea pentru un prieten. Până la ediţia critică de Poezii din 1942, Biografie a suferit câteva modificări şi a fost inclusă în volumul Lauda somnului (1929). E prima poezie a volumului şi a rămas un text definitoriu pentru iden ...
Continuare

Tagaduiri de Lucian Blaga comentariu

Poezia a fost publicată întâia oară în "Gândirea", în noiembrie 1924, şi republicată în Rampa la o săptămână după aceea. In decembrie 1926 a fost reprodusă în "Credinţa" şi încadrată în volumul Lauda somnului, . Volumul de Poezii din 1942 a reluat-o. Lauda somnului îndulceşte tonurile disperării din volumul în marea trecere ...
Continuare

Paradis in destramare - stilizarea unei povesti biblice

Volumul din 1929, Lauda somnului, realizează prin concentrarea şi condensarea imaginii, "un soi de descântec modem cosmic" (Simion Mioc). Actul cunoaşterii, trecut prin criza unei disoluţii cauzate de absenţa reperului sacru stabil şi sigur, ajunge acum la regăsirea propriului eu, împlinit, desăvârşit. Motivul somnului devine, în ritualul creator al ac ...
Continuare

Sufletul satului - spatiu matricial la Lucian Blaga

Poezia a fost publicată prima oară în revista "Gândirea", la 1 mai 1922, şi a fost inclusă în volumul în marea trecere, . în ediţia de Poezii din 1942 a fost integrată cu diferenţe minore. Nichita Stănescu identifica aici un vers monumental al literaturii române (,,Eu cred că veşnicia s-a născut la sat"), al doilea ca valoare şi expr ...
Continuare

Lumina de Lucian Blaga rezumat

Corespondenţa poetului atestă că textul acesta a avut o primă variantă încă din . E una dintre poeziile trimise Corneliei. George Gană {Opera literară a lui Lucian Blaga) observă că există surse generoase ale poeziei: Biblia, Upanişadele, şi menţionează interpretarea simbolului luminii în filosofia indiană în prezentar ...
Continuare

Gorunul - poem reflexiv - Comentariu

Ecoul pe care l-a stârnit această poezie blagiană se datorează învecinării ei ideatice cu texte fundamentale din literatura noastră (Mioriţa, Mai am un singur dor). Gorunul s-a publicat în "Glasul Bucovinei", nr. 50, ianuarie 1919, în volumul Poemele luminii, şi apoi în antologii şi ediţii ulterioare de Poezii, începând cu aceea din 1942. Poem refle ...
ContinuareCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani