romanaCraii de curtea-veche — roman de Mateiu I. Caragiale

CRAII DE CURTEA-VECHE — Roman de Mateiu I. Caragiale. Publicat în revista „Gîndirea", anul VI, nr. 2, 1926 — anul VIII, nr. 10, . Apărut în volum la Bucureşti, Editura „Cartea Românească", . Aşa cum reiese din carnetele şi jurnalul scriitorului, opera — „concepută mai întîi nebulos" încă din 1910 - - „A rămas pînă la deznădejde vreme ...
Continuare

Corn de vinatoare volum de nuvele de Alexandru Ivasiuc

CORN DE VÎNĂTOARE - Volum de nuvele de Alexandru Ivasiuc. Apărut în 1972, el reuneşte două nuvele; cea dintîi (nuvela titulară) a fost publicată iniţial în „Luceafărul" nr. 16 din . Cea de a doua (O altă vedere) a apărut mai întîi în „Viaţa Românească" nr. 12, decembrie 1968. Corn de vînătoare marchează o foarte ...
Continuare

Corabii cu cenusa — ciclu de poezii de Lucian Blaga

CORĂBII CU CENUŞĂ — Ciclu de poezii de Lucian Blaga, scris după apariţia volumului Nebănuitele trepte (1943) şi definitivat, în anii 1959-. Cu excepţia poemelor Răsunet în noapte. Zi de septembrie, Brînduşile, Oedip în faţa sfinxului, Scoici, Părinţii, Cinele din Pompei, toate celelalte poezii au fost publicate postum, mai întîi ...
Continuare

Corabia lui sebastian - volum de versuri si note de jurnal de A. E. Baconsky

CORABIA LUI SEBASTIAN Volum de versuri şi note de jurnal de A. E. Baconsky, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, . Scris în anii 1972-l973, în timpul unui sejur în, pe atunci, Berlinul de Vest. Apărut postum, la un an după moartea scriitorului. Situat, şi prin data scrierii, şi prin viziune, în imediata apropiere de Cadavre în vid (1968), Corabia lui ...
Continuare

Copil schimbat - nuvela de Pavel Dan

COPIL SCHIMBAT - Nuvelă de Pavel Dan, publicată iniţial în „Gînd românesc", IV (1936), nr. 1, p. 15-26, apoi în voi. Urcan bătrînul. Nuvele. Cu o introducere de Ion Chinezu, Bucureşti, Editura Fundaţiilor Regale, . Nu există informaţii exacte referitoare la perioada în care a fost elaborată nuvela şi nici urme ale efortului creator al ...
ContinuareCopilaria unui netrebnic — roman de Ion Călugăru

COPILĂRIA UNUI NETREBNIC — Roman de Ion Călugăru. Singurul care mai rezistă azi la lectură, dintre cele şapte romane semnate de I. C. Scris între anii 1923 şi 1931, după cum însuşi autorul precizează la siîrşitul textului, romanul cunoaşte în total trei ediţii. Prima ediţie, apărută la Editura ...
Continuare

Copii de pe natura — volum de scrieri umoristice

COPII DE PE NATURĂ — Volum de scrieri umoristice şi satirice de mici dimensiuni, majoritatea în proză, de Iacob Negruzzi. Apărut la Bucureşti în 1874 şi, într-o nouă ediţie, augmentată, în seria de Scrieri complete, în . Cu o singură excepţie, Copiile au fost publicate mai întîi în „Convorbiri literare", între 1869 şi . Izvorîte ...
Continuare

Conu leonida fata cu reactiunea - comedie de I. L. Caragiale - comentariu

CONU LEONIDA FAŢĂ CU REACŢIUNEA — Comedie de I. L. Caragiale. In „Convorbiri literare", XII (1880), nr. 11. Subintitulată „farsă într-un act", piesa se desfăşoară în decorul modest al unei odăi de mahala bucureşteană. Conu Leonida, pensionar, în vîrstă de şaizeci de ani, „în halat, în papuci şi ...
Continuare

Contemplatii - volum de poezii de Gheorghe Grigurcu

CONTEMPLAŢII - Volum de poezii de Gheorghe Grigurcu, tipărit la editura Cartea Românească . Cuprinde o selecţie din volumele apărute pînă la această dată, de la Un trandafir învaţă matematica (1968), la Rîul incinerat (1978) şi Rigoarea văzduhului (1978). Distanţîndu-se programatic de lirica mai mult sau mai puţin ...
Continuare

Conrad - rezumat — poem in 4 cinturi de Dimitrie Bolinlineanu

CONRAD — Poem în 4 cînturi de Dimitrie Bolinlineanu. Fragmente din cînturile 1 şi II au apărui în „Alheneul român", I, nr. 10 şi II (mart. şi apr. 1867) şi în „Trompeta Carpaţilor", V, nr. 515 (din 7/19 mai 1867); tot aici (V, nr. 530 din 6/18 iulie 1867), fragmente din cîntul III şi (în nr. 542, din 17/29 aug. 1867) „cîteva mici pasage" reproduse din ...
Continuare

Concert din muzica de bach - comentariul romanului de Hortensia Papadat Bengescu

CONCERT DIN MUZICĂ DE BACH Roman de Hortensia Papadat-Bengescu, apărut în . Romanul a fost în prealabil citit — în cursul anului 1925 — în cadrul şedinţelor cenaclului „Sburătorul"; unele fragmente au fost publicate de-a lungul anului 1926, în revista „Sburătorul". După Fecioarele despletite (1926), Concert din muzica de liach reprezintă cel de al ...
Continuare

Comedii in fond — volum de poezii de George Bacovia

COMEDII ÎN FOND — Volum de poezii de George Bacovia. Bucureşti, 1936. Volumul — apărut la Editura „Universala" Alcalay, în populara colecţie „Biblioteca pentru toţi", nr. 1489 — avea din punct de vedere grafic, după părerea lui Vladimir Streinu, „o înfăţişare de-a dreptul respingătoare". Majoritatea poeziilor sînt din anii ...
Continuare

Comedia zorilor - comedie de Mircea ştefănescu

COMEDIA ZORILOR. Patru tablouri din Comedia adolescenţei — Comedie de Mircea Ştefănescu, scrisă în anul 1928, publicată la editura Vremea din Bucureşti în 1930, Premiera piesei a avut loc la 6 februarie 1931 pe scena teatrului bucureştean „Măria Ventura", în direcţia de scenă şi decorul lui Victor Ion Popa. Considerat „întemeietor al ...
Continuare

Comedia literaturii - volum de versuri de Petru Romoşan

COMEDIA LITERATURII Volum de versuri de Petru Romoşan. A fost publicat la editura Albatros din Bucureşti, în 1980. Incă de la volumul de debut, Ochii lui Homer (1977) puica li remarcată la R. o anumită înclinaţie „teatrală", guslul pentru înscenarea discursului liric. „Personajele" sale predilecte Stau de pe atunci bufonul şi scribul, ...
Continuare

Colectiune de poesii vechi - Alecu şi Nicolae Văcărescu

COLECŢIUNE DE POESII VECHI — Volumul I, Bucureşti, . îngrijită de Al. I. Odobescu, ediţia întruneşte prima dată în volum poezia lui lanache, Alecu şi Nicolae Văcărescu. Antologia mai cuprinde, alături de „cîntece vechi" populare, selecţii din Psalmii lui Dosoftei, din poezia lui . Barac, C. Conachi, B. P. Mumuleanu, A. Beldiman, şi ...
Continuare

Colectie din poeziile d-lui marelui logofat Iancu Văcarescu

COLECŢIE DIN POEZIILE D-LUI MARELUI LOGOFĂT I. VĂCARESCU Volum de versuri al lui Iancu Văcărescu, apărut la Bucureşti în 1848, în tipografia lui C. A. Rosetti şi Vinterhalder, cu fondurile Asociaţiei literare şi sub îngrijirea lui Ion Voinescu II, care îi scrie şi prefaţa: Ceva asupra Vâcăreştilor şi a poeziilor d-Iui ...
Continuare

Cocostircul albastru volum de povestiri de Mihail Sadoveanu

COCOSTÎRCUL ALBASTRU Volum de povestiri de Mihail Sadoveanu (1880-l961), apărut la Iaşi în 1921. Capitole separate au fost publicate în însemnări literare (1919), iar penultimul, La crucea Hoţului, în „Adevărul Literar şi Artistic" (1930). La acestea se adaugă Bulboana lui Vălinaş, singura povestire de amploarea unei nuvele. Volumul e rezultatul ...
Continuare

COCONU DRAGAN — Schita satirica de Ion Heliade Rădulescu

COCONU DRÂGAN — Schiţă satirică de Ion Heliade Rădulescu, apărută în nr,44, din 5 iunie 1844 al „Curierului românesc". După cum reiese din nota adăugată la stîrşitul textului, ţinta sa principală pare a li combaterea slavonismelor din limbă, deosebit de numeroase şi de virulente îndeosebi în stilul administrativ al vremii. ...
Continuare

Clopotul scufundat - roman de Livius Ciocârlie

CLOPOTUL SCUFUNDAT Roman de Livius Ciocârlie, apărut în . Clopotul scufundat e un Bildungsroman scris în manieră autobiografică şi autoironică. C. e un scriitor dificil, în ciuda limpezimii de crislal a sulului; scrisul său are numeroase crevase, falii subţiri, ce se deschid ameţitor spre adîncuri. Din cauza lor, naraţiunea, ...
Continuare

Cintice tiganesti - poezii de Miron Radu Paraschivescu

CÎNTICE ŢIGĂNEŞTI -- Poezii de Miron Radu Paraschivescu. Versuri din Primele (1926-l932) anunţau deja, prin cultivarea crosului şi stângăciei rafinate, poemele din Cîntice ţigăneşti (1941), volum reprezentativ, care-l impune pe poet în conştiinţa publicului prin cele 14 „cîntice" şi „balade" ce alcătuiesc nucleul ediţiilor ...
Continuare

Materiale romana