romanaARTA CONVERSATIEI de Ileana Vulpescu

METAMORFOZA LIMBAJULUI AUTOREFERENŢIAL într-un tabel sinoptic rezervat cuvântului titlu, se constată la subdiviziunea roman că acesta a avut de-a lungul vremii două accepţii: 1) una largă, explicativă sau rezumativă (întâlnită frecvent până-n pragul secolului XX) şi 2) una simbolică (parodică, parabolică) sau ...
Continuare

CEL MAI IUBIT DINTRE PAMANTENI de Marin Preda - INTAMPLAREA POATE FI PROVOCATA

ÎNTÂMPLAREA POATE FI PROVOCATĂ SAU RĂMÂNE O CONFIRMARE A DESTINULUI ? Spre sfârşitul vieţii sale (1922—1980), Marin Preda s-a confesat parcă premonitoriu, în articole sau interviuri, ori în proze greu de clasat literar. Aşa este Viaţa ca o pradă (1977). Urmându-i în primul trimestru al anului 1980 trilogia Cel mai iubit dintre pământeni, Marin Preda ...
Continuare

ZAHEI ORBUL de Vasile Voiculescu - NIVELELE TRAGICULUI INTR-UN DESTIN ASUMAT

După ce Vasile Voiculescu îşi publicase într-o ediţie definitivă de Poezii (1944) opera interbelică, scriitorul era deja „clasat", „interpretat" şi „ataşat" comilitonilor săi din aceeaşi perioadă. Altfel spus, destinul literar al lui Vasile Voiculescu părea încheiat. în 1964, la un an de la dispariţia sa (1884 — 1963), miracolul ...
Continuare

ADEVAR SI INITIERE IN FILOSOFIA ISTORIEI CALPUZANII (1987)

Prin apariţia sa în 1987, romanul Calpuzanii a devenit o scriere insolită. Cu atât mai mult, cu cât panoplia epicii româneşti era extrem de încărcată, mai ales tematic. Politicul îşi întindea „aripele de plumb" chiar şi asupra celor care îl iniţiaseră. La antipodul acestora, se aflau optzeciştii, mai tânăra generaţie, care, venind din ...
Continuare

MIHAIL EMINESCU - VIATA SI OPERA SA

Se publică la Tipografia şi Stabilimentul de Arte Grafice „George Ionescu", Str. Academiei, 30, Bucureşti, 1912, monografia Mihail Eminescu. Vieaţa şi opera sa, de N. Zaharia, 358 p, format 13 x 20 cm. (B. A. R.: I 26950). După toate probabilităţile, monografia a apărut la mijlocul lui martie 1912, ratând publicarea cu ocazia zilei de naştere ...
ContinuarePE UN VOLUM DE EMINESCU - insemnari inedite

(însemnări inedite şi alte digresii, cu privire la „arta nouă" indigenă) S-a zis că, din punct de vedere artistic, opera poetică a lui Eminescu e imperfectă. Acei care cred astfel confundă perfecţiunea tehnică, cu perfecţiunea artistică. Orice om inteligent, care a ţinut o prozodie în mână, poate face versuri perfecte. ...
Continuare

MIHAIL EMINESCU - septembrie 1912

Probabil că în toamna anului 1868, când au început cursurile la universitate pentru semestrul de iarnă, va fi venit tânărul Eminescu pentru prima dată la Viena, ca să se înscrie la facultatea de litere ca auzitor extraordinar, deoarece el n-avea bacalaureul. Răpăusatul Vasile Morariu, prieten al poetului, a spus la o şedinţă literară a ...
Continuare

PLAGIATELE IN LITERATURA

ACUZAŢIUNI NOI ŞI EXEMPLE VECHI Chestia plagiatelor în literatură este totdeauna la ordinea zilei, deoarece aproape după fiecare nou volum, fie el iscălit chiar de un autor mare, se găseşte totdeauna câte cineva care să releve că anume pasaj este plagiat sau că seamănă ca două picături de apă cu alte pasagii din alte ...
Continuare

RASFOIND MANUSCRISELE LUI EMINESCU

Intre manuscrisele Academiei Române, câteva caiete, câteva mănunchiuri de foi răzleţe, îngălbenite de vreme, cuprind tot ce s-a cristalizat în scris din gândirea celui mai preţios poet. Asupra oricui încearcă să se apropie curios sau plin de vanitate de ele apasă povara acelei ironii zdrobitoare: ... va vorbi vreun mititel Nu slăvindu-te pe tine, ...
Continuare

MONOGRAFIA SOCIETATII „ROMANIA JUNA", DE I. GRAMADA

D[omnu]l Ioan Grămadă tipăreşte într-un volum, care apare la Arad, descrierea societăţii studenţilor români din Viena, România Jună, - cea mai veche alcătuire studenţească. România Jună are o însemnătate deosebită pentru mişcarea noastră culturală, însemnătate datorită nu numai faptului ...
Continuare

GH. DIN MOLDOVA (GEORGE KERNBACH), VERSURI SI PROZA, IASI, 1912

Publicarea acestui volum nu poate fi înţeleasă decât admiţând că pietatea amicilor editori le-a colorat cu mult optimism chibzuiala critică cu care s-a cules bagajul literar adunat în cele 169 pagini de versuri. S-a cules probabil tot, deoarece s-au cules şi poezii care n-au avut niciodată nici un rost şi pe care nici lumea de astăzi, nici cea de mâine ...
Continuare

UN EVENIMENT LITERAR: Opere complecte de Eminescu

28 august 1912 Ideea de a se publica într-un singur volum operele clasicilor noştri: Eminescu, Conta şi Kogălniceanu, este a mea. Se anunţă de câteva luni printr-un prospect, că va apărea un volum de Eminescu la Iaşi, în luna octombrie. Această lucrare urmăreşte acelaşi scop ca volumul pe care îl voi scoate eu în editura ...
Continuare

O NOUA EDITIE A OPERELOR LUI MIHAIL EMINESCU - Alex. Cusin

Doi librari români din Iaşi, d[om]nii I. V. Ionescu şi N. Georgescu, au pus în lucru o nouă ediţie a operelor lui Mihail Eminescu: un singur volum, în format mare, care să cuprindă tot ce s-a publicat din scrierile marelui dispărut până azi, poezii, nuvele, roman, teatru, scrieri literare, economice şi politice, scrisori, etc. La acest material se va ...
Continuare

MONOGRAFIA „ROMANIA JUNA", DE I. GRAMADA

România Jună, societatea academică socială literară din Viena (1871-1911), monografie istorică, de 1. Grămadă, Arad, tip. „Concordia", 1912, editura societăţii ,^România Jună". Un volum de 174 pp. Preţul 3 cor., în România 4 lei. Lucrarea aceasta este publicată de societatea „România Jună" cu prilejul jubileului său de 40 ...
Continuare

EMINESCIANITUS SIMBOLISM - 4 iulie 1912

A. Steuerman-Rodion în noul număr al Floarei albastre se vorbeşte iar de literatura simbolistă, răspunzându-se unor critici bucureşteni: „...Adevărul e că apreciem «simbolismul» cu o singură măsură, aci sau în străinătate. Noi am afirmat - ceea ce n-a vrut să se înţeleagă - că dintr-un Verlaine, Mallarme, ...
Continuare

O NOUA EDITIE A OPERELOR LUI EMINESCU - St. P. Moldovanu

19 iunie 1912 Un record în ale editurii va fi stabilit în curând de către „Librăria românească" (loan V. Ionescu), cea mai bine ortată din oraşul nostru. Tot ce a scris Eminescu, fie că s-a publicat, fie că nu s-a publicat încă va apărea într-o ediţiune nouă pe preţul de 3,50 lei (4 peste hotare). Apariţia acestui volum, care ...
Continuare

INAINTASI SI URMASI de Ion Gorun

14 iunie 1912 Ciudată mi s-a părut întotdeauna pretenţia generaţiilor noi critico-literare, de a intra în viaţa intimă a scriitorilor din generaţiile trecute, de a-i trage la răspundere, înaintea postertăţii, pentru fapte, altele decât cele literare, artistice, de a-i căina pentru amoruri nenorocite sau a-i dojeni pentru diferitele ...
Continuare

VERSUL LIBER SI DEZVOLTAREA ESTETICA A LIMBII LITERARE

Mulţi îşi închipuiesc că a scrie în versuri libere este un capriciu sau un mijloc de a evita greutăţile versului obişnuit, tradiţional, şi deci, şi într-un caz şi într-altul, n-ar trebui luat în seamă - totul ar fi o încercare neizbutită de a înlocui un procedeu de versificaţie consacrat de mult şi singurul într-adevăr ...
Continuare

CONTA SI EMINESCU DESPRE BASARABIA 27 mai 1912

Ochi plini de lacrămi, inimi sângerânde, privesc spre Basarabia furată! E poate clipa cea mai înălţătoare de patriotism, când toată suflarea românească îşi aminteşte într-un gând, de plaiul sfânt al Basarabiei, de fraţii care de un veac sorb amărăciunea iobăgiei nedrepte. Durerea noastră e mai mare decât a lor! Suferim mai ...
Continuare

NEO-EMINESCIANISM 19 mai 1912

în cronica noastră din urmă - Ftizie literară - am pus în evidenţă oarecare manifestări literare recente destul de curioase, ocupându-ne de o nouă revistă iaşană, de nuanţă simbolisto-decadentă: Fronda. Dar iată că tot în a doua Capitală a ţării a apărut o altă revistă Floare Albastră, ...
Continuare

Materiale romana