romana



DOMNUL SARSAILA AUTORUL — Schita satirica de Ion Heliade Rădulescu - rezumat

DOMNUL SARSAILĂ AUTORUL — Schiţă satirică de Ion Heliade Rădulescu, apărută în periodul II (1838-l864) al „Curierului de ambe sexe", reprodusă şi în ediţia a doua a acestuia (1862-l864). Intr-un text introductiv, intitulat Despre autori, H. explică teoretic ce anume a urmărit prin crearea figurii lui Sarsailă: „Cu acest domn ...
Continuare

DOMNISOARA NASTASIA — Comedie tragica de G. M. Zamfirescu

DOMNIŞOARA NASTASIA — Comedie tragică în trei acte de G. M. Zamfirescu. Publicată fragmentar în „Universul literar", nr. 20 (16 mai) 1926 şi integral în „SADR. Publicaţie de Teatru Românesc", nr. 3 (1928); retipărită în voi. de Teatru, . Premiera: 3 sept. 1927, pe scena Teatrului „Regina Măria" din Bucureşti. Textul are la origine două ...
Continuare

Domnisoara hus — poem de Ion Barbu - comentariu

DOMNIŞOARA HUS — Poem de Ion Barbu. în dactilograma definitivă, poetul nota că „a fost scris în iarna 192l-l922" în Germania, „într-o pădurice din jurul Cîotlingenului", cum precizează mai tîrziu (1938), într-o epistolă către Al. Rosetti. Prima variantă păstrată, scrisă în noiembrie 1921 şi publicată abia în 1967 în ...
Continuare

Domnisoara christina — roman de Mircea Eliade - comentariu

DOMNIŞOARA CHRISTINA — Roman de Mircea Eliade, apărut la Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1936. Alături de Golia lui Ionel Teodoreanu şi Baletul mecanic al lui Cezar Petrescu, Domnişoara Christina este unul din puţinele noastre romane fantastice — specie rară, de altfel, şi în alte literaturi. Una din însuşirile distinctive de ...
Continuare

Doine si strigaturi din ardeal — antologie de poezii populare de Ioan Urban Jarnik - analiza

DOINE ŞI STRIGĂTURI DIN ARDEAL — Antologie de poezii populare, „date la iveală de Dr. Ioan Urban Jarnik şi Andrei Bîrseanu", Bucureşti, Editura Academiei Române, 1885, Aşa cum arală şi titlul ei, antologia este consacrată liricii populare româneşti din Transilvania şi ea reprezintă nu numai întîia colecţie de poezie lirică ...
Continuare



Doine si lacrimioare - volum de poezii al lui Vasile Alecsandri - analiza

DOINE ŞI LĂCRIMIOARE — 1842-l852. Volum de poezii al lui Vasile Alecsandri, apărut la Paris în . Cuprinde trei cicluri de poezii: Doine, Lăcrimioare şi Suvenire. în 1863 este reeditat la Iaşi, adăugîndu-i-se un al patrulea ciclu, Mărgăritarele. Fizionomia astfel fixată a volumului rămîne neschimbată la reeditarea în Opere complete ...
Continuare

Doamna chiajna — comentariu - nuvela istorica de Al. Odobescu

DOAMNA CHIAJNA — 1560-. Nuvelă istorică de Al. Odobescu. Publicată în „Revista Carpajilor", . Alături de Mihnea-Vodă cel Rău, apare în acelaşi an în voi. Scene istorice din cronicele româneşti. Prefaţa ediţiei, semnală de tînărul autor, aduce precizări privind modelul urmat — Alexandru Lăpusneanu de C. Negruzzi, ...
Continuare

Divanul persian. povestire orientala — ciclu de povestiri de Mihail Sadoveanu

DIVANUL PERSIAN. POVESTIRE ORIENTALĂ — Ciclu de povestiri de Mihail Sadoveanu. Prima ediţie completă: Divanul persian. Povestire orientală (desenuri de pictorul Aurel Bordenache), Bucureşti, Eiditura Cartea Românească, . Cartea este scrisă începînd cu iarna lui 1938 şi pînă la apariţia ei în volum sînt publicate cîteva fragmente în „Viaţa ...
Continuare

Dinu milian — roman autobiografic de Constantin Mille - rezumat

DINU MILIAN — Roman autobiografic de Constantin Mille. Cîteva dintre primele capitole din Dinu Miliari au fost mai întîi publicate, pe parcursul anului editorial II (1882-l883), în revista „Contemporanul", de la laşi, începînd cu nr. 14, sub titulatura generică Spovedania unui om nou (Dinu Miliari). în 1914 s-a imprimat şi continuarea romanului: Dinu Miliari, II - O ...
Continuare

Din lumea celor care nu cuvinta — volum de scurte povestiri, al lui Emil Gîrleanu - analiza

DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÎNTĂ — Volum de scurte povestiri, al lui Emil Gîrleanu; cele 38 de schije, mici bijuterii literare cum au fost numite pe bună dreptate, au l'ost publicate în parte, începînd cu anul 1907, în unele reviste şi ziare ale vremii („Convorbiri critice", „Viaţa literară şi artistică", „Albina", „Făt-Frumos", „Convorbiri literare", ...
Continuare

Din calidor - o copilarie basarabeana — roman de Paul Goma - referat

DIN CALIDOR. O COPILĂRIE BASARABEANĂ — Roman de Paul Goma, apărut la Editura Albatros, Bucureşti, . Potrivit datelor frunizate de Cronologia redactată de P. G. şi publicată în debutul mai multor volume aie sale (Arta refugii, 1991; Culoarea curcubeului '77, 1993 etc), romanul Din calidor a fost scris în două variante: prima în 1983, a doua în . în ...
Continuare

Dimineata pierduta — roman de Gabriela Adameşteanu

DIMINEAŢĂ PIERDUTĂ — Roman de Gabriela Adameşteanu; apare la Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1983. Romanul (compus din XII capitole, fiecare în mai multe părţi) se impune, întîi de toate, printr-o construcţie generală foarte elaborată şi de mare îndrăzneală, a cărei cunoaştere înlesneşte buna descifrare ...
Continuare

Didahii — culegere de douazeci si opt de predici tinute de Antim Ivireanul

DIDAHII — Culegere de douăzeci şi opt de predici ţinute de Antim Ivireanul, mitropolitul ţării Româneşti, între 1708 şi 1716 la Bucureşti şi Tîrgovişte în unele duminici şi sărbători însemnate sau cu ocazia unor evenimente (de pildă, la înscăunarea sa ca nutropolit), păstrate în opt manuscrise (cel mai vechi datînd ...
Continuare

Dialog la mal — volum de versuri de Cezar Baltag

DIALOG LA MAL — Volum de versuri de Cezar Baltag. Publicat la Bucureşti, Editura Eminescu, în . Continuă îndeosebi demersul creator ilustrat de Odihnă în ţipăt (1969) şi Unicorn în oglindă (1975), în sensul căutării „lirismului absolut" (cum se exprima I. Barbu), de strictă supraveghere intelectuală: experienţă a ascezei, ...
Continuare

DESTEPTAREA ROMANIEI — Poezie de Vasile Alecsandri

DEŞTEPTAREA ROMÂNIEI — Poezie de Vasile Alecsandri, apărută în martie 1848 pe foi volante, în „Foaia pentru minte, inima şi literatură", nr. 21, din 24 mai 1848 şi în Dome şi lăcrimioare, laşi, . Iniţial a avut titlul Cătră români; titlul definitiv l-a primit la publicarea în volum. Menită să stîrnească şi ...
Continuare

DESPRINDEREA DE TARM — Poeme, 1957-1994 de Ilie Constantin

DESPRINDEREA DE ŢĂRM — Poeme, 1957-. Volum de versuri de Ilie Constantin, Bucureşti, Ed. Eminescu, . Prefaţă de Al, Călinescu şi, „în chip de postfaţă", o prezentare de I. Negoiţescu. Antologie alcătuită de poetul însuşi din întreaga sa creaţie, volumul preia titlul celei de a doua cărţi, apărute în . ...
Continuare

Despot voda - rezumat — drama istorica de vasile alecsandri

DESPOT-VODĂ — Dramă istorică de Vasile Alecsandri. Premiera, 30 sept. 1879, Teatrul Naţional din Bucureşti. Apărută la Bucureşti în 1880, cu subtitlul „Legendă istorică în versuri 5 acturi şi 2 tablouri 1558-l561". Marchează reorientarea deliberată a teatrului alecsandrinian spre dramă şi este singura realizată ...
Continuare

Descult - comentariu — roman de Zaharia Stancu

DESCULŢ — Roman de Zaharia Stancu scris „din primăvara anului 1947" pînă în „penultima lună a lui 1948". Unele episoade publicate iniţial ca „Schiţe scurte" în „Contemporanul". A apărut în volum în decembrie . A cunoscut nu mai puţin de 16 ediţii româneşti (la fiecare ediţie am mai tăiat, am mai adăugat ceva") şi 36 ...
Continuare

Demonul — antologie din versurile lui Ioanid Romanescu

DEMONUL — Antologie din versurile lui Ioanid Romanescu, apărută în 1982, la Editura Cartea Românească. Volumul adună poeme din cele treisprezece cărţi anterioare ale autorului, restrîngînd cantitativ, extrem de exigent, un întreg raft de poezie. în postfaţa cărţii. Marian Popa sancţionează posibilele „drame şi erori eroice" ale unei ...
Continuare

Democratia naturii — volum de versuri de Mircea Dinescu

DEMOCRAŢIA NATURII — Volum de versuri de Mircea Dinescu. Tipărit la editura Cartea Românească, 1981. Amestecul de exasperare şi jubilaţie vitală, de sarcasm şi joc sclipitor, de realism şi candoare, de înţelepciune uşor prematură şi arlechinadă", remarcat de Lucian Raicu în postfaţa la culegerea de poeme ...
Continuare

Materiale romana