romanaEu nu strivesc corola de minuni a lumii Arta Poetică

Arta poetică ce deschide volumul Poemele luminii (1919) e unul dintre cele mai cunoscute texte programatice din literatura noastră. A fost publicat iniţial în „Glasul Bucovinei", în ianuarie 1919, apoi în „Renaşterea română", în martie 1919. Două dintre liniile definitorii ale creaţiei blagiene se fixează de la acest prim volum: interferenţa între ...
Continuare

Lucian Blaga (1895-1961) autorul şi opera lui

Lucian Blaga s-a născut la 9 mai 1895 la Lancrăm, judeţul Alba. Este fiul preotului Isidor Blaga şi al Anei Moga, de origine aromână. Studiile primare le-a făcut la Lancrăm şi la şcoala germană din Sebeş-Alba, după care urmează Liceul „Andrei Şaguna" din Braşov. După studii teologice începute la Sibiu şi ...
Continuare

Fatalaul - figura angelica a fatalaului de Tudor Arghezi

In mitologia Florilor de mucigai (1931), un rol privilegiat îl deţine androginul. Poezia Fătălăul are în centru epifania unei făpturi cu o dublă alcătuire, masculină şi feminină. Din combinarea masculinului cu femininul într-o singură persoană a rezultat aici o imagine caricaturală, situată la limita dintre gingăşie ...
Continuare

Flori de mucigai - rezumat

Imaginarul nocturn al volumului Flori de mucigai (1931) se deschide cu un poem programatic, ars poetica, ce marchează o modificare în estetica lui Tudor Arghezi. Ca întreaga poezie modemă, de la Baudelaire la suprarealism, lirica argheziană se aşază acum sub semnul categoriilor negative precum: urâtul, banalul, bizarul, oribilul, bufonescul etc. O poetică a ...
Continuare

De-a v-ati ascuns de T. Arghezi comentariu

Majoritatea comentatorilor operei lui T. Arghezi au evidenţiat dimensiunea ludică a creaţiei sale. Ştefan Aug. Doinaş crede chiar că „...ludicul constituie vectorul principal al poeticii argheziene" (Lectura poeziei). Această afirmaţie e susţinută de Arghezi însuşi, care, în articolul Ars poetica. Scrisori unei fetiţe, îşi ...
ContinuareComentariu poezia Niciodată Toamna

Tudor Arghezi, poetul existenţei şi al realului, este şi un poet al apusului. O dată cu texte precum Niciodată toamna..., De-a v-aţi ascuns ori Duhovnicească, lirica argheziană a Cuvintelor potrivite (1927) intră într-o vârstă a stingerii universale. Astfel, încă din primele versuri ale poeziei Niciodată toamna..., sentimentul care ...
Continuare

Morgenstimmung de Tudor Arghezi - rezumat

Constituită ca un temei de creaţie, ruptura este sursa originară a operei lui Tudor Arghezi. Experienţa rupturii a generat prima lui poezie, Tatălui meu (1896), dar şi tulburătorul ciclu al Psalmilor, tot ea va determina şi o bună parte din lirica erotică argheziană. Un destin neîndurător face ca poetul să trăiască ...
Continuare

Psalmi De Tudor Arghezi - analiza psalmilor

„Psalm" („As putea vecia cu tovarasie") Debutul literar al tânărului Ion Theo stă sub semnul unei pronunţate şi definitive rupturi. Prima poezie, Tatălui meu, publicată la numai 16 ani, se constituie într-un reproş adresat ...
Continuare

Testament de Tudor Arghezi

Volumul Cuvinte potrivite (1927) se deschide, în mod semnificativ, cu un text programatic, Testament, în care toţi comentatorii au descoperit mărturia poeticii lui Tudor Arghezi. în receptarea acestei poezii s-a pus accent pe decantarea modemului din tradiţie, pe transfigurarea suferinţei în cântare, pe estetizarea urâtului, pe transmutaţia impurului în pur, pe ...
Continuare

Tudor arghezi (1880-1967) - universul poetic

Autorul si opera Tudor Arghezi - pseudonimul lui Ion N. Teodorescu - s-a născut la Bucureşti, pe 21 mai 1880 şi a murit la 14 iulie 1967, fiind înmormântat în grădina casei sale de la Mărţişor - Bucureşti. La vârsta de 16 ani ...
Continuare

Eugen Lovinescu (1881-1943) - Biografie

Autorul si opera S-a născut la Fălticeni, la 31 octombrie 1881, ca fiu al lui Vasile Lovinescu şi al Măriei (născută Manoliu). După absolvirea cursurilor gimnaziale de la Fălticeni, în toamna anului 1896 se înscrie la ...
Continuare

Nervi de toamna de George Bacovia rezumat

Poezia a fost publicată în revista „Flacăra", 5 mai . A fost inclusă în volumul Plumb (1916). Ca şi „nervii de primăvară", „nervii de toamnă" exprimă aceeaşi lipsă de armonie a universului unei fiinţe care prin hipersensibilitate se izolează, mai mult sau mai puţin conştient, de realitate, ca un alt-ceva. Toamna este ...
Continuare

Note de toamna de George Bacovia comentariu

Poezia Note de toamnă de GEORGE BACOVIA a fost publicată în revista „Românul literar", 24 decembrie 190. A fost inclusă în volumul Plumb (1916). Discursul liric bacovian mizează pe însumarea de note transcriind ipostaze ale unui univers în rapidă transformare. Eul bacovian consemnează la modul prozaic aspecte ale cotidianului, convingerea lui ...
Continuare

Decembre de George Bacovia comentariu

Poezia Decembre a fost publicată în revista „Românul literar", la 15 noiembrie 190. A fost inclusă în volumul Plumb din 1916. In întregul univers al Plumbului se simte evident teama eului că realitatea îşi poate pierde martorii ori, în ultimă instanţă, contemplatorii (care o susţin aproape eminescian), agonia lumii consumându-se atunci într-o ...
Continuare

Decor de George Bacovia rezumat

Publicată în revista „Arta" din 15 martie 1904 sub titlul Funebră, poezia a fost inclusă în volumul Plumb. Cu fineţea care-i caracterizează demersul, Nicolae Manolescu a remarcat că poezia are în vedere reprezentarea peisajului de iarnă „puternic stilizată". Concluzia criticului este că poetul „nu descrie peisajul, ci îl organizează în ...
Continuare

Lacustra de George Bacovia - rezumat

Poezia a fost publicată în revista „Viaţa nouă" (în grupajul intitulai Poezii), la 1 decembrie 190. A fost inclusă în volumul Plumb. Poezia a fost publicată în revista „Viaţa nouă" (în grupajul intitulai Poezii), la 1 decembrie 190. A fost inclusă în volumul Plumb. Eul din universul Plumbului este pregătit pentru experienţa evadării ...
Continuare

Plumb de George Bacovia - rezumat

Poezia a fost publicată în revista „Versuri" şi a fost semnată George Andoni. A fost inclusă în volumul Plumb (1916). Se reţine faptul că majoritatea verbelor din poezie („dormeau", ,stam", „era", ,scărtâiau") sunt la timpul imperfect, timp durativ, ca expresie a neîmplinirii şi a unei permanente aspiraţii spre un final dorit, aşteptat ...
Continuare

Trasaturi ale liricii bacoviene

Autorul si opera G. Bacovia (188l-l957) Pe numele său adevărat Gheorghe Vasiliu, („pseudonimul vine de la numele roman al Bacăului [...] Eu l-am luat din dicţionarul lui Hasdeu"), poetul s-a născut la Bacău, la 4 septembrie 1881, ca ...
Continuare

Mara De Ioan Slavici - resuscitarea tragicului

Trasaturi tematice ale romanelor „Ca romancier, Slavici a abordat teme sociale sau istorice. Acţiunea romanelor Corbei (1906), Cel din urmă armaş (1923) şi Din păcat în păcat (1924 - 1925) este plasată la mijlocul secolului al ...
Continuare

Padureanca de Ioan Slavici - tematică şi subiect, sursa tragică

Caracteristici ale prozei Ioan Slavici este, alături de Mihai Eminescu, Ion Creangă şi I.L. Caragiale, unul dintre clasicii reprezentativi ai literaturii române. Opera autorului se dezvoltă la sfârşitul secolului al XlX-lea şi se ...
Continuare

Materiale romana