romanaMatei iliescu — roman de Radu Petrescu - rezumat

MATEI ILIESCU — Roman de Radu Petrescu. întrucât autorul practică în mod constant însemnările zilnice, referinţe despre scrierea romanului se găsesc în mai multe dintre jurnalele sale publicate (Ocheanul întors, 1977; Părul Berenicei, 1981; A treia dimensiune, 1984; Catalogul mişcărilor mele zilnice, 1999), ceea ce face ca Matei Iliescu să fie opera ...
Continuare

Matca — drama metafizica de Marin Sorcscu

MATCA — Dramă metafizică de Marin Sorcscu. A fost publicată în revista „Teatrul", nr. 9, septembrie 1973, iar apoi în volumul Setea muntelui de sare, apărut în 1974 la Editura Cartea Românească. Premiera absolută a piesei a avut loc Ia 15 octombrie 1974, în Elveţia, pe scena companiei „Le Nouveau Theâtre de Poche" din Geneva. în ...
Continuare

Marea vanatoare — volum de poezii de Virgil Gheorghiu

MAREA VÂNĂTOARE — Volum de poezii de Virgil Gheorghiu. Apare Ia Editura Fundaţia pentru Literatură şi artă „Regele Carol II", Bucureşti, . Carte premiată de către Comitetul pentru premierea scriitorilor tineri. Aproape toate versurile au fost reluate de către autor în volumul Poezii, Editura pentru literatură, Bucureşti, . N-au fost ...
Continuare

Marea liniste — antologic din poezia lui George Almosnino

MAREA LINIŞTE — Antologic din poezia lui George Almosnino, apărută la Editura Eminescu din Bucureşti în 1999, în colecţia „Poeţi români contemporani", cu o postfaţă de Gheorghe Grigurcu. Selecţia poemelor se datorează Norei Iuga, soţia poetului decedat în . Sunt alese texte din volumele Laguna (1971), Nisipuri mişcătoare ...
Continuare

Maratonul — volum de versuri de Cristian Simionescu

MARATONUL — Volum de versuri de Cristian Simionescu apărut în 1985 la editura Cartea Românească. E al treilea volum al autorului după debutul din 1970 cu Tabu şi cea de-a doua carte, Vicleniile oceanului, publicată în . Subtitlul cărţii este „poeme", sugerând individualitatea părţilor din interior: şapte „cărţi" ce reiau titlul ...
ContinuareMara comentariu - roman de Ioan Slavici

MARA — Roman de Ioan Slavici, publicat în revista „Vatra", anul I, 1894, iar în volum, la Budapesta, în Editura Institutului de Arte Grafice Luceafărul, 190. Din multe puncte de vedere, Mara este o continuare a operei nuvelistice. De altfel, la apariţia în revistă, purta subtitlul „nuvelă". In acest roman, S. extinde şi îmbogăţeşte imaginea „lumii ...
Continuare

MANOIL — Roman de D. Bolintineanu - comentariu

MANOIL — Roman de D. Bolintineanu, apărut mai întâi în revista „România literară" din 1855 şi, în acelaşi an, în volum, la Iaşi. Redactat într-o primă formă în 1851, după chiar mărturiile autorului, un fragment a apărut şi în unicul număr, interzis de cenzură, al „României literare" din 1852, semnat D. Valentin. în primul ...
Continuare

Manechinul- lui igor si alte povestiri de iubire — volum de nuvele de

MANECHINUL- LUI IGOR şi alte povestiri de iubire — Volum de nuvele şi povestiri de Victor Papilian. Editura Fundaţiilor Regale, Bucureşti, . Cu excepţia Femeii din întuneric, publicată în revista ardeleană „Luceafărul" (II, 1942, nr. 3, cu dedicaţia „Lui D. D. Roşea"), marea majoritate a naraţiunilor alcătuitoare au apărut în ...
Continuare

Manasse — drama in patru acte de Ronetti Roman

MANASSE — Dramă în patru acte de Ronetti-Roman, tipărită în volum în 1900, la Editura Librăriei H. Steinberg din Bucureşti şi reprezentată - profesionist - in premieră pe scena Naţionalului din Iaşi, la 12 martie 1901, cu Gh. Cârje în rolul titular şi Al. Rădu-Icscu-Mariu în Zclig Şor. Un al doilea spectacol este dat, în luna ...
Continuare

Malul albastru — volum de versuri de Gellu Naum

MALUL ALBASTRU — Volum de versuri de Gellu Naum. A fost publicat la Editura Cartea Românească, Bucureşti, . Cuprinde patru cicluri: Schimbarea lucrurilor. Malul albastru. Cele sfinte câinilor, Cuţitul cununat. A fost scris în anul 1989. Această carte confirmă, în creaţia mai recentă a lui G. N., fidelitatea poetului faţă de universul ...
Continuare

Maitreyi — comentariul literar - roman de Mircea Eliade

MAITREYI — Roman de Mircea Eliade. Prima ediţie în volum: Maitreyi, roman, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1933, 266 pp. Redactat între 26 decembrie 1932 şi 15 februarie 1933 şi prelucrând ficţional un episod real din biografia lui E. (vezi Memorii, cap. X), cartea a fost scrisă special pentru premiul „Techirghiol-Eforie", instituit sub ...
Continuare

Mai mult ca plansul — volum de poeme de Ion Gheorghe

MAI MULT CA PLÂNSUL — Volum de poeme de Ion Gheorghe, publicat în 1970 la Editura Albatros din Bucureşti, cu coperta şi ilustraţiile lui Mihai Sânzianu. Poartă subtitlul Icoane pe sticlă şi cuprinde treizeci de poezii, în finalul volumului, autorul menţionează data scrierii: „Octombrie-noiembrie 1968". Este a doua dintr-o suită de cărţi ...
Continuare

Maidanul cu dragoste — roman de G. M. Zamfirescu

MAIDANUL CU DRAGOSTE — Roman de G. M. Zamfirescu, apărut în două volume în . Proiectul epic al cărţii - datând din 1922, când scriitorul, aflat la Satu Mare, începe să lucreze la romanul Bariera, publicat postum în 1946 - va suferi modificări ulterioare, contu-rându-se pe parcursul anilor în sensul organizării ciclice a materiei în patru secţiuni ...
Continuare

Maica domnului de la mare — roman de Emanoil Bucuţa

MAICA DOMNULUI DE LA MARE — Roman de Emanoil Bucuţa, imprimat mai întâi sub formă de foileton în revista „Gândirea" din 1928 (nr. 11 şi 12) şi 1929 (nr. l-2,6-7, 8-l0). A fost publicat în volum în 1930, în colecţia „Gândirea" a editurii „Cartea Românească". Tripticul romanesc alcătuit din Fuga lui Şefiei (1927), Maica Domnului de la Mare ...
Continuare

Mai am un singur dor — comentariu - poezie lirica de Mihai Eminescu

MAI AM UN SINGUR DOR — Poezie lirică de Mihai Eminescu. „Elegia testamentară" a lui E. , cum o denumise Perpessicius, a fost publicată pentru întâia oară în ediţia Maiorescu din 1H83, împreună cu cele trei variante - De-oi adormi curând. Iar când voi fi pământ şi Nu voi mormânt bogat. Se ştie că la 1878 poetul şi-a transcris poemul, ...
Continuare

Magnolii si fum — poezii de Vasile Nicolescu - analiza

MAGNOLII ŞI FUM — Poezii de Vasile Nicolescu. Volumul a apărut în anul 1986, în colecţia „Biblioteca pentru toţi" a Editurii Mi-ncrva, Bucureşti, cu o prefaţă de Eugen Simion. Cuprinde şi o notă bio-bibliografică şi, în final, un indice alfabetic al poeziilor, după titlu. Reuneşte un mare număr de poeme din întreaga ...
Continuare

Luxul melancoliei — roman de Stelian Tănase

LUXUL MELANCOLIEI — Roman de Stelian Tănase. Apărut la Editura Cartea Românească, în 1982, romanul marchează debutul scriitorului optzecist, devenit, după 1990, un cunoscut analist politic. Receptat favorabil de critică, volumul anunţa un prozator de real talent, fapt confirmai ulterior de celelalte două romane, Corpuri de iluminat (1990) şi Playback ...
Continuare

Lupta cu inertia — volum de versuri postum de Nicolae Labiş

LUPTA CU INERŢIA — Volum de versuri postum, de Nicolae Labiş. Această culegere a fost publicată după moartea scriitorului, în 1958, sub îngrijirea unui colectiv, şi conţine poezii scrise de Nicolae Labiş în chiar anul morţii sale (1956). în organizarea sumarului, editorii mărturisesc a fi ţinut seama de dorinţa şi dispoziţiile ...
Continuare

Lupii de arama - drama de Adrian Maniu

LUPII DE ARAMĂ - - Dramă de Adrian Maniu. A apărui iniţial în „Viaţa Românească", a. XXI (1929), nr. 5 şi 6 (mai-iunie). A fost jucată în stagiunea 1929/1930 la Teatrul Măria Ventura. în varianta oferită pentru scenă, dramaturgul a amplificat textul piesei cu un prolog care, de fapt, constituie Tabloul I, publicat în „Revista ...
Continuare

Luntrea lui caron — roman de Lucian Blaga

LUNTREA LUI CARON — Roman de Lucian Blaga. Prima ediţie completă: Lucian Blaga. Luntrea lui Caron. Roman. Ediţie îngrijită şi stabilire de text: Dorii Blaga şi Mircea Vasilescu. Notă asupra ediţiei Dorii Blaga. Postfaţă Mircea Vasilescu, Ed. Huma-nitas, Bucureşti, . Anunţat ca intenţie, în corespondenţă, încă din ...
Continuare

Materiale romana