romanaEpifania — volum de versuri de Daniel Turcea

EPIFANIA — Volum de versuri de Daniel Turcea, apărut la editura Cartea Românească, în . Este al doilea volum al autorului, după Entropia (apărut în 1970), şi ultimul antum. La scurt timp după tipărirea cărţii, poetul moare prematur, iar creaţiile sale postume, incluse în ediţia Hyperion de la Cartea Românească (1982), reprezintă ...
Continuare

Epica magna — volum de versuri de Nichita Stănescu

EPICA MAGNA — Volum de versuri de Nichita Stănescu, Iaşi, Junimea, 1978, având pe pagina de gardă următorul text: „Aici se începe Epica Magna o iliadă de Nichita Stănescu însoţită de mai multe semne de Sorin Dumitrescu". Intitulându-şi un volum de poeme lirice Epica Magna şi subintitulându-l „o iliadă de...", N. S. subliniază ...
Continuare

Enigma otiliei — comentariu

ENIGMA OTILIEI — Al doilea roman al lui G. Călinescu (după Cartea Nunţii, 1933), tipărit în două volume de editura bucureşteană „Naţionala" - Ciornei, la sfârşitul lui martie 1938, într-un tiraj relativ modest: 2399 de exemplare („ediţia definitivă" din 1961 - a Vi-a, în ordinea apariţiilor - va fi difuzată în peste 30000!). în ...
Continuare

Englezeste eara profesor - comentariu - piesa de Eugen Ionescu

ENGLEZEŞTE EĂRA PROFESOR — Anti-piesă în patru scene şi un epilog de Eugen Ionescu. Publicată în revista Secolul 20, nr.l, . Premiera piesei: 12 mai 1980, în interpretarea trupei studenţeşti de teatru „Ars Amatoria" a Facultăţii de Filologie din Cluj. Englezeşte fără profesor reprezintă prima variantă, românească, a ...
Continuare

Elena — roman de Dimitrie Bolintineanu

ELENA — Roman de Dimitrie Bolintineanu, apărut cu subtitlul „roman original de datine politic-filosofic" la Bucureşti, în 1862. Cu o schemă epică vădit influenţată de Balzac (Le lys dans la valee e, de altfel, lectura preferată a eroinei principale), Elena este povestea unei iubiri imposibile, nu din cauza piedicilor exterioare - societatea ...
ContinuareEfectul de sera — volum de versuri de Florenţa Albu

EFECTUL DE SERĂ — Volum de versuri de Florenţa Albu, publicai în 1987, la Bucureşti, de editura „Cartea Românească". Este organizat în trei cicluri: Sărbătoarea solstiţiului, Efectul de seră şi Pastel-crepuscul. In raport cu poezia de notaţie confesivă, coagulată din „impresii" mozaicale generând o atmosferă de evocări ...
Continuare

Echinoxul nebunilor si alte povestiri — proze de A. E. Baconsky

ECHINOXUL NEBUNILOR ŞI ALTE POVESTIRI — Proze de A. E. Baconsky. Volumul a fost publicat în 1967, la Editura pentru Literatură din Bucureşti. Cuprinde povestirile Farul, Fuga pietrarului, Cel-mai-mare, Aureola neagră, Înceţoşatul Orfeu, Echinoxul nebunilor, Bufniţa, Artiştii din insulă, Cimitirul piraţilor. Autorul a începui să lucreze la ...
Continuare

Dureri inabusite — nuvele si povestiri de Mihail Sadoveanu

DURERI ÎNĂBUŞITE — Nuvele şi povestiri de Mihail Sadoveanu. Pentru prima dată, ele au fost tipărite astfel: Ion Ursu, în „Revista modernă", an. I, nr. 33/28 oct,, nr. 37/11 nov. 1901; Sluga, în „Sămânătorul", an. III, nr. 10/7 martie 1904; Duşmanii, în „Voinţa naţională", an. XXI, nr. 5734/25 mai (7 iunie) 1904; Epilogul, în ...
Continuare

Dulce ca mierea e glontul patriei — comentariu - roman de Petru Popescu

DULCE CA MIEREA E GLONŢUL PATRIEI — Roman de Petru Popescu. Armata nu i-a prea stimulat, ca subiect de inspiraţie, pe romancierii români postbelici. Motivele sînt multiple, temerea de a nu resuscita şabloane fiind preponderentă. I se adaugă contextul specific de după 1944, cînd armata dobîndeşte, pe fondul adîncirii dictaturii comuniste, o ...
Continuare

Dulapul indragostit — volum de versuri de Emil Brumaru - analiza

DULAPUL ÎNDRĂGOSTIT — Volum de versuri de Emil Brumaru. Apărut la Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1980 (colecţia „Hyperion"), cu o postfaţă de Alex. Ştefănescu şi o notă bio-bibliografică. Cuprinde poeme publicate în volumul Versuri (1970), Detectivul Arthur (1970), Julien Ospitalierul (1974), Cîntece naive (1976), precum ...
Continuare

Duhul pamintului — teatru romanesc de Vasile Voiculescu - sinteza pe text

DUHUL PĂMÎNTULUI — Teatru românesc de Vasile Voiculescu, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1943, colecţia „Scriitori români contemporani". Volumul conţine piesele Umbra şi Fata ursului. Titlul Duhul pâmîntuliti nu este exclus să fie împrumutat tragediei în patru acte a lui Frank Wedekind, Erdgeist (Spiritul ...
Continuare

Duduca mamuca - nuvela de B. P. Hasdeu - comentariul nuvelei

DUDUCA MAMUCA — Din memoriile unui studinte. Nuvelă de B. P. Hasdeu. Publicată la laşi, în „Din Moldova" („Lumina"), după cum urmează („Din Moldova", 1863, Tomul II, nr. 9; „Lumina", 1863, nr. 10, II; „Lumina", anul I (1863), trimestrul 111, Tomul III; „Lumina", nr. 15, nr. 18 şi 19 (1863). în urma celebrului proces intentat autorului, nuvela va fi ...
Continuare

Drumul spre polul sud — proza scurta de Alexandru Vlad

DRUMUL SPRE POLUL SUD — Proză scurtă de Alexandru Vlad. Bucureşti, . Prozele ce alcătuiesc volumul, în număr de unsprezece, au fost scrise între anii 1975-l983, majoritatea spre sfirşitul anilor '70, perioadă de maximă fecunditate pentru autor. Cele terminate pînă în 1980 (anul în care Al. V. a debutat) ar fi putut intra deja în sumarul primei ...
Continuare

Drumul cenusii — roman de Augustin Buzura - analiza

DRUMUL CENUŞII — Roman de Augustin Buzura, apărut în 1988; reprezintă cel de al dolea volum (după Refugii, 1984) din trilogia Zidul morţii. Drumul cenuşii este un foarte puternic roman social, axat pe tema „morţii psihice", temă care străbate, de altminteri, întreaga literatură a lui A. B., începînd cu romanul său din 1970, Absenţii. ...
Continuare

Drumul ascuns — scurt rezumat - roman de Hortensia Papadat Bengescu

DRUMUL ASCUNS — Roman de Hortensia Papadat-Bengescu. A fost publicat în . Este cel de al treilea roman din ciclul Hallipa, initial prin Fecioarele despletite („1926) şi continuat cu Concert din muzică de Bach (1927). Doctorul Walter, protagonistul acestui roman, este unul dintre personajele cele mai complexe ale ciclului Hallipa: în tinereţe, acesta devenise amantul ...
Continuare

Drumetul incendiar — volum de versuri de Gellu Naum - analiza

DRUMEŢUL INCENDIAR — Volum de versuri de Gellu Naum. A apărut la Bucureşti în 1936, ilustrat cu „3 calcuri de Victor Brau-ner". Poemul intitulat Ghetele lui Gheorghe Lazâr, a fost publicat mai întîi în revista „Meridian", caietul 9, Craiova, 1936. Aşezată sub un motto strident antipoetic, împrumutat din suprarealistul francez Benjamin Peret Le general nous a ...
Continuare

Dropia — referat - nuvela de ştefan Bănulescu

DROPIA — Nuvelă de Ştefan Bănulescu. Apărută în „Gazeta literară", nr. 27, 1964, şi reluată în volumul Iarna bărbaţilor, Bucureşti, . Originile ei se află într-un reportaj cu acelaşi titlu, publicat de autor cu un an înainte, în „Gazeta literară", nr. 17, . Ca scrieri premergătoare, cu rol important în geneza ...
Continuare

Doua loturi — comentariu - nuvela de i. l. caragiale

DOUĂ LOTURI — Nuvelă de I. L. Caragiale. Publicată în „Gazeta săteanului", XV (1898-l899), cu titlul Două bilete pierdute şi cu dedicaţia „Lui Gherea"; retipărită în plachetă (1901), în Momente şi în Novele, povestiri. Biletele de loterie pierdute de Lefter Popescu şi, cu chiu cu vai, regăsite, deschid în existenţa ...
Continuare

DONNA ALBA — Roman de Gib I. Mihaescu

DONNA ALBA — Roman de Gib I. Mihăescu, publicat în 1935, anul morţii scriitorului. Majoritatea comentatorilor au văzut în Mihai Aspru, protagonistul romanului, un simplu caz de arivism social; Pompiliu Constantinescu este, de altfel, de părere că „tema romanului este ea însăşi vădit stendhaliană, tratînd un caz autohton de ridicare a unui plebeu". ...
Continuare

DON JUAN — Roman de Nicolae Breban

DON JUAN — Roman de Nicolae Breban. Bucureşti, Ed. Cartea Românească, . A fost scris în 1975 şi face parte dintr-o proiectată serie de „romane scurte". Autorul îl consideră „o aşchie" din trunchiul mare al romanului Bunavestire şi crede că, o dată cu el, „se încheie un ciclu, o vîrstă" în activitatea lui de romancier. Legătura cu ...
Continuare

Materiale romana