romanaCel mai iubit dintre paminteni — comentariu

CEL MAI IUBIT DINTRE PĂMÎNTENI — Roman de Marin Preda. Vol. I-III, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, . Titlu cu proiecţie metatextuală, implicînd şi comentariul minim propus; retorica silepsei, observă M. Spiridon: cazul vizează generalitatea, iar „emfaza" afirmării superlative trădează Iară echivoc tocmai germenii negaţiei ...
Continuare

Cele patru anotimpuri — proza de Ana Blandiana

CELE PATRU ANOTIMPURI — Proză de Ana Blandiana. Bucureşti, Editura Albatros, 1977. Cele patru anotimpuri sînt patru nuvele de introspecţie psihologică, în care A. B. se apleacă asupra cîte unui nucleu fantasmatic şi îl dezvoltă într-o mică naraţiune. Fiecare dintre nuvele, avînd titlul propriu, este subordonată unui anotimp, care joacă ...
Continuare

CE AUDE UNICORNUL - Poezii postume de Lucian Blaga

CE AUDE UNICORNUL — Poezii postume de Lucian Blaga. Scrise probabil în ultimii ani de viaţă ai scriitorului (1957-l960), cele 48 de poeme alcătuiesc un ciclu legat tematic şi prin tonalitate de grupajele constituite anterior, respectiv Virsta de fier, Corăbii cu cenuşă şi Cîntecul focului. Antum au fost publicate doar Catrenele fetei frumoase (în ...
Continuare

Cearta cu haosul - volum de versuri si proza de Nina Cassian

CEARTA CU HAOSUL — Volum de versuri şi proză de Nina Cassian (1945-l991). Antologie, prefaţă şi tabel cronologic de Nina Cassian, Bucureşti, Ed. Minerva, col. „Biblioteca Pentru Toţi", 1993. Volumul păstrează ordinea cronologică a cărţilor anterioare din care au fost selectate textele; în cuprinsul lor, autoarea recunoaşte ...
Continuare

Calcalul vulnerabil - volum de versuri de Ana Blandiana

CĂLCAlUL VULNERABIL Volum de versuri de Ana Blandiana. Publicat în 1966, la Editura pentru literatură, Bucureşti. Este a două carte de poezie a autoarei, după Persoana întîia plural (1964). Paisprezece texte (din treizeci şi patru) vor fi reluate în culegerea Cincizeci de poeme (1970), douăzeci şi trei în Poeme (1978), cu două mai puţin în ...
ContinuareCalatorii la ierusalim in sarbatorile pastelui si in Egipt

CĂLĂTORII LA IERUSALIM ÎN SĂRBĂTORILE PAŞTELUI ŞI ÎN EGIPT — Jurnal al lui Dimitrie Bolintineanu , publicat de George Sion la Iaşi în 1856. La o primă lectură, jurnalul oferă o sumă de informaţii şi observajii disparate despre locuri şi oameni dintr-o lume îndepărtată. Digresiunile pe teme geografice sau istorice, ...
Continuare

Calatorie in africa - comentariu - Vasile Alecsandri

CĂLĂTORIE ÎN AFRICA — Descrierea voiajului din vara şi toamna anului 1853, de Vasile Alecsandri. Redactată în etape situate la mari intervale, e publicată în trei reprize. Partea I — unde sînt intercalate şi două povestiri apărute anterior în „Albina românească", Iaşi, 1841, 1843, Pierderea iluziilor, devenită Cel întîi pas în lume ...
Continuare

Caderea in lume — roman de constantin toiu - sinteza

CĂDEREA ÎN LUME — Roman de Constantin Ţoiu, Editura Cartea Românească, 1987, Bucureşti. Prezentul naraţiunii (restrîns, ca durată, doar la cîteva zile din iama teribilă a anului 1984), sărac în evenimente, înregistrează măruntele şi casnicele griji diurne ale lui Babis Vătăşescu, personajul povestitor, precum şi ...
Continuare

Catastrofa - comentariu nuvelei de Liviu Rebreanu

CATASTROFA Nuvelă de Liviu Rebreanu. Apare în magazinul ilustrat lunar „Lectura pentru toţi", condus de Eugen Lovinescu, în nr. 5, aprilie 1919, p. 266-287; reapare, alături de Ific ştrul, dezertor şi Hora morţii, în voi, Catastrofa. Trei nuvele. Bucureşti, Eîditura Viaţa românească, . în manuscrisul 4055, f. 112-l50, se păstrează o ...
Continuare

Casa cu no. 10 - proza descriptiva de Alexandru Macedonski

CASA CU NO. 10 - Proză descriptivă de Alexandru Macedonski. Publicată în „Literatorul", IV (1883), nr. 5 şi (după mai multe republicări în reviste) în Cartea de aur, 190. Tradusă în franceză de Jules Brun, în „Journal des D6bats" din 23 febr. 1895. Publicînd Casa cu no. 10 cu supratitlul „Nuvele iară oameni", M. pare a se afla în căutarea ...
Continuare

CARUSEL — Volum de versuri de Maria Banus - analiza

CARUSEL — Volum de versuri de Măria Banuş. Este o antologie din creaţia autoarei, prefaţată de N, Manolescu, cu o notă biobibliografică de Sorin Banuş, Bucureşti, Ed. Minerva, col. „Biblioteca Pentru Toţi", 1989, 246 p. Ediţia nu conţine nici o indicaţie că ar fi o antologie întocmită de autoarea însăşi, sau ...
Continuare

Carte singura — volum de poezii de Sorin Mărculescu

CARTE SINGURĂ — Volum de poezii de Sorin Mărculescu. Apărut în 1982, la Editura Cartea Românească, în colecţia „Hyperion", volumul cuprinde versuri scrise în perioada 1957-. Sînt reluate, cu adaosuri şi rearanjări ale arhitecturii de ansamblu, cele două volume anterioare: Cartea nunţilor (1968) şi Locul simburelui ...
Continuare

CARTE DE VISE -- Volum de poezii de Leonid Dimov

CARTE DE VISE -Volum de poezii de Leonid Dimov. Coperta şi ilustraţiile de Florin Pucă. Apărut la Bucureşti, Editura pentru literatură, 1969. Este a patra carte tipărită de poet, după Versuri-le din 1966, 7 poeme (1968), Pe malul Styxului (1968), apreciată drept una dintre scrierile sale cele mai reprezentative. Este alcătuită din ...
Continuare

Cartea oltului - comentariu - reportaj romanesc de Geo Bogza

CARTEA OLTULUI — Reportaj romanesc de Geo Bogza, publicat la Bucureşti, în . Scris în urma unei călătorii tăcute - cum precizează autorul - „în vara anului 1939, pe bicicleta lui Bunty" (soţia sa). Preocupările pentru reportaj ale lui G. B. trimit înapoi în timp spre începutul deceniului patru. Poemul petrolifer apare în 1934, urmat, cinci ani mai ...
Continuare

Cartea nuntii - rezumat

CARTEA NUNŢII — Roman de G. Călinescu, Bucureşti, Editura Adevărul, martie . Versiunea considerată definitivă (Opere, I, ediţie de autor, 1965), avută preferenţial în vedere şi de editorul voi. 1 de Opere din 1993, N. Mecu, prezintă unele remanieri, în mare parte conjuncturale, vizînd îndeosebi pasajele susceptibile, în epocă, de ...
Continuare

Cartea milionarului - sinteza - roman de ştefan Bănulescu

CARTEA MILIONARULUI - Roman de Ştefan Bănulescu. Partea I: Cartea de la Metopolis, Bucureşti, Editura Eminescu, . Cartea milionarului a fost anunţată ca un roman alcătuit din patru părţi (în fapt o tetralogie): Cartea de la Metopolis, Cartea Dicomesiei, Sfirşit la Metopolis şi Epilog în oraşul Mavrocordat. Din 1977, cînd a apărut ...
Continuare

Cartea de iarna - poezii de Ion Mureşan

CARTEA DE IARNĂ - Poezii de Ion Mureşan. Bucureşti, . Este volumul de debut al poetului, printre cele mai apreciate de critica deceniului al nouălea, cuprinzînd versuri scrise între anii 1974-. O parte dintre ele au fost citite la Cenaclul de Luni al Universităţii din Bucureşti, în prezenţa criticului Nicolae Manolescu, conducătorul cenaclului, ...
Continuare

Cartea cu jucarii — volum de proza scurta de Tudor Arghezi

CARTEA CU JUCĂRII — Volum de proză scurtă de Tudor Arghezi, publicat pentru prima dată la Bucureşti, la Editura „Cultura Naţională", în . Ediţia „definitivă" (precizarea aparţine autorului) - Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1943. Cartea cu jucării este nu numai una din scrierile cele mai cunoscute ale lui T. A., dar şi — ...
Continuare

CARAVANA CINEMATOGRAFICA - Povestiri de Ioan Grosan - rezumat

CARAVANA CINEMATOGRAFICĂ Povestiri de Ioan Groşan. Bucureşti, . Inainte de a apărea în volum, povestirile -patru la număr — au fost publicate în revistele studenţeşti „Amfiteatru" şi „Echinox", între anii 197l-. Bucurîndu-se la apariţie de ample comentarii în presa literară, volumul a contribuit, alături de alte cărţi ale ...
Continuare

Caracteruri — volum de poezii al lui Barbu Paris Mumuleanu

CARACTERURI — Volum de poezii al lui Barbu Paris Mumuleanu, publicat în 1825, la Bucuroşii, în Tipografia de la Cişmeaua lui Mavrogheni; volumul se deschide cu o bogată „precuvîntare", urmată de 14 satire, purtînd următoarele titluri: Qei mari. Linguşitorii, Nobilul Jacul fi nc-nvcilat. Nubilul vechi şi sărac. Bogatul mojic Scumpul, Ipocritul, Muierile, ...
Continuare

Materiale romana