romanaLunatecii — roman de Ion Vinca

LUNATECII — Roman de Ion Vinca. în revista „Contimporanul" din 1927, nr. 73 şi 75 I. V. publică nuvela Victoria sălbatecă, de fapt nucleul narativ al viitoarei opere; aceeşi rev. anunţa, în 1931, nr. 100, romanul Ecscroc sentimental, probabil primul titlu al Luna-tecilor, alături de alte două, Sub pavăza lunii şi Totul e permis, ce figurează ...
Continuare

Lumea in doua zile - roman de George Bălăiţă

LUMEA ÎN DOUĂ ZILE - Roman de George Bălăiţă. Bucureşti, Editura Eminescu, . Fragmente publicate în reviste: Dimineaţa de joi, „Ateneu", nr. 1, 1964; Noaptea soarelui de lapte, „Ateneu", nr. 7, 1967; Bunica Alexandra în anul 1956, iarna, „România literară", nr. 4, 1972; Măria, „Convorbiri literare", nr. 1, 1972; Pace peste creştetul ...
Continuare

Luceafarul - comentariu - poem de Mihai Eminescu

LUCEAFĂRUL — Poem de Mihai Eminescu. Publicat în Almanachulu Societăţii Academice Socialu-Literare „România Jună", Viena, apr. 1883 şi în ed. Maiorescu de Poesii, Bucureşti, Socec, 1884 (apărui 1883). Punctul de plecare (semnalat de M. Gaster şi cercetat, împreună cu geneza poemei, de D. Caracostea) se află în basmul Das Mădchen im ...
Continuare

Luceafarul - drama in 5 acte de Barbu Delavrancea - comentariu

LUCEAFĂRUL — Dramă în 5 acte de Barbu Delavrancea. Premiera, 9 dec. 1910, Teatrul Naţional din Bucureşti. Apărută în acelaşi an la Editura Socec et comp. Reprezintă ultima parte a trilogiei Moldovei. Prin tematică, prin unele personaje şi situaţii, prin stil chiar, este o continuare a primei piese, Apus de soare, situân-du-se în ...
Continuare

Limpezimi — volum de versuri de

LIMPEZIMI — Volum de versuri de Ion Pillat. A fost publicat la Editura Scrisul Românesc din Craiova, în anul . Cuprinde ciclurile Limpezimi, Acuarele în Deltă, Ceruri străine, Popas la Stambul, Stanţe (zece poezii traduse din Jean Moreas), Interior, Calendarul viei. Elegii. Ciclul Calendarul viei a fost trecut în sumarul ediţiei a doua a volumului Pe Argeş în sus, ...
ContinuareLibertatea de a trage cu pusca - volum de versuri de Geo Dumitrescu

LIBERTATEA DE A TRAGE CU PUŞCA Volum de versuri de Geo Dumitrescu, publicat la Editura Fundaţiilor Regale pentru Literatură şi Artă. Cuprinde versuri scrise -după mărturia autorului - între 1940-l943, ca „zvon /al/ unei reacţii de inconformism şi oroare, de împotrivire şi defetism faţă de dictatură şi războiul ei odios, ...
Continuare

Levantul comentariu — poem de Mircea Cărtărescu

LEVANTUL — Poem de Mircea Cărtărescu, apărut în 1990 la Editura Cartea Românească din Bucureşti (cu o nouă ediţie în 1998, la Editura Humanitas). Text unic, greu de egalat în literatura română, Levantul e, în rezonanţa târzie a rudei sale de demult, Ţiganiada lui Ion Budai Deleanu, un „poemation" ironic şi epic, elaborat în registrul ...
Continuare

LETOPISETUL TARII MOLDOVEI DE LA DABIJA VOIEVOD PANA LA DOMNIA LUI ION MAVROCORDAT

LETOPISEŢUL ŢĂRII MOLDOVEI DE LA DABIJA VOIEVOD PÂNĂ LA DOMNIA LUI ION MAVROCORDAT — Cronică scrisă de Ion Neculce, cuprinzând nararea evenimentelor istorice din Moldova între anii 166l-l743 şi continuând-o pe cea a lui Miron Costin; scris între anii 1733-l745, Letopiseţul lui I. N. se deschide cu o Predoslovie, urmată de patruzeci şi două ...
Continuare

LETOPISETUL TARII MOLDOVEI DE LA AARON VODA INCOACE - comentariu

LETOPISEŢUL ŢĂRII MOLDOVEI DE LA AARON VODĂ ÎNCOACE, DE UNDE ESTE PĂRĂSIT DE URECHE, VORNICUL DE ŢARA-DE-GIOS, SCOS DE MIRON COSTIN, VORNICUL DE TARA-DE-GIOS, ÎN ORAŞ IN IAŞI, ÎN ANUL DE LA Zmi-REA LUMII 7183, IARĂ DE LA NAŞTEREA MÎNTUITORULUILUMD, LUI nSUS HRISTOS 1675... Continuând Letopiseţul lui Grigore Ureche, Miron Costin ...
Continuare

Les trois graces — nuvela de Mircea Eliade

LES TROIS GRACES — Nuvelă de Mircea Eliade. Datată de autor „Paris, august 1976", a văzut lumina tiparului în anul următor, tot în capitala Franţei, bineînţeles în limba română (ca întreaga operă literară scrisă de M. E. în exil, după cel dc-al doilea război mondial): în volumul în curte la Diortis, Paris, Colecţia „Caietele ...
Continuare

Legende sau basmele romanilor - analiza de Petre Ispirescu

LEGENDE SAU BASMELE ROMANILOR — Colecţie de proză populară, de Petre Ispirescu, . Cinci din cele 36 de basme pe care le cuprinde şi totodată cele mai frumoase (Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, Prăslea cel voinic şi merele de aur, Făt-Frumos cu părul de aur, Balaurul cu şapte ...
Continuare

Legende istorice — ciclu de poezii de Dimitrie Bolintineanu

LEGENDE ISTORICE — Ciclu de poezii de Dimitrie Bolintineanu, scrise pe parcursul a două decenii, apărute unele în presă, altele în culegerile autorului şi reunite sub acest titlu în Poesii de D. Bolintineanu atât cunoscute cât şi inedite, voi. I, Bucureşti, 1865. Numeroşi istorici şi critici literari l-au considerat pe B. poetul exponenţional al ...
Continuare

Lectia de anatomie — volum de versuri de Emil Hurezeanu

LECŢIA DE ANATOMIE — Volum de versuri de Emil Hurezeanu, apărut la Editura Dacia din Cluj, în . Este cartea de debut a poetului, una dintre primele afirmări, în cadrul grupării „Echinox", ale „generaţiei '80". Volumul lui E. H. este ilustrativ pentru ceea ce s-a numit, în perimetrul „generaţiei 80", asumarea faptului cultural ca experienţă ...
Continuare

Langa pamant — volum de versuri de Adrian Maniu

LÂNGĂ PĂMÂNT — Volum de versuri de Adrian Maniu, tipărit la Bucureşti, editura „Cultura Naţională", . Cuprinde poezii scrise între anii 1913-l923 şi publicate, în parte, în periodicele Seara, Noua revistă română, Cronica, Flacăra, Gândirea. Textele ediţiei princeps au suferit unele modificări în „ediţia definitivă" din 1938 ...
Continuare

La vulturi - comentariu - nuvela de Gala Galaction

LA VULTURI — Nuvelă de Gala Galaction. A fost publicată în 1912, în revista „Viaţa românească", al cărei colaborator scriitorul devenise, la cererea lui G. Ibrăileanu, cu un an înainte. în geneza ei un rol important l-au avut versurile populare şi amintirile unei bătrâne, ascultate în copilărie, despre zavera lui Tudor Vladimirescu. Nuvela a ...
Continuare

Laus ptolemaei — volum de versuri de Nichita Stănescu

LAUS PTOLEMAEI — Volum de versuri de Nichita Stănescu. Publicat la Bucureşti, Editura Tineretului, în 1969, cu ilustraţii de Mihai Sânzianu. Cuprinde ciclurile Laus Ptolemaei, împotriva mării, Aleph la puterea Aleph, Axios, Axiosl, Împotriva cuvintelor, A inventa o floare, Cântec de scos apa din urechi, Certarea lui Euclid şi câteva poeme izolate. După cele 11 ...
Continuare

Lauda somnului — volum de poezii al lui Lucian Blaga

LAUDA SOMNULUI — Volum de poezii al lui Lucian Blaga, publicat în 1929 (Bucureşti, Editura „Cartea Românească"). Scrise în perioada 1924-l928, poemele au apărut mai întâi, cu o singură excepţie, în revista Gândirea. In poezia blagiană, Lauda somnului deţine o poziţie centrală. Volumul prelungeşte, pe de o parte, dându-le o cristalizare ...
Continuare

La tiganci — nuvela fantastica de Mircea Eliade

LA ŢIGĂNCI — Nuvelă fantastică de Mircea Eliade, elaborată la Paris în iunie-iulie . După amânări succesive, dictate de obligaţii academice, „la 15 iunie - consemnează E. în Memorii (ed. Humanitas, 1997, p.497) - am început să scriu nuvela La ţigănci. Lucrând opt-nouă ceasuri pe zi, am reuşit s-o închei şi s-o transcriu la ...
Continuare

La persoana a treia — volum de poezii de Aurel Pantea

LA PERSOANA A TREIA — Volum de poezii de Aurel Pantea, apărut la Bucureşti în . E a treia carte a poetului şi cuprinde poezii scrise între anii 1983-. Autorul i-a schimbat titlul de câteva ori înainte de a ajunge la cel definitiv: primul titlu, O privire în trup, a fost abandonat cu totul, cel de-al doilea, Zile cu Bouvard şi Pecuchet, a trecut în fruntea unuia din cele ...
Continuare

La oglinda — comentariul poeziei de George Coşbuc

LA OGLINDĂ — Poezie de George Coşbuc publicată pentru întâia oară în Convorbiri literare, nr. 1 (1 aprilie) 1890, p. 43 - 46, purtând indicaţia „Bucureşti, martie 1890". Cunoscuta lirică coşbuciană a fost mai apoi inclusă în toate ediţiile antume ale volumului Balade şi idile (1893). Intr-unul din cele mai bune studii monografice ...
Continuare

Materiale romana