Referate romana - referatele de care ai nevoie

FEMEIE, IATA FIUL TAU - Roman de Sorin Titel - rezumat

FEMEIE, IATĂ FIUL TĂU - Roman de Sorin Titel, publicat în 1983, la F,ditura Cartea Românească din Bucureşti. El încheie o serie de patru romane începută în 1974 cu Ţara îndepărtată, continuată cu Pasărea şi umbra (1977) şi Clipa cea repede (1979). îndelung elogiat de critică, romanul e distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor # ...
Continuare

Femeia in rosu - comentariu - roman de Mircea Nedelciu

FEMEIA ÎN ROŞU "Roman retro (versiune)" - potrivit subtitlului - de Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş. Ediţia princeps: Bucureşti, Cartea Românească, . Premiul Uniunii Scriitorilor pentru proză (1991). Roman simptomatic pentru proza românească a anilor '80, pentru orizontul de aşteptare căruia i se adresa ca # ...
Continuare

FEMEIA CU CARNEA ALBA - Roman de Felix Aderca - scurt rezumat

FEMEIA CU CARNEA ALBĂ - Roman de Felix Aderca. Apare în 1927 la editura "Ancora" din Bucureşti şi este ultimul dintr-o serie ce cuprinde Ţapul (1921) şi Omul descompus (1925), a cărei unitate constă în maniera psihologistă şi în prezenţa unui personaj central comun. Adept şi susţinător fervent al cenaclului Sburătorul, F. A. ...
Continuare

Fefeleaga - comentariu - povestire de Ion Agarbiceanu

FEFELEAGA - Povestire de Ion Agârbiceanu. Publicată în "Viaţa românească , nr. 8, august 1908, de unde este preluată de "Lupta", Budapesta, n-rele 193-l95, sept. 190. Inclusă fără modificări semnificative în volumul Două iubiri, Vălenii de Munte, Ed. "Neamul românesc", 1910 (ediţia a Ii-a, Bucureşti, Cultura naţională, 1 ...
Continuare

Fecioarele despletite - roman de Hortensia Papadat Bengescu - rezumat

FECIOARELE DESPLETITE - Roman de Hortensia Papadat-Bengescu, apărut la Bucureşti, în Editura Ancora, . In prima ediţie se menţionează că "acest roman s-a citit pe măsură ce a fost scris şi a fost lucrat pe măsură ce s-a citi în şedinţele literare ale cercului «Sburătorul» din anul 1924". După Balaurul, care însemnase ...
Continuare
Fecioara in alb - ciclu de douazeci de poezii de ştefan Petică - analiza

FECIOARA ÎN ALB - Ciclu de douăzeci de poezii de Ştefan Petică, fără titluri, doar numerotate, apărut pentru prima dată ca atare în volumul Fecioara în alb. Când vioarele tăcură, Moartea visurilor. Poeme, Bucureşti, 190. O parte dintre poezii, grupate în trei serii (precedate fiecare de câte un moto din Dante, Ugo Foscolo şi Lord Tennyson) ...
Continuare

Fantana somnambula - volum de versuri - comentariu Adrian Păunescu

FÂNTÂNA SOMNAMBULĂ - Volum de versuri de Adrian Păunescu, tipărit în 1968, la Editura pentru literatură din Bucureşti. Este a treia sa carte de poeme, după Ultrasentimente (1965) şi Mieii primi (1966). Cuprinde nouă cicluri: Fântâna somnambulă. Culisele oglinzii. Vaccin, Nume de familie. Piramidele, Convalescenţa lui Iov, Cina cea de taină. Il ...
Continuare

Fantana blanduziei - comentariu - piesa de Vasile Alecsandri

FÂNTÂNA BLANDUZIEI - Piesă în trei acte în versuri de Vasile Alecsandri. Scrisă în anul 1883, piesa a fost publicată în .anul următor în "Convorbiri literare", în trei numere consecutive, inclusă în acelaşi an în volumul al X-lea al ediţiei Opere complete (voi. V. Teatru), apărută la Socec, şi, tot în 1884, la 22 martie, a avut loc şi pre ...
Continuare

Fat-frumos din lacrima comentariul basmului de Mihai Eminescu

FĂT-FRUMOS DIN LACRIMĂ - Basm de Mihai Eminescu; "redactat" la Viena, "într-o atmosferă destul de neprielnică concentrării şi elaborării" (Perpessicius), Făt-Frumos din lacrimă este publicat în "Convorbiri literare" (IV, 17, 1 noiembrie şi IV, 18, 15 noiembrie), în anul 1870, fără a lăsa vreo "urmă în manuscrise", cum ar ...
Continuare

Faruri, vitrine, fotografii - poezii de Mircea Cărtărescu

FARURI, VITRINE, FOTOGRAFII Poezii de Mircea Cărtărescu, volum de debut, apărut la Ed. Cartea Românească, Bucureşti, în 1980 şi distins în acelaşi an cu Premiul Uniunii Scriitorilor. Volumul de debut al lui M. C. marchează un moment crucial în devenirea literaturii române postbelice, întrucâl el deschide (chiar înaintea antologiei Aer cu diamante, "ie ...
Continuare

FANTAZII -- Volum de poezii de Dimitrie Anghel

FANTAZII -- Volum de poezii de Dimitrie Anghel. A apărut în primele luni ale anului 1909 la o editură prestigioasă, Editura Librăriei Socec din Bucureşti, semn că la acea dată poetul devenise într-adevăr, cum avea să spună Ion Minulescu, "un pontif al literaturii române". Este posibil ca unele poezii, precum Moartea Narcisului, să date ...
Continuare

FABULE - Grup de poezii de Grigore Alexandrescu

FABULE - Grup de poezii de Grigore Alexandrescu, constituit de-a lungul întregii sale vieţi creatoare: prima fabulă tipărită independent (Catârul ce-şi laudă nobleţea, devenită Catârul ce-şi laudă nobilitatea) a apărut în "Curierul românesc" din 31 iulie 1832; ea este reprodusă, împreună cu alte patru, în volumul din acelaşi an ...
Continuare

F - Roman de Dumitru Radu Popescu

F - Roman de Dumitru Radu Popescu. Apare la Bucureşti, Editura Tineretului, în . La mai bine de un deceniu de la debutul editorial (Fuga, 1958), într-o creaţie destul de amplă din care nu lipsesc realizările majore în special în proza scurtă (Somnul pământului, 1965, Duios Anastasia trecea, 1966), F este volumul care îl propulsează pe D. R. P. spre vârful ierar ...
Continuare

Excelsior - volum de poezii de Alexandru Macedonski

EXCELSIOR Volum de poezii de Alexandru Macedonski, publicat la Bucureşti, Tipografia de lux slr. Smărdan 24, în 1895, cu o a doua ediţie din 1897 (Bucureşti, Tip. N. Miulescu). în 1920, în vederea unei proiectate ed. definitive, M. transcrie volumul cu modificări şi cu indicarea, pe foaia de titlu, a următoarelor cicluri: Excelsior Albine de aur -Sensuale - Flori ...
Continuare

EVADARE TACUTA. 3000 DE ZILE SINGURA IN INCHISORILE DIN ROMANIA - Memorii de Lena Constante

EVADARE TĂCUTĂ. 3000 DE ZILE SINGURĂ ÎN ÎNCHISORILE DIN ROMÂNIA - Memorii de Lena Constante, apărute la Editura Humanitas, Bucureşti, . Artist plastic (cu câteva expoziţii personale de pictură în perioada interbelică), membră a echipelor monografice conduse de D. Guşti şi, astfel, cercetătoare a artei populare româneşti, L. C. se ...
Continuare

Europolis - roman de Jean Bart - analiza

EUROPOLIS - Roman de Jean Bart, pseudonimul lui Eugen P. Botez. Cuprinde 17 capitole, dintre care, înainte de apariţia volumului, au fost publicate opt şi epilogul în "Viaţa românească", "Adevărul literar şi artistic", "Vatra" din Craiova şi în "România maritimă şi fluvială", numite rând, pe rând, "fragment din romanul..." Arabela, Din ...
Continuare

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii - comentariul poeziei de Lucian Blaga

EU NU STRIVESC COROLA DE MINUNI A LUMII - Poezie de Lucian Blaga. A apărut în ziarul Glasul Bucovinei din Cernăuţi, II, nr. 49, din 3/16 ian. 1919, apoi în Renaşterea română, I, nr. 53 din 10/23 martie . Inclus în voi. Poemele luminii (1919), pe care îl deschide. Text programatic, "ars poetica", poemul oferă câteva din reperele fundamentale pentru definirea at ...
Continuare

Eulalii - volum de poezii de Dan Botta

EULALII - Volum de poezii de Dan Botta, publicat la Bucureşti, Editura Luceafărul, în anul . Poemele sunt "precedate de Veghea lui Roderick Usher, parafrază de Ion Barbu", şi acompaniate de "un portret desenat de Mac Constantinescu şi treizeci de ornamente gravate de Pierre Grant". Cuprinde două cicluri, Eulalii şi Rime, între care este plasată celebra ...
Continuare

Escursiuni in germania meridionala. memorii artistice, istorice si critice (1858) de Nicolae Filimon

ESCURSIUNI ÎN GERMANIA MERIDIONALĂ. MEMORII ARTISTICE, ISTORICE ŞI CRITICE (1858) - Relaţie de călătorie de Nicolae Filimon, apărută mai întâi, sub titlul:Trei luni în străinătate. Impresiuni şi memorii de călătorie, în foiletonul ziarului "Naţionalul" din Bucureşti, între 6 sept. 1859 şi 20 martie . Titlul definitiv ...
Continuare

EPIGONII de Mihai Eminescu - comentariu

EPIGONII - Poezie de Mihai Eminescu, apărută în "Convorbiri literare", 1870, nr. 12 din 15 august şi în volumul de Poezii îngrijit de T. Maiorescu în . S-a păstrat într-un singur manuscris (B. A. R., nr. 2257) în care se încearcă înlocuirea titlului iniţial, păstrat în cele din urmă şi la publicare, prin Skepsis!. Diferenţele între manuscris & ...
ContinuareCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani