romanaGhetto veac xx — roman de Ury Benador

GHETTO VEAC XX — Roman de Ury Benador, publicat la Editura Univers Alcalay et Co., Bucureşti, . După ce în 1924 obţinuse premiul „Asociaţiei criticilor dramatici şi muzicali din România" iar un an mai târziu debuta cu volumul de teatru 3 acte, U. B. (pseudonimul lui Simon Schmidt, după mamă, în fapt Simca Griinberg) se îndreaptă spre nuvelă ...
Continuare

Geniu pustiu - comentariu - roman de Mihai Eminescu

GENIU PUSTIU - Roman de Mihai Eminescu, redactat probabil în două etape, în 1868-l870, 187l-. Semnalat de II. Chendi, care publică fragmente în M. Eminescu, Opere complete, I, Literatură populară, Bucureşti, Minerva, 1902, e publicat integral, cu o introducere critică şi note de . Scurtu: M. Eminescu, Geniu pustiu. Roman postum, Bucureşti, Minerva, ...
Continuare

Galeria cu vita salbatica - roman de Constantin ţoiu

GALERIA CU VIŢĂ SĂLBATICĂ - Roman de Constantin Ţoiu, apărut la Editura Eminescu, Bucureşti, . Considerată de autorul însuşi ca fiind cartea vieţii sale, Galeria cu viţă sălbatică este rodul unei chinuitoare aspiraţii şi al unei trudnice elaborări: „Cum am ajuns să scriu acest roman? Mult timp l-am visat, la ...
Continuare

GAITELE — Comedie in trei acte de Alexandru Kiritescu - comentariu

GAIŢELE — Comedie în trei acte de Alexandru Kiriţescu. Premiera: 16 martie 1933, la Teatrul Naţional din Bucureşti (după ce înlr-o primă variantă, intitulată Cuibul de viespi, fusese jucată, în stagiunea 1929-l930, la Teatrul „Regina Măria"). Piesa e tipărită, la E. S. P. L. A., abia în 1953, consfinţind, de altfel, tardivul debut ...
Continuare

FUGA LUI SEFKI -- Roman de Emanoil Bucuţa

FUGA LUI ŞEFKI -- Roman de Emanoil Bucuţa. A fost publicat fragmentar în „Gândirea", an III, nr. 12 (5 martie 1924) şi nr. 13 (20 martie 1924), apoi în „Ramuri", . Sub formă de volum apare la Editura Cartea Românească în 1927, având pe frontispiciu menţiunea „Premiul de roman al Societăţii Cartea Românească". Fuga lui Şefka (1927) ...
ContinuareFrumoasa fara corp - comentariu - roman de Gheorghe Crăciun

FRUMOASA FÂRÂ CORP Roman de Gheorghe Crăciun, apărut în anul 1993 la Editura Cartea Românească din Bucureşti. Frumoasa Jără corp a braşoveanului G. C. membru de marcă (alături de Mircea Ncdelciu şi Alexandru Vlad) al primei linii valorice a prozei optzeciste, duce textualismul spre marginea himerică, autosubminantă a ...
Continuare

Fructul de a trai — volum de poezii de Alexandru Busuioceanu

FRUCTUL DE A TRĂI — Volum de poezii de Alexandru Busuioceanu. S-a tipărit la Paris de către Fundaţia Regală Universitară Carol I. în . Este o antologie alcătuită de poetul însuşi „cu puţină vreme înainte de a muri', cum precizează Virgil Ierunca în prefaţa-eseu a cărţii ( A. B. a murit la Madrid, la 23 martie 1961). ...
Continuare

Frigul verii - roman de Alexandru Vlad

FRIGUL VERII - - Roman de Alexandru Vlad. A apărut în 1985 Ia Editura Militară din Bucureşti. Cartea a fost scrisă în anii 1983-l984 şi, înainte de-a fi tipărită, autorul a publicat câteva fragmente în revista „Steaua" (nr. 6, 1985). Cu acel prilej a mărturisit că hotărârea de-a scrie un roman a însemnat, în cazul său, o reacţie ...
Continuare

Fratii jderi — comentariu - trilogie de Mihail Sadoveanu

FRAŢII JDERI — Trilogie de Mihail Sadoveanu compusă din Ucenicia lui Ionuf (1935), Izvorul alb (1936) şi Oamenii Măriei sale (1942), toate apărute la Editura Naţională Ciornei. în Notele de la sfârşitul celui de al 13-lea volum (1958) de Opere, Profira Sadoveanu ne încredinţează că scriitorul intenţiona să adauge o nouă ...
Continuare

Foc in hanul cu tei - comentariu - roman de I. Peltz

FOC ÎN HANUL CU TEI Roman de I. Peltz. Apărut în 1934, la Editura „Adevărul" S. A. din Bucureşti, în două volume; a fost reeditat într-un singur volum în 1961 (cu o prefaţă de V. Râpeanu) şi tot într-un singur volum apar şi următoarele ediţii: 1962 (cu o prefaţă de V. Râpeanu), 1968 (în colecţia „Romane de ieri şi de azi" a ...
Continuare

Fluxul memoriei — volum de versuri de A. E. Baconsky

FLUXUL MEMORIEI — Volum de versuri de A. E. Baconsky, apărut în 1957, la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti. Sub acelaşi titlu şi într-o formă mai amplă, poetul a alcătuit în 1967 o selecţie reprezentativă, unde îşi redefineşte profilul. In acest al doilea volum se regăsesc poezii din primul, la care ...
Continuare

Flori de mucigai -- poezii de Tudor Arghezi - analiza

FLORI DE MUCIGAI - Poezii de Tudor Arghezi. Cel mai unitar ciclu din poezia argheziană apare sub formă de volum în . Câteva poezii (Morţii, Dimineaţa şi Ion Ion) fuseseră publicate, iniţial în „Hiena", II, 1920, nr. 1 , 20 iunie. In toate ediţiile definitive de Versuri apărute între 1936 şi 1968 sub directa supraveghere a poetului, ...
Continuare

Flori de hartie — ciclu de poezii de Adrian Maniu

FLORI DE HÂRTIE — Ciclu de poezii de Adrian Maniu. Cuprinde (pentru prima oară în ediţia de autor. Scrieri, voi. 2, din 1968) versurile nereluate, până la acea dată, în volumele poetului. Majoritatea textelor datează din perioada debutului şi au fost publicate în anii 1913-l914, în ziarul Seara şi în Noua revistă română (Poemele trupeşti. ...
Continuare

Floare albastra - comentariu

FLOARE ALBASTRĂ - - Poezie de Mihai Eminescu publicată în „Convorbiri literare" , VII, 1, 1 aprilie 1873. Intrunind atributele capodoperei, „una din cele mai perfecte, în delicata lor putere evocatoare, dintre creaţiunile liricei eminesciene" , cum se exprimase Perpessicius în 1939 în primul volum al ediţiei sale critice, poezia Floare albastră a constituit de-a ...
Continuare

Floarea din prapastie — roman de Al. Philippide - sinteza

FLOAREA DIN PRĂPASTIE — Roman de mici dimensiuni de Al. Philippide, apărut (împreună cu povestirea îmbrăţişarea mortului) la Editura Contemporană, Bucureşti, 1941. Intre punctul de plecare şi deznodământul acestei naraţiuni din 1941 a lui AL Ph. există o metamorfoză de natură tipologică echivalentă cu ...
Continuare

FIZIOLOGIA PROVINCIALULUI IN IASI - de Mihail Kogălniceanu

FIZIOLOGIA PROVINCIALULUI ÎN IAŞI — Proză de Mihail Kogălniceanu. A fost publicată întâia oară în Calendar pentru poporul românesc, pe anul 1844, anul III, Iaşi, 1844, mai exact în Almanah de învăţătură şi petrecere pe anul 1844 (anexa literară a „Calendarului"), p. 60-74. Fiziologia provincialului din Iaşi ilustrează ...
Continuare

Fiul vanatorului - rezumat - basm de Petre Ispirescu

FIUL VÂNĂTORULUI — „Basm din Muntenia" publicat de Petre Ispirescu pentru întâia oară în „Columna lui Traian", Bucureşti, febr. 1876. Retipărit în voi. Legendele sau basmele românilor, adunate din gura poporului. Bucureşti, 1882, şi apoi în ediţiile succesive ale culegerii. întreţesere de elemente arhaice (reminiscenţe totemice, practici magice, ...
Continuare

Figurile de ceara — volum de poeme in proza de Adrian Maniu

FIGURILE DE CEARA — Volum de poeme în proză cu care a debutat Adrian Maniu (1912). Cuprinde texte tipărite mai întâi în revistele „Insula", „Simbolul", Noua Revistă Română (1912). Reluate în volumul Jupanul care făcea aur (1930), cu numeroase modificări vizând concentrarea expresiei. Unele dintre piese au în această ediţie titlul schimbat: Lta a ...
Continuare

Fetele tacerii — roman de Augustin Buzura

FEŢELE TĂCERII — Roman de Augustin Buzura. Apare în 1974, la Editura Cartea Românească şi i se decernează Premiul Uniunii Scriitorilor. Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, apare în . Ediţia a treia, text definitiv, este tipărită în . Autorul semnează şi scenariul după roman, pentru filmul Undeva, în Est ...
Continuare

Ferestrele zidite — roman de Alexandru Vona

FERESTRELE ZIDITE — Roman de Alexandru Vona. Apare în 1993 la Editura Cartea Românească. Scris în trei săptămâni, în 1947, va rămâne o operă de sertar, fiind pregătit pentru tipar, la îndemnul lui Ovidiu Constantinescu şi Liviu Călin, abia după . înainte de publicare, volumul circulă în manuscris, fiind remarcat, printre alţii, de Petru ...
Continuare

Materiale romana