romanaRamayana - opera anonima.

Este cea de-a doua mare epopee a Indiei antice după Mahahharala şi datează din secolul IV î.Hr. Redactarea acesteia îi este atribuită legendarului poet Valmiki. Ramayana este povestea prinţului Rama, care, urmărit de gelozia uneia dintre soţiile tatălui său, regele Dashar-ta, este silit să se retragă în codri, întovărăşit de ...
Continuare

Pygmalion - comedie a dramaturgului englez, de origine irlandeza Bernard Shaw

publicată în anul 1912. Titlul piesei, deosebit de semnificativ, este numele unui sculptor legendar care se îndrăgosteşte de statuia pe care o creează, reprezentând o femeie. Afrodită transformă statuia într-o fiinţă vie, sculptorul reuşind să se însoare cu ea. Din căsătoria lor s-a născut un fiu, căruia i s-a dat numele ...
Continuare

Provincialele - opera fundamentala a scriitorului francez Blaise Pascal.

Scrisorile către un provincial, cunoscute sub numele de Provin dalele, reprezintă un rechizitoriu Ia adresa moralei iezuite. Provincialele reunesc un număr de 18 scrisori, publicate între anii 1656-1657. Autorul, fără a-şi face cunoscut numele, se face purtătorul de cuvânt al prietenilor săi de la Port-Royal, adepţii jansenismului, în disputa acestora ...
Continuare

Prometeu inlantuit - tragedie de Eschil.

Această creaţie aduce pe scenă supliciul impus de Zeus, tiranul nerecunoscător, titanului Prometeu. Zeus, deşi cândva fusese ajutat de către Prometeu să-şi menţină domnia ameninţată de răscoala celorlalţi titani, îl pedepseşte pe Prometeu, con-siderându-1 vinovat de a fi luat focul din cer şi de a-1 fi dat ...
Continuare

Prometeu descatusat - poem dramatic al poetului englez Percy Bys-she Shelley

publicat în anul 1820. Prometeu descătuşat reprezintă cea mai izbutită creaţie modernă, având ca temă mitul prometeic, după poemul lui Goethe, Prometeu. Shelley oferă o nouă interpretare mitului, făcând din Prometeu simbolul victoriei geniului uman, purificat şi înălţat prin suferinţă şi dragoste deasupra ...
ContinuareProcesul - roman al scriitorului Franz Katka

publicat în anul 1925. Romanul Procesul „este o parabolă ambiguă despre păcat, sancţiune, graţie, autoritate şi lege" (Romul Munteanu). Josef K., funcţionar la o bancă, este arestat fără să cunoască motivul, apoi lăsat în libertate şi supus unui proces inexplicabil, organizat de o administraţie birocratică ...
Continuare

Povestirile din Canterbuiy - opera a scriitorului englez Geoffrey Chaucer

considerat „părintele poeziei engleze". A fost scrisă între anii 1387-1400. Povestirile din Canter-buru sunt o adevărată „comedie umană" a societăţii engleze din secolul al XlV-lea.. Povestire cu cadru, realizată după modelul Decameronului lui Boc-caccio, dar în versuri, această scriere foloseşte drept pretext al povestirilor ...
Continuare

Povestea calculatorului indragostit

povestire cu subiect şti-inţifico-lântastic de Va-sile Poenaru, publicată în anul 1999. Din a-ceastă povestire fermecătoare copiii învaţă ce sunt şi cum se folosesc Internet ui şi poşta electronică. Personajul principal, Luca, participă la o serie de aventuri: descoperă ce înseamnă „Satul Global", primeşte mesaje prin ...
Continuare

Povestea celor doi frati

cea mai importantă dintre povestirile egiptene, cea dintâi încercare de scriere artistică amplă din istoria prozei narative (secolul XIII î.IIr.). Povestea celor doi fraţi schiţează fin şi precis un tablou al vieţii ţăranului. Din aceeaşi perioadă s-au păstrat aproximativ 20 de povestiri (Aventurile lui Sinuhit, Povestirea ...
Continuare

Pisica din vis

titlu sub care sunt reunite 30 de povestiri. Autorul, Vasile Poenaru, semnează primele ediţii (1991-1998) cu pseudonimul Bucur Milescu. Povestirile sunt foarte scurte, scrise într-un limbaj accesibil, cu un vocabular voit restrâns, pentru copiii care abia încep să citească. Având un accentuat caracter educativ, acestea abordează teme variate: cinstea, dreptatea, ...
Continuare

Peregrinarile lui Childe Harold - poem al poetului englez George Gordon Byron

Poemul cuprinde călătoria şi reflecţiile unui pelerin - tipul de erou revoltat, mizantrop, dezgustat de plăceri, aflat în căutare de aventuri, pe meleaguri străine. în primul şi al doilea cânt, scrise în anul 1812, sunt descrise călătoriile eroului în Spania, Portugalia, Albania şi Grecia. în cântul al treilea, scris în Elveţia în anul ...
Continuare

Pasarile - roman de Alexandru Ivasiuc

publicat în anul 1970. Personajul principal al romanului este Liviu Dunca, vlăstar al unei familii burgheze dintr-un oraş din nordul Transilvaniei, 1 osL aviator, geolog şi inginer, apoi muncitor la Canal. întors după douăzeci de ani în oraşul său natal, Liviu Dunca începe o relaţie amoroasă cu Margareta, soţia directorului general al ...
Continuare

Parinti si copii - roman al scriitorului rus I. S. Turgheniev

publicat în anul 1862. Capodoperă a creaţiei lui Turgheniev, romanul a însemnat totodată o culme în dezvoltarea artei sale realiste. Intriga propriu-zisă a romanului rămâne pe plan secundar, tensiunea conflictuală ţinând nu atât de succesiunea unor evenimente exterioare, cât de caracterul personajului principal -Bazarov. Acesta apare în roman ca ...
Continuare

Pacea - comedie politica de Aristofan

datând din anul 421 î.Hr. Subiectul comediei este următorul: Trigeu, un viticultor din Atica, disperat de faptul că Pacea a părăsit Pământul, încalecă pe un cărăbuş şi zboară spre cer, cu gândul de a alia chiar de la Zeus cauzele mâniei sale împotriva grecilor. Pentru a putea ajunge la Zeus, reuşeşte să-1 înduplece pe zeul ...
Continuare

Moby Dick - roman al prozatorului american Herman Melville

Apărut la 18 octombrie 1851 în ediţia engleză, la Londra, cu titlul The Whale - Balena, iar trei săptămâni mai târziu, în ediţia americană, cu titlul Moby Dick or the Whale - Moby Dick sau Balena, acest roman este considerat „una dintre cele mai stranii şi mai extraordinare cărţi scrise în veacul trecut" (E. Schi-leru). Romanul Moby Dick este ...
Continuare

Minunata calatorie a lui Nils Holgersson in Suedia - roman al scriitoarei suedeze Selma Lagerlof

A fost publicat în anii 1906-1907. Romanul se adresează tuturor copiilor, fiind scris la cererea autorităţilor şcolare pentru a fi oferit elevilor din clasele elementare ca manual de geografie a Suediei. Eroul romanului este un copil leneş, ştrengar şi plerde-vară, preschimbat într-un pitic care se va plimba de-a lungul şi de-a latul Suediei. în ...
Continuare

Mizerabilii - roman al scriitorului francez Victor Hugo

A fost publicat în anul 1862. Prin proporţii şi arhitectură, romanul Mizerabilii este considerat o epopee în proză. Amestecul tuturor genurilor literare, al elementelor de istorie, filozofie, politică, artă şi morală conferă operei aspectul unui vast tablou al societăţii franceze din prima jumătate a secolului al ...
Continuare

Micul Print - poem in proza al scriitorului francez Anfoine de Saint-Exupery

publicat în anul 1943. Meditaţia lui Saint-Exupery asupra măreţiei umane se deplasează, de la evenimentul concret supus analizei în romanele sale despre avioane, piloţi, zboruri, în proza de ficţiune care este Micul Prinţ,: basm modern, naraţiune şti-inţifico-fantastică şi poem filozofic în proză. în Micul Prin{ autorul se ...
Continuare

Metamorfozele - poem epic, socotit capodopera lui Ovidiu.

într-o prezentare cronologică de la geneza universului până la apogeul lui Cezar, Metamorfozele leagă, într-o tratare unitară, 250 de legende mitologice tradiţionale. Ovidiu realizează prin acest amplu poem o „istorie" mitologică, urmărind metamorfoza fiinţelor şi lucrurilor. Miturile Perseu şi Andromaca, Galalhea, Dafnis şi Cloe, ...
Continuare

Medeea - tragedie de Euripide

datând din anul 431 î.Hr. Ca şi în celelalte tragedii create de Euripide, Medeea aduce în prim-plan personaje animate de pasiuni puternice, sfâşiate de lupta dintre patima mistuitoare şi sentimentele pure, curate. Autorul pune accentul pe aspectele psihologice ale comportamentului eroilor săi. De această dată nenorocirea personajelor nu mai este pusă pe seama ...
Continuare

Materiale romana