Referate romana - referatele de care ai nevoieNicoara potcoava - roman de Mihail Sadoveanu - rezumat

NICOARĂ POTCOAVĂ - Roman de Mihail Sadoveanu. Prima ediţie în volum: Nicoară Potcoavă. Povestire istorică, Bucureşti, Editura Tineretului, 1952, 432 pp. în ciuda impresiei de izometrie pe care lectura punctuală a operei sadoveniene ar putea-o lăsa, examinarea ei în diacronie evidenţiază uriaşa distanţă artistică ce desparte ...
Continuare

Niagara de plumb - volum de poezii de Daniela Crăsnaru

NIAGARA DE PLUMB - Volum de poezii de Daniela Crăsnaru, tipărit la Bucureşti, Editura Emincscu, în . Precedat, în 1981, de Vânzătorul de indulgenţe, în care se vorbea despre "încăpăţânarea noastră (a mea şi a poeziei) de a mai respira", ca "singură atitudine constructiv-ironică în faţa vieţii", acest volum accentuează ton ...
Continuare

Nenorocirile unui slujnicar sau gentilomii de mahala - nuvela de Nicolae Filimon - comentariu

NENOROCIRILE UNUI SLUJNICAR SAU GENTILOMII DE MAHALA - Nuvelă de Nicolae Filimon, apărută mai întâi în Revista Carpaţilor din 1861, tom. 1 şi, în acelaşi an, la Bucureşti în volumul Mateo Cipriani, Bergamo şi Slujnicarii. A mai fost retipărită în gazeta "Clopotul din Craiova" din 1884 (fără final) şi în "Epoca literară" di ...
Continuare

NEGRU PE ALB - "Scrisori" de Constantin Negruzzi

NEGRU PE ALB (Scrisori de la un prieten) - "Scrisori" de Constantin Negruzzi. Publicate iniţial în diverse reviste ale epocii şi strânse în volum în 1857 {Păcatele tinere(elor). C. N. inaugurează în literatura română un nou gen, acela al scrisorilor, pe care îl va practica în revistele vremii ("Albina Românească", "Alăuta Românească", "Gazeta de Molda ...
Continuare

Necuvintele - volum de versuri de Nichita Stănescu

NECUVINTELE - Volum de versuri de Nichita Stănescu, publicat în 1969, la Editura Tineretului din Bucureşti, ilustrat de Mihai Sânzianu. Cuprinde patru cicluri: Luptele, Râsu' plânsu', Mâncătorii de libelule, Necuvintele. Forţa adevăratei poezii moderne constă în capacitatea de a pune mereu sub semnul unei îndoieli creatoare propria ei temelie şi, o dată ...
ContinuareNebunul si floarea - roman de Romulus Guga - comentariu

NEBUNUL ŞI FLOAREA - Roman de Romulus Guga, apărut în noiembrie 1970 la editura clujeană "Dacia". Este prima operă notabilă de ficţiune a scriitorului. Elaborată într-o primă versiune între anii 1965 şi 1967 (aşadar înaintea debutului editorial cu volumul de poeme Bărci părăsite, 1968) şi reluată în vederea tiparului î ...
Continuare

Nebanuitele trepte - volum de poezii de Lucian Blaga

NEBĂNUITELE TREPTE - Volum de poezii de Lucian Blaga, apărut în anul . Este ultima carte de versuri antumă a poetului. Scrise între anii 1939 şi 1943, cele 25 de poeme au fost tipărite mai întâi în revistele Tribuna literară, Claviaturi, Revista Fundaţiilor Regale, Universul literar, în perioada 194l-l943. Impreună cu La cumpăna apelor (1933) şi ...
Continuare

Neamul soimarestilor - roman istoric - comentariu

NEAMUL ŞOIMAREŞTILOR - Roman istoric de Mihail Sadoveanu. A fost publicat iniţial în "Viaţa Românească" între anii 1912 şi 1913, iar în volum abia în 1915, la Editura Viaţa Românească. Relativa întârziere a apariţiei editoriale (la un autor atât de prolific) se datorează ostenelilor militare îndeplinite în acei ani de către ofiţerul Sado ...
Continuare

Napasta - drama in doua acte de I. L. Caragiale

NĂPASTA - Dramă în două acte de 1, L. Caragiale, apărută în "Convorbiri literare" XXIII (1890), nr. 10, I ianuarie. Piesa este terminată în decembrie 1889, iar întâia reprezentaţie are loc la Teatrul Naţional din Bucureşti în seara de sâmbătă 3 februarie 1890. Derivată dintr-o existenţă în care s-a petrecut o răstur ...
Continuare

Nastratin hogea la isarlik - poem de Ion Barbu - comentariu

NASTRATIN HOGEA LA ISARLÎK - Poem de Ion Barbu. Redactat, într-o primă versiune, în luna mai 1921 poemul este trimis, într-o a doua variantă, la revista "Viaţa Românească", unde apare în nr. 1 (ianuarie) din 1922, p. 72-. Despre tribulaţiile lui Selim şi Nastratin Hogea la Isarlîk, ambele publicate în reviste, rămâne semnificativ schimbul epistolar ...
Continuare

Muscata din fereastra - piesa in trei acte de V. I. Popa

MUŞCATA DIN FEREASTRĂ - Piesă în trei acte de V. I. Popa. Publicată în revista "Vremea", 10 oct. 1929, apoi în "Biblioteca teatrului românesc contemporan" a ed. Vremea, 1930 şi 1943; republicată în voi. Teatru, . începută la Viena în 1927 şi terminată la Cernăuţi în 1928, de unde în septembrie e trimisă spre lectură lui Corneliu Mo ...
Continuare

Muresanu - poem dramatic de Mihai Eminescu - rezumat

MUREŞANU - Poem dramatic de Mihai Eminescu. Date despre elaborarea lui - în trei variante (1869, 1871, 1876), din care ultimele două tipărite postum -, precum şi despre dispoziţia sufletească în care a fost scris au fost comunicate de poet în două scrisori către Iacob Negruzzi şi într-o adnotare pe marginea manuscrisului: "De drama mea n-arc să ...
Continuare

MOS NICHIFOR COTCARIUL - Proza a lui Ion Creanga

MOŞ NICHIFOR COŢCARIUL - Proză a lui Ion Creangă publicată în "Convorbiri literare" la I ianuarie 1877 şi subintitulată în ediţia de la Iaşi, din 1890, "povestire glumeaţă". Titlul iniţial, Moş Nichifor Harabagiul, s-a transformat, la tipărirea în broşură separată, în Moş Nichifor Cotiugariul. în docume ...
Continuare

MOS ANGHEL - Povestire in trei parti de Panait Istrati

MOŞ ANGHEL - Povestire în trei părţi de Panait Istrati. Apare pentru prima dată la Paris, în 1924, în limba franceză (Oncle Anghel), apoi la Bucureşti, la editura "Renaşterea', în . Ciclul face parte dintr-un proiect mai extins, ce cuprinde în plus Chira-Chiralina, Haiducii şi Domniţa din Snagov, proze ce au ca figură comună personajul Adrian ...
Continuare

Morometii - roman de Marin Preda

MOROMEŢII - Roman de Marin Preda. Anul 1955 îi aducea lui M. P. definitiva consacrare, iar literaturii române - o operă fundamentală: romanul Moromefii. După 1967, când a apărut al doilea volum, şi apoi după 1975, când a apărut primul volum din Delirul, romanul din 1955, care putea să pară atunci încheiat şi de sine stătător, a d ...
Continuare

Monolog in babilon - volum de poezie al lui Al. Philippide

MONOLOG ÎN BABILON - Volum de poezie al lui Al. Philippide, apărut la Bucureşti în . Panoramă a civilizaţiilor, poemele ce îl alcătuiesc sugerează unitatea complexă a umanităţii şi a culturilor, surprinsă atât din perspectiva existenţei nelimitate în "timpul mare", cât şi din unghiul vremelniciei, în "timpul mic", individual. L ...
Continuare

Monastirea argesului - balada populara - comentariu

MONASTIREA ARGEŞULUI - Baladă populară, publicată pentru prima dată în colecţia lui Vasile Alecsandri, Poezii poporale. Balade (Cântece bătrâneşti), II, Iaşi, 1853 şi în multe ediţii ulterioare. Capodoperă a literaturii orale, cântecul epic despre jertfa zidirii (atestat în 242 variante, plus 38 de legende în proză) se origineaz&# ...
Continuare

Momente - volum de proza scurta de Ion Luca Caragiale

MOMENTE - Volum de proză scurtă de Ion Luca Caragiale, Bucureşti, Editura librăriei Soccc, 190. Sumarul cărţii conţine, alături de patru nuvele şi povestiri (La hanul lui Mânjoală, Cănuţă, om sucit, La conac şi Două loturi), patruzeci şi una de schiţe şi foiletoane, din care majoritatea au apărut, ma ...
Continuare

Moartea unui artist - drama in doua parti de Horia Lovinescu

MOARTEA UNUI ARTIST - Dramă în două părţi de Horia Lovinescu. Piesa a fost scrisă în jurul anului 1960, premiera absolută având loc la 15 aprilie 1964, pe scena Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti. Textul apare în volum, la liditura Eminescu, în 1975. Aşa cum reiese şi din mărturisirile autorului, care însoţesc volu ...
Continuare

MOARTEA LUI IPU - Nuvela de Titus Popovici

MOARTEA LUI IPU - Nuvelă de Titus Popovici. Prima ediţie în volum: Moartea lui Ipu /Povestire/ Bucureşti, Editura Albatros, 1970, 112 p. Preluând ca titlu ultima propoziţie a nuvelei, o reuşită ecranizare (Alunei i-am condamnat pe toţi la moarte. Regia: Sergiu Nicolaescu. Din distribuţie: Ion Besoiu, Gheorghe Dinică, Ioana Bulcă, Cosmin Şofron ...
Continuare

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani