Referate romana - referatele de care ai nevoieCaracterizarea lui Fat-Frumos din basmul Fat-Frumos din lacrima de Mihai Eminescu

Basm cult. Personaj (erou) principal, dinamic, protagonist, eponim, fantastic, simbolic. Modalităţi de caracterizare: - mijloace directe: portretul făcut de narator şi de alte personaje; - mijloace indirecte: caracteri2area prin propriile acţiuni, gânduri, sentimente; prin mediile pe care le străbate personajul; prin nume; prin monologul interior. Prot ...
Continuare

Elegia a zecea de Nichita Stanescu - rezumat

Elegiile lui Nichita Stănescu cuprind "mai multe tipuri şi registre ale elegiacului, prezente în alcătuirea simfonică a întregului ciclu: elegia destinului, elegia intimă, «plângerea» medievală (...), bocetul metafizic (...), litania, până la epuizarea sugestiilor şi nuanţelor acestei specii de lirism" (Ştefania Mincu, Nichita Stănescu. intre ...
Continuare

Elegia a cincea de Nichita Stanescu

Volumul 11 elegii are, în ansamblu, statutul unor fişe - ample şi fidele -ale stărilor pe care le presupune aşa-numita trezire a subiectului liric şi, respectiv, efortul spiritual al accederii la un nou regim ontologic. Dramatica lepădare de situarea profană în lume şi, implicit, anevoiosul proces de transformare lăuntrică, de realcătuire a si ...
Continuare

Testament de Nichita Stanescu - rezumat

Intre temele de o importanţă specială în poezia lui Nichita Stănescu -drama cuvântului şi a limbajului inapt de a exprima cu fidelitate starea poetică şi, respectiv, obsedanta realitate ultimă (esenţială), solitudinea "poetului în discursul său", poezia despre poezie (al cărei eveniment, cum spune Ion Pop, este însăşi mişc ...
Continuare

Universul poetic al lui Nlchita Stănescu

Autorul si opera S-a născut la Ploieşti, pe 31 martie . în anul 1940 este elev în clasa întâi la Şcoala Primară de băieţi nr 5 din urbea natală, unde învăţase şi Geo Bogza. între anii 1944 - 1948 urmează cursuri ...
ContinuareCel mai iubit dintre pamanteni - complexitatea tematică a romanului

Complexitatea tematica a romanului Scris, se pare, în răstimp de trei ani, timp record pentru Marin Preda, romanul Cel mai iubit dintre pământeni (apărut în 1980) încheie în forţă o activitate literară curmată prematur. Romanul sur ...
Continuare

Suflete tari de Camil Petrescu - personajele

Preliminarii Cu piesa Suflete tari (1922), Camil Petrescu adaugă la creaţia sa un tip de intelectual a cărui dramă se consumă la nivelul propriei subiectivităţi. Dacă Gelu Ruscanu din Jocul ielelor este un adept al dreptă&# ...
Continuare

Jocul ielelor de Camil Petrescu - tema. compoziţia. subiectul, personajele

Problematica teatrului camilpetrescian Chiar dacă şi-a exersat vocaţia şi talentul în varii domenii, opera scriitorului are o coerenţă şi o unitate aparte, sub raportul problematicii, al spiritului polemic şi al modalită& ...
Continuare

Patul Lui Procust - geneză şi proces de creaţie, subiectul operei

Premise In câteva articole teoretice, cu precădere în Noua structură şi opera lui Marcel Proust, Camil Petrescu afirmă concepţia sa despre roman.. Omniscienţa auctorială, apanajul prozatorilor anteriori, trebuie depăşit ...
Continuare

Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi - geneza, compoziţia, discursul epic, scenariul iniţiatic

Geneza Romanul a apărut în anul 1930, dar geneza operei - complicată peste măsură de autorul însuşi - a stat mult timp sub semnul incertitudinii. Poet, dramaturg şi strălucit eseist, Camil Petrescu şi-a descoperit relativ târziu ...
Continuare

Camil Petrescu (1894-1957) Biografie autorul şi opera lui

Prozator, dramaturg, poet, eseist, estetician şi filosof, Camil Petrescu s-a născut în 9 aprilie 1894 la Bucureşti, şi a murit la 14 mai . Rămas orfan, a fost crescut de familia subcomisarului de poliţie Tudor Popescu din mahalaua Obor. Studiile liceale le face la colegiile "Sf. Sava" şi "Gh. Lazăr", după care, din 1913, urmează cursurile ...
Continuare

Rascoala de Liviu Rebreanu - modernitatea prozei (geneza, conţinutul, personajele)

Conceptia lui Rebreanu despre creatie In Mărturisiri pot fi găsite importante formulări programatice: "a pătrunde şi a înfăţişa absolutul, in artă, rămâne năzuinţa supremă1, "arta înseamnă crea ...
Continuare

Padurea spanzuratilor - geneza, prezentarea romanului, drama protagonistului

Receptarea critica a romanului Publicat în anul 1922 la Editura Cartea Românească, romanul Pădurea spânzuraţilor "nu pune, în realitate, cu dezvoltări şi variaţii, decât drama intelectualului ardelean în faţa războiului cu fra ...
Continuare

Romanul Ion - subiectul, tema, personaje

Inscrierea in traditia romanului realist romanesc După ce, la începutul secolului XX, literatura română fusese orientată spre idilizarea lumii satului, perioada interbelică a însemnat o reaşezare a discursului literar în faţa exigen# ...
Continuare

Catastrofa de Liviu Rebreanu - temă, conţinut, personaje

Nuvelistica lui Rebreanu Tematica şi formulele estetice ale romanelor se schiţează în linii mai ferme sau mai superficiale în nuvelele prozatorului. George Gană consideră că aceste creaţii au ajuns "victime" ale operei romaneş ...
Continuare

Nuvela Proştii De Liviu Rebreanu

Inscrierea nuvelei in contextul creatiei autorului Nuvelistica lui Liviu Rebreanu este considerată, în general, o etapă pregătitoare a creaţiei sale majore, cea romanescă, ce va aduce, ca un aspect nou şi original, viziunea umanului ca ...
Continuare

Fratii Jderi - subiectul. teme şi motive. personajele

Geneza La crearea trilogiei Fraţii Jderi s-a pomit de la un material artistic şi documentar - cronica lui Ureche şi O samă de cuvinte a lui Neculce, Descrierea Moldovei de Cantemir -, dar scriitorul a avut în atenţie şi scrierile lui Alec ...
Continuare

Creanga de aur (mihail Sadoveanu) roman istoric - comentariu (subiectul romanului, stilul)

Strict formal, Creanga de aur este un roman istoric, de mai mică întindere, încadrabil lângă Zodia Cancerului, Nunta domniţei Ruxanda, Fraţii Jderi, Nicoară Potcoavă ş.a. în fondul său, se constituie ca roman filosofic pigmentat cu o tragică poveste de dragoste. O definiţie adecvată ar fi aceea de roman-basm, sugerată de autorul însuş ...
Continuare

Zodia Cancerului Sau Vremea Ducai-voda - viaţa la curte

Date generale în 1929, la data publicării, Zodia Cancerului nu era întâiul roman istoric al lui Mihail Sadoveanu. II precedaseră Şoimii, Neamul Şoimăreştilor, Vremuri de bejenie, cărţi în care trecutul apărea zugrăvi ...
Continuare

Cealalta Ancuta - Mihail Sadoveanu - povestirea unei iubiri

Inclusă în volumul Hanu-Ancuţei (1928), povestirea Cealaltă Ancuţă este alcătuită după un "scenariu cu aventuri de «muşchetar»" (C. Ciopraga, Mihail Sadoveanu. Fascinaţia tiparelor originare), păstrând ecouri din literatura cu haiduci parcursă de autor în adolescenţă, dar şi din baladele populare vitejeşti. Cealalt ...
Continuare

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani