romanaRug si flacara - roman de Eugen Uricaru

RUG ŞI FLACĂRĂ - Roman de Eugen - Uricaru, publicat la editura Dacia în . Cartea succede volumului de debut Despre purpură. Povestiri fantastice (Dacia, Cluj, 1974), iniţiind, ciclul de romane istorice din care fac parte volumele Mierea, Aşteptăndu-i pe învingători, Memoria, 1784 - Vreme in schimbare. Glorie, La anii treizeci. Respectând întru totul ...
Continuare

Roua plural - antologie din poezia Constanţei Buzea

ROUĂ PLURAL - Antologie din poezia Constanţei Buzea. A apărut în anul 1999, în colecţia de „Rdiţii definitive" a Editurii Vinea din Bucureşti, cu o prefaţă elogioasă de Nicolae Manolescu. Cuprinde trei cicluri; Pastelul amoros - ce antologhează versuri din toate cărţile poetei din perioada 1960-l990, Ultima Thule şi Pelerinaj ...
Continuare

Ronsete — volum de versuri de Horia Bădescu

RONSETE — Volum de versuri de Horia Bădescu, publicat în 1995 la Editura Clusium din Cluj-Napoca (cu ilustraţii originale de Călin Stegerean). Câteva dintre poeme (Ţi-e lumea toată acoperământ, Ah, bucuria sfântă de a fi. Şi iată dimineaţa zumzet, Scad zilele, scădere e în toate, Se trag albinele către somnie, Afară vremea ...
Continuare

ROMANII SUPT MIHAI VOEVOD VITEAZUL — Lucrare istorica a iui Nicolae Balcescu

ROMÂNII SUPT MIHAI VOEVOD VITEAZUL — Lucrare istorică a iui Nicolae Bălcescu, redactată în cea mai mare parte în ultimii ani ai vieţii (185l-l852), deşi date despre proiectul ci există încă în corespondenţa autorului din . în acest an, . publică în Magazin istoric pentru Dacia articolul intitulat Campania românilor in contra turcilor de la anul 1595, ...
Continuare

Romante pentru mai tarziu — volum de poezii al lui Ion Minulescu - analiza

ROMANŢE PENTRU MAI TÂRZIU — Volum de poezii al lui Ion Minulescu. A apărut în anul 1908 Ia Editura Librăriei „Leon Alcalay" din Bucureşti, cu o copertă desenată de Iser. în 1909 se tipăreşte ediţia a doua, iar în 1922, ediţia a treia. Cartea adună versurile publicate de autor între anii 1906 şi 1908 în revisle precum ...
ContinuareRod — poezii de Cezar Ivanescu

ROD — Poezii de Cezar Ivanescu. Sub acest titlu, au apărut patru volume de versuri, publicate înlrc anii 1968 şi . Cel dintâi, tipărit în 1968 la Editura pentru Literatură din Bucureşti, marca debutul editorial al poetului. O mare parte dintre poeme poartă aici titlul Rod. Al doilea, intitulat totuşi Rod III, s-a tipării la editura ...
Continuare

Roata lumii — roman istoric al scriitorului Radu Ciobanu

ROATA LUMII — Roman istoric al scriitorului Radu Ciobanu, publicat în 1988 la liditura Militară. Prin tema dominantă -condiţia artistului, a cărturarului în diferite perioade culturale - volumul repune în discuţie problematica romanelor Treptele Diotimei (1973), Heralzii (1983), Casa fericiţilor (1986), iar prin plasarea cronologică (evul mediu ...
Continuare

Ritual solitar — volum de versuri de Victor Felea

RITUAL SOLITAR — Volum de versuri de Victor Felea, publicat în anul 1969, la Editura penlru Literatură din Bucureşti. Subtitlul precizează şi perioada scrierii poemelor: Versuri 1943-. Titlul volumului din 1969 a fost reluat pentru o culegere antologică din întreaga operă a poetului (dispărui în 1993), alcătuită de soţia sa, Lidia Felea, şi ...
Continuare

Riga Crypto Si Lapona Enigel - Balada De Ion Barbu

RIGA CRYPTO ŞI LAPONA ENIGEL Baladă de Ion Barbu, scrisă în mai 1924 şi publicată în primul număr al „Revistei române" (anul I, nr.l, 1 iunie 1924), fără să poarte subtitlul baladă. Acesta apare o dată cu publicarea textului în volum, în Antologia poeţilor de azi (1925), alcătuită de Perpessicius şi Ion Pillat, iar apoi ...
Continuare

Revolutia — roman de Dinu Nicodin

REVOLUŢIA — Roman de Dinu Nicodin, pseudonimul lui Dinu C. Ioanid. Apropiat al lui Eugen Lovinescu, a frecventat cenaclul „Sbură-torul", unde a şi citit cu succes- numeroase fragmente. într-o notă la prima ediţie, reluată în a doua, autorul afirmă că întâicle trei capitole ale cărţii au fost publicate, începând cu 14 februarie 1938, în mai multe ...
Continuare

Reportajele mele - volum de reportaje de f. brunea-fox

REPORTAJELE MELE - Volum de reportaje de F. Brunea-Fox. Apărută postum, în 1979, cartea cuprinde reportaje publicate de către autor între anii 1927 şi 1938, în ziarul bucureştean „Dimineaţa". Antologia debutează printr-o selecţie inteligentă de texte ce cuprind o sumă de glose ale autorului referitoare la statutul reportajului ca gen ...
Continuare

Repetabila scena a balconului — piesa de teatru intr-un act de Dumitru Solomon

REPETABILA SCENĂ A BALCONULUI — Piesă de teatru într-un act de Dumitru Solomon. Apărută în 1996, la Editura Unitext, în colecţia Piese noi din cadrul seriei Dramaturgi români, a obţinut premiul LTNITER pentru „cea mai bună piesă românească" a anului . Premiera absolută arc loc, în 11 mai 1997, la Teatrul „Sică Alexandrescu" din Braşov, ...
Continuare

Repausul dominical — schita de Ion Luca Caragiale

REPAUSUL DOMINICAL — Schiţă de Ion Luca Caragiale, apărută în „Universul" din 25 mai 1909; reprodusă în Schiţe, nouă. O realitate temporală nouă apare în urma repetatelor mişcări de emancipare socio-politicâ întreprinse în secolul nal XlX-lea: cea a repaosului duminical. în martie 1897, se votează de către parlamentul român ...
Continuare

Recviem pentru nebuni si bestii - roman de Augustin Buzura - comentariu

RECVIEM PENTRU NEBUNI ŞI BESTII — Roman de Augustin Buzura. Apare la Editura Univers din Bucureşti, în . Romanul constituie una dintre cele mai bune realizări ale lui A. B. şi este evident un rezultat al obsesiilor personale postdecembriste ale scriitorului, dar şi ale celor scripturale. Recviem nu schimbă formula cunoscută a romanelor lui B., dar o duce la ...
Continuare

Razvan si vidra - comentariu — drama romantica in versuri de Bogdan Petriceicu Hasdeu

RĂZVAN ŞI VIDRA — Dramă romantică în versuri de Bogdan Petriceicu Hasdeu, apărută mai întâi, sub titlul Răzvan Vodă, în foiletonul ziarului „Perseverenţa" între 23 martie şi 29 iunie 1867, apoi, în acelaşi an, la Bucureşti, în volum, cu menţiunea „ediţia a Ii-a". A mai fost reeditată de autorul însuşi în 1869 ...
Continuare

Rascoala - comentariu - roman de Liviu Rebreanu

RĂSCOALA Roman de Liviu Rebreanu. Apare la Editura Adevărul din Bucureşti, în 1932, şi este cea mai importantă creaţie a scriitorului, precum şi unul dintre cele mai man romane ale literaturii române. Răscoala e o continuare Iernatică a romanului Ion, din 1920, şi ar fi trebuii să fie al doilea moment dintr-o trilogie dedicată ...
Continuare

RADACINI — Roman de Hortensia Papadat-Bengescu

RĂDĂCINI — Roman de Hortensia Papadat-Bengescu. Apare în două volume, la Editura „Naţionala - S. Ciornei" din Bucureşti, în . Este al patrulea (şi ultimul publicat) din ciclul Hallipa, după Fecioarele despletite (1926), Concert din muzică de Bach (1927) şi Drumul ascuns (1932). Seria ar fi urmat să conţină şi un al cincilea ...
Continuare

Rar - comentariu - poezie de George Bacovia

RAR Poezie de George Bacovia, apărută în revista „I-iga conservatoare". Bucureşti, nr. 2 din 8 ianuarie 1906, p. . Reprodusă în revista „Flacăra", Bucureşti, nr. 24 din 31 martie 1912, p. . Inclusă în volumul Plumb, 1916. La ce s-a gândit poetul dând poeziei sale acest titlu derutant? Cele cinci vocabule repetate la începutul şi finalul strofelor - ...
Continuare

Racul — roman de Alexandru Ivasiuc

RACUL — Roman de Alexandru Ivasiuc, apărut la Editura Albatros din Bucureşti în 1976, fiind ultima operă antumă a scriitorului care moare câteva luni mai târziu, în timpul cutremurului din 4 martie . Potrivit autorului, romanul ar fi trebuit să reprezinte „începutul, poale, al unei noi etape de creaţie şi tocmai de aceea sinteza temelor, aş spune a ...
Continuare

Quasi — volum de poezii al lui D. Iacobescu

QUASI — Volum de poezii al lui D. Iaco-bescu. A apărut postum, în 1930, la liditura „Cultura Naţională" din Bucureşti, sub îngrijirea lui Perpessicius. Cele mai multe poezii au fost scrise între anii 1912 şi 1913 şi au fost publicate de către autor în reviste precum „Insula", „Arta", „Noua revistă română", „Flacăra", „Ilustraţiunea ...
Continuare

Materiale romana