Referate romanaOrgolii — roman de Augustin Buzura - comentariu

ORGOLII — Roman de Augustin Buzura. Apărut în 1977, volumului i se atribuie premiul „Ion Creangă" al Academiei Române. In 1979 Editura Europa din Budapesta publică o traducere în limba maghiară a textului, ce va fi reeditată în_ 1982, la Editura Kriterion din Bucureşti, în acelaşi an apare şi traducerea în limba germană a cărţii. A doua ...
Continuare

Ordinea cuvintelor — antologie de versuri de Nichita Stănescu

ORDINEA CUVINTELOR — Antologie de versuri de Nichita Stănescu, apărută la Editura Cartea Românească, 1985, în două volume. Prefaţă, cronologie şi ediţie îngrijită de Alexandru Condeescu cu acordul autorului. Această ultimă precizare sugerează câte ceva despre modul necanonic în care S. concepe relaţia autorului cu propria lui ...
Continuare

Orbitor. aripa stanga - roman autobiografic de Mireea ărtărescu

ORBITOR. ARIPA STÂNGĂ - Prima parte a unui roman autobiografic de Mireea Cărtărescu, apărută în 1996 la Editura Humanitas şi lansată la Uniunea Scriitorilor în data de 14 ian. 1997, când despre roman au vorbit Laurenţiu Ulici, Nicolae Manoleseu şi Gabriel Liiceanu. Iniţial, autorul a anunţat o trilogie, din Orbitor urmând să mai ...
Continuare

Orasul cu un singur locuitor - volum de poezii de Matei Vişniec

ORAŞUL CU UN SINGUR LOCUITOR - Volum de poezii de Matei Vişniec. Manuscrisul a fost predat Editurii Albatros din Bucureşti în anul 1980 şi a fost publicat în . într-un interviu, vorbind despre această carte, autorul a dezvăluit una_dintre intenţiile ce au stat la baza scrierii ei: „încerc să dezvolt parabolele din prima carte, precum şi altele, despre ...
Continuare

Ora fantanilor — poezii de Ion Vinea

ORA FÂNTÂNILOR — Poezii de Ion Vinea. Neîncrederea avangardistului de altădată în „o-pera" definitivă sau „orgoliul depăşind măsura" (Henriette Yvonne Stahl) au întârziat editarea în volum a poeziilor cu o jumătate de secol. După un prim proiect nerealizat (Moartea de cristal, anunţat în „Contimporanul", 1926, nr. 64) I. V. publică în ...
ContinuareOra fantastica — volum de poeme de Dimitrie Stelaru

ORA FANTASTICĂ — Volum de poeme de Dimitrie Stelaru, apărut - cu o Planetă de poet nou de E. Lovinescu şi un portret în tuş de Ion Vlad - la editura Prometeu, în martie . Este a doua culegere (după Noaptea geniului, 1942) semnată cu pseudonimul care-l va consacra pe autor şi cuprinde 26 de poezii, aparţinând în mare parte aceleiaşi perioade, ...
Continuare

Operele imperfecte — volum de versuri de Nichita Stănescu

OPERELE IMPERFECTE — Volum de versuri de Nichita Stănescu, apărut la Editura Albatros, . După volumul antologic Starea poeziei din 1975, în care îşi recapitula întreaga poezie anterioară, S. a publicat o scrie de trei volume concepute în colaborare cu graficianul Sorin Dumitrcscu, broşate, de format A3, cu o ilustraţie somptuoasă: Epica magna, Operele ...
Continuare

O NOAPTE PE RUINELE TARGOVISTEI - Poezie de Ion Heliade Rădulescu

O NOAPTE PE RUINELE TÂRGOVIŞTEI — Poezie de Ion Heliade Rădulescu, apărută mai întâi în volumul Culegere din scrierile lui I. Eliad de proză şi de poezie. Bucureşti, 1836, şi apoi, într-o nouă versiune, în Curs întreg de poezie generală, voi. I, Bucureşti, 1868 (datată însă tot 1836). Varianta a doua, supărător de ...
Continuare

O noapte furtunoasa — comedie in patru tablouri de Ion Luca Caragiale

O NOAPTE FURTUNOASĂ — Comedie în patru tablouri de I. L. Caragiale, apărută în „Convorbiri literare", 1879, nr. 7 şi nr. 8 din I octombrie şi 1 noiembrie. O noapte furtunoasă s-ar mai putea numi şi o noapte nebună ori, mai exact, a nebuniei erotice, în majoritatea lor personajele arătând ca nişte ieşite din minţi din pricina ...
Continuare

Omul si umbra — volum de povestiri de Oscar Lemnaru

OMUL ŞI UMBRA — Volum de povestiri de Oscar Lemnaru. Apărut la Editura Fundaţiilor Regale, colecţia „Scriitori români contemporani", Bucureşti, . Scrise, după unele informaţii, în urma unui pariu cu soţia sa, prin anii 1935-l936, şi publicate parţial în revista „Azi" din 1937 (nr. 28, aprilie-mai, respectiv, nr. 30, septembrie-decembrie), ...
Continuare

Omul de nisip — roman de Mircea Ghiţulescu - referat

OMUL DE NISIP — Roman de Mircea Ghiţulescu, apărut în 1982 la Editura Dacia din Cluj-Napoca. Singular, până Ia apariţia lui I. Groşan, printre nu prea numeroşii prozatori ai Echinoxului, M. G. a fost atras temperamental de teatru, domeniu în care a şi debutat de altfel (în 1969, cu o piesă într-un act), şi-n care va da, în 1984, o ...
Continuare

Omul cu martoaga — comedie in patru acte de G. Ciprian

OMUL CU MÂRŢOAGA — Comedie în patru acte de G. Ciprian. Premiera absolută: 7 octombrie 1927 la Teatrul Naţional din Bucureşti. Constituie prima piesă românească cu audienţă spectaculară europeană, fiind reprezentată succesiv la Berlin (1929), Praga (1930), Berna (1932) şi Paris (în 1937 de către compania Pitoeff). Premiera ...
Continuare

Omul cu compasul — volum de versuri de ştefan Aug. Doinaş

OMUL CU COMPASUL — Volum de versuri de Ştefan Aug. Doinaş, publicat în 1966 la Editura pentru Literatură din Bucureşti. Grupează ciclurile Toate sunt prezente. Amor universalis şi Mistreţul cu colţi de argint (Balade vechi), din perioada 194l-l965, deci din anul absolvirii Liceului „Moise Nicoară" din Arad, la stagiul de corectorat de la revista Lumea ...
Continuare

O moarte care nu dovedeste nimic — roman de Anton Holban

O MOARTE CARE NU DOVEDEŞTE NIMIC — Roman de Anton Holban (1902-l937). Apărut în 1931, e primul dintr-o serie de romane (ce mai conţine Ioana şi Jocurile Daniei, cel din urmă publicat postum) care împărtăşesc un personaj comun. Substanţa cărţii se regăseşte şi într-o seric de nuvele şi schiţe ale autorului (Icoane la ...
Continuare

O mila salbatica — volum de versuri de Adrian Popescu

O MILĂ SĂLBATICĂ — Volum de versuri de Adrian Popescu. A apărut în colecţia „Hyperion" a Editurii Cartea Românească, Bucureşti, 1983, cu o postfaţă de Mircea lorgulescu (Extaz, blândeţe şi teroare) şi o notă bio-bibliografică. Cuprinde o selecţie de poeme din volumele publicate până la această dată de ...
Continuare

Oglinda fermecata — volum de proza scurta al lui D. Anghel

OGLINDA FERMECATĂ — Volum de proză scurtă al lui D. Anghel. Pe foaia de titlu şi pe copertă se menţionează că a apărut la Bucureşti, Ia Editura revistei „Flacăra", în anul 1911 (unii cercetători cred însă că data de apariţie este ianuarie 1912). Cea mai veche dintre cele 18 proze ale cărţii este Jertfa, care a ...
Continuare

O faclie de paste — nuvela de I. L. Caragiale

O FĂCLIE DE PAŞTE — Nuvelă de I. L. Caragiale, apărută în „Convorbiri literare" din 1 august 1889, p. 369; retipărită în Păcat... O făclie de Paşte. Om cu noroc, 1892 şi în Nuvele. Povestiri, 1908. Ca să folosim un cuvânt al lui Volkelt din estetica tragicului, nebunia în care sfârşeşte Leiba Zibal rezultă dintr-o ...
Continuare

Odihna in tipat — volum de versuri de Cezar Baltag

ODIHNĂ ÎN ŢIPĂT — Volum de versuri de Cezar Baltag. Publicat la Bucureşti, Editura Tineretului, 1969, cu copertă şi ilustraţii de Mihai Sânzianu şi cu dedicaţia: „Fiului meu, Alexandru". Sub titlul Ţărmul zadarnic (fragmente), ciclul a fost publicat mai întâi în antologia de autor Monada, tipărită la Editura pentru Literatură, ...
Continuare

Oda in metru antic — oda saphica de Mihai Eminescu - comentariu

ODĂ ÎN METRU ANTIC — Odă saphică de Mihai Eminescu. Publicată mai întâi în Poesii, cd. Titu Maiorescu, Bucureşti, Socec, 1884 (apărui în 1883) şi prezentă în toate ediţiile operei lui E. La origine, un exerciţiu de versificaţie, o încercare de a adapta limbii române tiparul prozodic al versului saphic („Trocheu, spondcu, dactil, trocheu, ...
Continuare

Octombrie, ora opt proza scurta de Norman Manea

OCTOMBRIE, ORA OPT Proză scurtă. Norman Manea. Editura Dacia, Cluj-Napoca, . Conţine următoarele nuvele şi schiţe: „Premize pentru Măria", „Puloverul", „Moartea", „Două paturi", „Puteam fi patru", „Ghemele colorate", „Ceaiul lui Proust", „Nunţile", „Ora exactă, „Lipova", „Două paturi", „Biografia robot", „Punctul de ...
Continuare

Referate romana