romanaCapul de zimbru - rezumat — povestire de Vasile Voiculescu

CAPUL DE ZIMBRU — Povestire de Vasile Voiculescu. Datată „20-25 decembrie 1946 Bucureşti", proza — aşa cum relatează Dinu Pi-llat — fusese trimisă la „Provincia" (Turnu-Severin), publicată acolo şi premiată în mai 1947 de un juriu al cărui preşedinte, scriitorul Victor Papilian, „se întreba nedumerit dacă autorul Capului de zimbru nu este ...
Continuare

Capul de ratoi — comedie in trei acte (sapte tablouri) de g. ciprian

CAPUL DE RĂŢOI — Comedie în trei acte (şapte tablouri) de G. Ciprian, Bucureşti, Editura „Cugetarea", . Premiera piesei: 26 ianuarie 1940, în regia autorului, la Studioul Teatrului Naţional din Bucureşti. în volumul său de memorialistică, Măscărici şi mîzgălici, autorul revelă că eroii comediei sale, adică ...
Continuare

CALEA VICTORIEI - analiza— Roman de Cezar Petrescu

CALEA VICTORIEI — Roman de Cezar Petrescu. Bucureşti, Editura Naţională S. Ciornei, . Fragmente publicate în reviste: Calea Victoriei, „Curentul", anul II, nr. 5/1929, p. 697; Foamea, „Gândirea", anul IX, nr. 12/1929, p. 376-386; Calea Victoriei, „Curentul", anul III, nr. 6/1930, p. 702; Femeia clin ceafă, „Adevărul literar şi artistic", anul IX, nr. ...
Continuare

CALEA VACARESTI — Roman de lsac Peltz - comentariu

CALEA VĂCĂREŞTI — Roman de lsac Peltz, apărut la Bucureşti, în 1933, la Editura Cultura Naţională. Este considerat, astăzi, punctul culminant al creaţiei autorului, alături de Foc in Hanul cu tei. Romanul prezintă o faţă necunoscută a Bucureştilor de început de veac, o lume autentică, plină de culoare: cea a ...
Continuare

CAIETUL VERDE — Volum de poezii de Ion Pillat - analiza

CAIETUL VERDE — Volum de poezii de Ion Pillat. Ediţia princeps este publicată la Editura Cartea Românească, în 1932. Această primă versiune a volumului, marcată de fascinaţia pentru clasicismul antic grec, va fi restructurată ulterior de către autor, care transferă „poeziile eline" (Asfodela, Helladă, Insulă, Păstor ionian, ...
ContinuareCadavre in vid — volum de versuri de A. E. Baconsky

CADAVRE ÎN VID — Volum de versuri de A. E. Baconsky, Bucureşti, 1969. După cinci ani de la publicarea versurilor din Fiul risipitor (1964), care părea a fi definitivat, tenffltic şi stilistic, direcţia conturată de Fluxul memoriei (1957), poetul operează o schimbare radicală de perspectivă, lirica sa devenind o palinodie, o dezicere de sine şi ...
Continuare

Bunavestire — roman de nicolae breban

BUNAVESTIRE — Roman de Nicolae Breban. Iaşi, F.ditura Junimea, 1977. A fost scris între 1972-l974, dar n-a putut fi publicat timp de Irei ani din cauza cenzurii, care a formulat peste două mii de observaţii pe marginea manuscrisului. Atît editura „Cartea Românească" (unde era director Marin Preda), cît şi editura „Eminescu" (unde era director Valeriu Râpeanu) au ...
Continuare

Bujorestu — comedie dramatica in palru acte de caton theodorian

BUJOREŞTU — Comedie dramatică în palru acte de Caton Theodorian. Fragmente din piesă au fost publicate în revistele „Flacăra" (actul ai doilea, în nr. 12-l3/1912) şi „Scena"(actul al treilea, în nr. 7-8/1914). Piesa a fost jucată în premieră absolută la Teatrul Naţional din Bucureşti, în 25 martie 1915. Este publicată pentru prima ...
Continuare

Budulea taichii comentariu - nuvela de Ioan Slavici

BUDULEA TAICHII — Nuvelă de Ioan Slavici; „Convorbiri literare" XIV (1880), nr. 3 şi 4; în volumul Novele din popor, Bucureşti, . Geneza ei a fost pusă în legătură cu preocupările autorului pentru problemele învăţămîntului din Transilvania, reflectate şi în publicistica sa: şcoala românească are datoria să contribuie la ...
Continuare

Budiea express - poezie de alexandru musina (analiza)

BUDIEA-EXPRESS. Poezie de Alexandru Muşina. Publicată pentru prima dată, cu modificări impuse de cenzură, în volumul colectiv Cinci, Bucureşti, . A devenit în scurt timp celebră şi autorul, lipsit de posibilitatea de-a o retipări în condiţiile tot mai vitrege ale ultimului deceniu comunist, a difuzat-o în copii xerox, greu de realizat, ...
Continuare

BLINDAJUL FINAL — Versuri de Angela Marinescu (analiza)

BLINDAJUL FINAL — Versuri de Angela Marinescu, publicate în 1981, la Editura Albatros din Bucureşti. Pentru A. M. , fervoarea destrucjiei reprezintă o experienţă totală, devoratoare, rapace, trăită pe un plan de intensitate rece, calculată, în care voinţa atinge paroxismul nevrozei, unind firele, îndeobşte divergente, ale instinctelor şi ...
Continuare

BLANURILE OCEANELOR —V olum de poezii de Virgil Teodorescu - analiza

BLĂNURILE OCEANELOR — Volum de poezii de Virgil Teodorescu, publicat în . Este cartea de debut a poetului (In acelaşi an a apărut şi volumul de poezii Butelia de Leyda, de aceeaşi factură suprarealistă.) Sub titlul Blănurile oceanelor şi alte poeme, aceste două culegeri au fost reeditate în 1969, incluzîndu-se şi texte din placheta ...
Continuare

Biserica neagra - analiza - roman de a. e. baconsky

BISERICA NEAGRĂ — Roman de A. E. Baconsky. Textul se păstrează în două variante manuscrise: un caiet, datat 8.VIII. 970, şi un al doilea caiet, cu mici modificări, datat 16.X.. O dactilogramă a acestuia a fost depusă la editură, însă romanul nu a fost publicat în ţară în timpul vieţii scriitorului, din raţiuni de ...
Continuare

BIETUL IOANIDE — Roman de G. Calinescu - comentariu

BIETUL IOANIDE — Roman de G. Călinescu. A fost elaborat între 1947 şi 1949 şi publicat în 1953, cînd a stîrnit mari şi aprinse controverse. Ca romancier, G. C. s-a revendicat în mod hotărît de la un spirit al clasicismului, ceea ce ar vrea să spună, între altele, că i-ar fi rămas pe de-a-ntregul străină acea „mistică a ...
Continuare

Biblioteca din alexandria rezumat — roman de Petre Sălcudeanu

BIBLIOTECA DIN ALEXANDRIA — Roman de Petre Sălcudeanu, apărui la Editura Cartea Românească, 1980. Romanul, a cărui redactare începe în 1957, trecut prin numeroase variante („Uneori, sute de pagini erau reduse la doar cîteva"), ajunge la forma finală după o elaborare neobişnuit de lungă, adică după „douăzeci de ani de ...
Continuare

Batrinetile unui baiat cuminte — volum de poezii inedite de Traian T. Coşovei

BĂTRÎNEŢILE UNUI BĂIAT CUMINTE — Volum de poezii inedite de Traian T. Coşovei. Apărut la Editura Pontica, Constanţa, 1994. Volumul se înscrie în linia funciar romantică a programului poetic instituit de gruparea „Cenaclului de Luni" încă de la primele afirmări ale membrilor săi (între care T. T. C. reprezintă unul din numele cele ...
Continuare

Bate si ti se va deschide (rezumat) — roman de Mihai Sin

BATE ŞI ŢI SE VA DESCHIDE —Roman de Mihai Sin. A apărut la Editura Cartea Românească în 1978. Romanul e construit pe durata restrînsă a unei singure zile din viaţa lui Octavian Şteflea. Trezit, înlr-o dimineaţă friguroasă de noiembrie la ora cinci, după o noapte agitată, Octavian se pregăteşte de o călătorie ...
Continuare

„bata-te dumnezeu!" / coconita dragana / - schita satirica de Ion Heliade Rădulescu

„BATĂ-TE DUMNEZEU!" / COCONITA DRĂGANA/ — Schiţă satirică de Ion Heliâde Rădulescu, apărută în „Curierul românesc" nr.143 din 13 septembrie 1837 şi, într-o formă revizuită şi puţin amplificată, în nr. 43 din 2 iunie 1844 al aceluiaşi ziar. In compunerea acestei „fiziologii" de parvenită, autorul procedează ...
Continuare

Baltagul - comnetariu — roman de Mihail Sadoveanu

BALTAGUL — Roman de Mihail Sadoveanu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, . In legătură cu geneza operei, care, pentru unii critici (O. Călinescu ş.a.) reprezintă mai degrabă o nuvelă de mai marc amploare decît un roman, I. D. Bălan aminteşte o mărturisire tăcută de S. însuşi, pe la începutul anilor '50, în cadrul ...
Continuare

Balaurul rezumat — roman de hortensia papadal-bengescu

BALAURUL — Roman de Hortensia Papadal-Bengescu. Editura „Ancora" Alcalay et Calafeteanu, Bucureşti, . Subintitulat iniţial „schiţe", al cincilea volum al H. P. B., după Ape adinei (1918), Bătrînul (1920), Sfinxul (1920) şi Femeia în fafa ogfinzei (1921), este, de fapt, un roman construit din secvenţe cu existenţă şi autonomă, grefate ...
Continuare

Materiale romana