Referate romanaDelirul — roman de Marin Preda - comentariu

DELIRUL — Roman de Marin Preda. Cunoaşte în total palm ediţii, dintre care numai două identice (ed. II şi III), tocmai această versiune, ultima autorizată de autor, fiind, însă, cea mai puţin creditabilă. Aproximaiiv 6 jumătate de an desparte între ele primele două ediţii, apămte, amîndouă, în spaţiul calendaristic al unui ...
Continuare

De la tara — povestiri de

DE LA ŢARA — Povestiri de Ion Agâr-biceanu. Budapesta, Institutul tipografic şi de editură „Luceafărul", 1906 (dată evident devansată tipografic, deoarece cartea apare anunţată şi chiar recenzată — cu indeicarea corectă a anului — încă din septembrie 1905). Titlul paradigmatic, trimiţînd la I, Slavici (Novele din popor, 1881), I. ...
Continuare

DE LA NOI LA CLADOVA — Nuvela de Gala Galaction - rezumat

DE LA NOI LA CLADOVA — Nuvelă de Gala Galaction. A apărut mai intîi în revista „Viaţa socială", anul I, nr. 3, aprilie 1910, fiind apoi inclusă în sumarul volumului de debut al scriitorului, Bisericuţa din Răzoare (Editura „Vieţii Româneşti", Iaşi, 1914). Deşi a continuat să scrie pînă după ultimul război mondial, G. ...
Continuare

Degetul de gheata — antologie din poezia lui Nicolae Prelipceanu

DEGETUL DE GHEAŢĂ — Antologie din poezia lui Nicolae Prelipceanu, apărută în . Dintre cele patrusprezece volume (de versuri şi proză) ale autorului, Degetul de gheaţă ilustrează Tumul înclinat (cu patru poeme), Antu (cu şase), 13 iluzii şi Arheopterix (cu cîte trei), întrebaţi fumul (cu şapte), De neatins de neatins şi Jurnal ...
Continuare

De doua mii de ani — comentariul romanului de Mihail Sebastian

DE DOUĂ MII DE ANI — Roman de Mihail Sebastian, apărut la Editura Naţională Ciornei, în 19.. Cu o prefaţă de Nae Ionescu. Redactarea romanului începe la Paris, în 1931 (v. Cum am devenit huligan, 1935), iar în 1933 autorul dezvăluie, într-un interviu acordat lui Camil Baltazar, că „Nu am vorbit pînă astăzi despre ea nimănui, decît d-lui Nae ...
ContinuareDecorul sperantei — volum de versuri de Victor Felea

DECORUL SPERANŢEI — Volum de versuri de Victor Felea, apărut la Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1988. Construită pe temeiul constant al unei programatice simplităţi, poezia Iui V. F. configurează, în genere, un univers al imaginarului ce stă sub semnul discreţiei aproape absolute, în care dezideratul anonimatului şi ...
Continuare

Danton — rezumat - drama de Camil Petrescu

DANTON — Dramă de Camil Petrescu. Publicată fragmentar în revista „Universul literar", nr. 17, din 25 aprilie 1926, mai exact scena închisorii de la Conciergcrie, din actul IV, precum şi în foileton, în „Vremea", unde apar primele 14 tablouri, înccpînd cu nr. 129, din 4 septembrie, pînă la nr. 155, din 18 decembrie . Apare în volum, în 1931, la Editura Vremea din ...
Continuare

Dansul cu cartea — volum de versuri de Florin Mugur

DANSUL CU CARTEA — Volum de versuri de Florin Mugur. Publicat în 1981, la Editura Albatros, Bucureşti, cu un Cuvint înainte de Ştefan Augustin Doinaş, Este o antologic personală din opera poetului, reunind texte din volumele Mituri (1967), Destinele intermediare (1968), Cartea regilor (1970), Cartea prinţului (1973), Roman (1975), Piatra palidă (1977), Portretul unui ...
Continuare

Dan, capitan de plai — comentariu - poem de Vasile Alecsandri

DAN, CĂPITAN DE PLAI — Poem de Vasile Alecsandri, „Convorbiri literare" nr. 10, ianuarie 1875; în volumul Opere complete. Poezii III, Bucureşti, 1875. Prin poemul eroic Dan. căpitan de plai, A. se dovedeşte încă o dală în largul său în legendele unde istoria naţională se împleteşte cu fabula, iar eroii Evului Mediu românesc se proiectează ...
Continuare

DAN - Roman de Alexandru Vlahuta - comentariu

DAN — Roman de Alexandru Vlahuţă, apărut la Bucureşti la sfîrşitul anului . Operă cu un pronunjat caracter subiectiv, Dan conjine clemente din biografia autorului. Iîn acelaşi timp, găsim în roman elemente de viaţă socială, culturală şi morală rezultate din observaţia directă asupra contemporaneităţii, ...
Continuare

D-ale carnavalului - comentariu — comedie in trei acte de Ion Luca Caragiale

D-ALE CARNAVALULUI — Comedie în trei acte de Ion Luca Caragiale. Premiera piesei: 8 aprilie 1885, la Teatrul Naţional din Bucureşti. Tipărită în revista „Convorbiri literare", nr. 2, din 1 mai . Comedia a fost scrisă cu scopul declarat de a cîştiga premiul instituit de conducerea Teatrului Naţional pentru cea mai bună piesă originală a anului ...
Continuare

CU VOI — Volum de poezii de George Bacovia - rezumat

CU VOI... — Volum de poezii de George Bacovia, apărut la Bucureşti, . Iniţial, volumul a figurat în planul de apariţii al editurii „Cartea Românească", dar, în urma unui conflict cu Ion Pillat, care „era directorul secţiei de poezie, soţia poetului, Agatha Grigorescu-Bacovia, a retras manuscrisul depus încă de la sfirşitul anului . Ca urmare, ...
Continuare

CUVINTE POTRIVITE — Versuri de Tudor Arghezi - analiza

CUVINTE POTRIVITE — Versuri de Tudor Arghezi. Se publică o notă privind iminenta apariţie a nu mai puţin de cinci volume argheziene. Şi din această avalanşă nu va trece în zaţuri decît volumul de poeme, care iese de sub tipar Ia 22 aprilie 1927, la Editura Fundaţia Principele Carol. Interesul mare suscitat de volum va impune un nou ...
Continuare

CUNOASTERE DE NOAPTE — Roman de Alexandru Ivasiuc - referat

CUNOAŞTERE DE NOAPTE — Roman de Alexandru Ivasiuc, apărui în . Prin factură, acest al treilea roman — în ordine cronologică — al lui Al. I. aparţine încă celei dintîi epoci a creaţiei sale, epocă definită îndeobşte (dar nu pe de-a-ntregul adecvat) printr-o trăsătură a „eseismului". Există, totuşi, în ...
Continuare

CULEGERE DE PROVERBURI sau Povestea vorbii - Volum de Anton Pann

CULEGERE DE PROVERBURI sau Povestea vorbii — „De prin lume adunate/ şi iarăşi la lume date". Volum de Anton Pann, apărut în 1847, la Bucureşti, avînd notat pe coperta exterioară: Proverburi sau Povestea vorbii. Cum „produse mare zgomot" (G. Dem Teodorescu), sporind „reputat iunea autorului, acesta, „amplificînd şi ordonînd materia", va scoate între anii ...
Continuare

Cu cartile pe iarba — roman de Cosatche Olăreanu

CU CĂRŢILE PE IARBĂ — Roman de Cosatche Olăreanu. Bucureşti, Editura Militară, . Un fragment cu titlul Poveşti a apărut în "România literară", anul XVIII, nr. 37/1985, p. 14. Membrii şcolii de la Târgovişte, Radu Petrcscu, Mircea Horia Simionescu, C. O. , descoperă avânt la lettre formula postmodernă a jocului între realitate ...
Continuare

Cruciada copiilor — drama de Lucian Blaga - comentariu

CRUCIADA COPIILOR — Dramă de Lucian Blaga, publicată în . Premiera absolută are loc la 16 aprilie 1930, pe scena Teatrului Naţional din Cluj. Acţiunea acestei drame se petrece „într-o cetate de hotar, pe Dunăre în jos", la anul 1212; veacul e zbuciumat, iar lumea creştinătăţii este bîntuită de „un nou eres", care — după ...
Continuare

CRONICA DE FAMILIE — Roman de Petru Dumitriu - rezumat

CRONICĂ DE FAMILIE — Roman de Petru Dumitriu. Prima variantă, într-un volum, apare la Bucureşti, E.S.P.L.A., . Varianta finală, în trei volume, apare la Bucureşti, E.S.P.L.A.. . Romanul înglobează, ca un capitol, un alt roman, Bijuterii de familie, publicat în . Fragmente publicate în reviste: Davida, "Viaţa românească", nr. 6, 1954; Salata, ...
Continuare

CRISMA LUI MOS PRECU SI ALTE POVESTIRI — Volum de povestiri de Mihail Sadoveanu

CRÎŞMA LUI MOŞ PRECU ŞI ALTE POVESTIRI — Volum de povestiri (dintre care se detaşează, prin proporţiile-i de mic roman, istorisirea titulară) de Mihail Sadoveanu. Bucureşti, Editura Minerva, 190. Sub titlul Claca, apare un fragment din prima naraţiune în „Sămănătorui", 1904, p. 806-. Virilul fusese publicată sub titlul Poveste ...
Continuare

Creanga de aur - rezumat - roman de Mihail Sadoveanu

CREANGA DE AUR - Roman de Mihail Sadoveanu, apărut în 1933, cea „mai enigmatică dintre creaţiile sale. A fost trecută sub lăcere de critica vremii, surprinsă de noutatea subiectului şi de implicaţiile sale simbolice. Interesul pentru Creanga de aur e de dată relativ recentă şi se explică prin motivele ezoterice ce deschid ...
Continuare

Referate romana