Referate romanaEpigonii - Arte poetice eminesciene

Incadrare şi tematica: Poezia a fost publicată la 15 august 1870 în revista grupării Junimea, Convorbiri literare. Titlul este un cuvânt preluat prin filiera romanticilor germani (Karl Immermann, D/e Epigonem), cuvânt de origine grecească, însemnând „urmaşi nedemni". Este o arta poetică şi un manifest al concepţiei romantice asupra lumii. Sunt ...
Continuare

Malul Siretului de V. Alecsandri - Analiza stilistica

Iubitor de călătorii, mai ales în ţările meridionale, iubitor şi culegător de folclor românesc, patriot şi entuziast, militant ardent în favoarea unirii principatelor, diplomat în timpul lui Alexandru loan Cuza, director de teatru, moşier, autor de ode, pasteluri, cântece închinate ostaşilor care au luptat în Războiul de Independenţă din ...
Continuare

Zburatorul de Ion Heliade Radulescu - analiza literara pe text

Poezia paşoptistă Deşi este scris într-un secol atât de îndepărtat cum ni se pare acum secolul al XlX-lea, poemul Zburătorul poate fi citit şi azi pentru frumuseţea descrierilor şi pentru emoţia pe care o transmit întotdeauna primii fiori ai dragostei, încercaţi în adolescenţă de fetele ingenue. aaa1 Ion Heliade Râdulescu (1802 ...
Continuare

Morometii de Marin Preda (roman obiectiv) - Tipologie, Tematica, Planurile narative

Gen: epic Specie: roman obiectiv Opera şi contextul cultural Moromeţii vol. I (1955) a apărut într-o perioadă mai puţin fastă din istoria literaturii române, atunci când se instauraseră, în România comunistă, cenzura, temele obligatorii, ideologizarea. Volumul al doilea a apărut 12 ani mai târziu, atunci când se manifesta deja plenar ...
Continuare

Cel mai iubit dintre pamanteni de Marin Preda

Cel mai iubit dintre pământeni este un roman care a cunoscut, la apariţie, un imens succes de public şi de critică, fiind una dintre cele mai citite şi mai discutate cărţi ale deceniului nouă al secolului XX. Este un roman care a apărut într-o epocă literară dominată de cenzură: curajul de a spune adevărul despre anii '50, ani ...
ContinuareUltima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi - roman subiectiv

lată un roman de dragoste, aşa cum aţi ghicit deja din titlu, dar şi o dramă a războiului, povestită la persoana întâi, din perspectiva (subiectivă) a eroului. Este, astfel un roman al memoriei şi al interiorităţii. Cât despre autor, el este un... „fan" declarat al lui Marcel Proust şi un romancier care nu aştepta inspiraţia: ...
Continuare

Enigma Otiliei de G. Calinescu - analiza romanului

G. Călinescu, un autor de o inteligenţă sclipitoare, un veritabil „copil teribil" al literaturii române, a scris un roman excepţional doar pentru a-şi verifica o teorie critică. Enigma Otiliei, alcătuit după modelul balzacian, este un roman de dragoste, dar şi o frescă socială a micii burghezii bucureştene de la începutul secolului ...
Continuare

Geneza romanului Ion de Liviu Rebreanu

Un roman cu un titlu simplu - numele protagonistului -, rece şi puternic, dar în spatele căruia mocnesc pasiunile. Un roman al marilor conflicte dramatice, „al violenţei şi barbariei", care distruge mitul sămănătorist al ţăranului idilic, în haine de sărbătoare, bu-curându-se de munca lui în mijlocul naturii. Un roman ce pătrunde în ...
Continuare

Concert din muzica de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu - Constructia personajelor

Numită încă din anii '30 ai secolului trecut „marea noastră europeană", Hortensia Papadat-Bengescu (1876-1955) este o autoare care a scris, ca şi Camil Petrescu, o proză comparabilă, ca tematică, valoare estetică şi formulă narativă, cu aceea a marilor romancieri ai epocii moderne: Virginia Woolf, Henry James, Gertrude Stein, Marcel ...
Continuare

Teme ale romanului Zodia Cancerului sau Vremea Ducai-Voda de Mihail Sadoveanu

Din literatura română nu lipseşte romanul istoric, al cărui strălucit reprezentant este Mihail Sadoveanu. Nu vă lăsaţi descurajaţi de stilul lui impetuos cu iz cronicăresc; doar parcurgând frazele ample veţi descoperi aventuri memorabile din trecutul strălucitor sau decăzut al Ţării Moldovei. Genul: epic Specia: roman ...
Continuare

Baltagul de Mihail Sadoveanu - Monografia vietii satului de munte

O istorie despre moarte şi căutarea celui dispărut, Baltagul poate fi citit şi ca un roman poliţist sau ca un roman de iniţiere, mitic, nu doar ca o alegorie inspirată de balada populară Mioriţa. Vă este cunoscut încă din şcoala generală, dar aveţi ocazia să încercaţi o altă lectură, unde clişeele ...
Continuare

Abordarea operei literare Mara de loan Slavici

Fin cunoscător al psihologiei feminine, Slavici a creat două personaje absolut memorabile: Mara, care a fost numită de criticul Nicolae Manolescu prima business-woman din literatura română, şi Persida, care înfăţişează un destin al dragostei şi al devenirii feminine. Mara se poate citi ca un roman realist, social chiar, dar şi ca un subtil ...
Continuare

Ciocoii vechi si noi sau Ce naste din pisica soareci mananca de Nicolae Filimon - roman traditional

Inceputurile romanului românesc au fost timide şi incerte. Romanul lui Nicolae Filimon a fost un prim succes. Doar pentru atât şi cartea lui merită citită. Nu rata însă şansa de a găsi în ea un povestitor gata să-ţi devină prieten, să te ia de braţ şi sa te plimbe printr-o epocă trecută (ceva asemănător vei gâsi ...
Continuare

Romanul - Origine si definitii, Caracteristici

Origine şi definiţii Termenul este atestat în limba franceză încă din secolul al Xll-lea (fr. roman), dar data de apariţie a primelor romane este încă imposibil de precizat. Criticii şi teoreticienii literari au formulat opinii diferite: a) s-a considerat că romanul a fost, la început, o „povestire imaginară a unor aventuri cavalereşti ...
Continuare

Nuvela psihologica - Moara cu noroc de loan Slavici

Slavici este nuvelistul prin excelenţă al Perioadei Marilor Clasici. Opera sa reflectă principiile societăţii literare Junimea prin impunerea unei creaţii originale, oglindirea unor aspecte ale lumii contemporane, valorificarea mentalităţii tradiţionale şi îmbinarea eticului şi esteticului în literatură. Adică veţi citi despre ...
Continuare

Nuvela fantastica La hanul lui Manjoala de Ion Luca Caragiale

Fantasticul este o categorie veche a literaturii şi are, în lumea contemporană, multe înfăţişări, de la proza fantastică în linia clasică şi până la romanele SF inspirate de realitatea virtuală, de noua eră a cyborgilor. Caragiale cultivă, în nuvela La hanul lui Mânjoală, un fantastic neterifiant, benign, chiar comic, unde ...
Continuare

Nuvela istorica Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi

Genul: epic Specia: nuvela istorică Opera şi contextul Costache Negruzzi (1808-1868) se defineşte drept o personalitate complexă a perioadei paşoptiste (1830-1860), abordând în operele sale toate cele trei genuri literare. Se impune însă ca valoare artistica incontestabila în domeniul prozei, fiind catalogat drept „un mare prozator" (G. Călinescu), „cel ...
Continuare

Povestirea Fantana dintre plopi de Mihail Sadoveanu

De când sunt oamenii oameni, s-ar putea spune, există şi povestirea. Ea este strâns legată de viaţă, de propriul destin al celui ce povesteşte, dar şi de o aproape inevitabilă nostalgie. Forţaţi de împrejurări potrivnice, aşa cum au fost molimele în Evul Mediu sau dîmpotrivă, adunaţi pentru petrecere, oamenii au spus ...
Continuare

Danila Prepeleac de Ion Creanga - Basm

Basmul Dănilă Prepeleac este un basm nuvelistic ce cuprinde două părţi, la prima vedere fără nici o legătură între ele, în care eroul titular apare în două ipostaze diferite. în prima, întruchipează tipul prostului - un fel de Tândală din poveştile populare româneşti -ce încearcă să se îmbogăţească ...
Continuare

Povestea lui Harap-Alb de Ion Creanga - Basm cult

Incâ înainte de a învăţa să citiţi, aţi ascultat basme. Aţi citit, încă din copilărie, poveşti şi povestiri. Basmul cult este, probabil, alături de poezia pentru copii, printre primele specii literare cu care luăm contact. De cele mai multe ori fantastice, cu zâne şi Feţi-Frumoşi, basmele ne-au marcat copilăria. Le ...
Continuare

Referate romana