romanaTiganii - poem al marelui poet, dramaturg si prozator rus Alexandr Sergheevici Puskin

publicat în anul 1824. în centrul poemului se află figura tânărului Aleco, personaj tipic by-ronian: blazat, însetat de libertate şi aflat într-un permanent conflict cu societatea. Aleco, îndrăgostit de frumoasa ţigancă Zamfira, se refugiază în(r-o şatră de ţigani nomazi .Tânărul dispreţuieşte viaţa marilor oraşe, în ...
Continuare

Tara. Poporul - fragment care face parte din volumul Romania pitoreasca

(1901), autor Alexandru Vlahuţă. Scrierea România pitorească este un amplu jurnal de călătorie, alcătuit din trei părţi (cu titlurile: Pe Dunăre; Pe Marea Neagră; în munţii noştri), cărora li se adaugă două fragmente de mai mici dimensiuni (Valea Prutului şi Ţara. Poporul). Scrisă cu ...
Continuare

Tristele - poezii scrise de Ovidiu

în perioada exilului (8-17 d.Hr.) şi publicate după moartea acestuia. Poetul îndură cu multă greutate depărtarea de Roma, iar situaţia în care se află îi provoacă multă amărăciune şi, uneori, revoltă. îşi recapitulează viaţa şi îşi analizează opera, întrebându-se asupra greşelilor sale, le ...
Continuare

Tristan si Isolda - opera anonima.

Celebru roman (in versuri) de curie medieval care redă povestea de dragoste a cavalerului Tristan şi a reginei Isolda. Această operă îşi are originea într-o veche legendă celtică. Din versiunile diferiţilor poeţi medievali din secolul al XII-lea s-au păstrat doar fragmente, prelucrate într-o admirabilă compilaţie în proză de ...
Continuare

Tom Jones, istoria unui copil gasit - roman al prozatorului englez Henry Fielding

supranumit „părintele romanului", publicat în anul 1749. Cu Tom Jones Fielding creează primul roman realist modern al Angliei şi al întregii Europe. în centrul acţiunii se află Tom, un copil găsit şi crescut de moşierul Allworthy, împreună cu nepotul acestuia, Blifil. Tom este un copil înzestrat cu deosebite calităţi morale, în vreme ce ...
ContinuareTeogonia - poem al poetului elin Hesiod.

Teogonia este un poem genealogic, de factură filozofică, în care ne este prezentată întreaga filiaţie a zeităţilor greceşti, de la origine până la intrarea lor definitivă în legendă. Fondul poemului este mitologic. In prolog, poetul se prezintă pe sine; muzele îi cer să cânte generaţiile de zeităţi ale grecilor. Poemul ...
Continuare

Tartuffe - capodopera a dramaturgului francez Moliere

publicată în anul 1664. Tartuffe este o satiră violentă, îndreptată împotriva ipocriţilor şi a ipocriziei (în special, a celei clericale, bigote). Subiectul acestei comedii care ataca religia într-o societate profund creştină a declanşat la acea vreme un mare scandal, încheiat cu interzicerea piesei. Acţiunea piesei se ...
Continuare

Tartarin din Taras- roman al prozatorului francez Alphonse Daudet,

publicat în anul 1872. Romanul Minunatele isprăvi ale lui Tartarin din Tarascon (titlul complet al lucrării) face parte dintr-o trilogie care mai cuprinde Tartarin în Alpi (1885) şi Port Tarascon (1890). Autorul, cultivând „povestirea veselă", a imortalizat un personaj extrem de simpatic: tipul meridionalului fanfaron şi visător. Tartarin locuieşte la ...
Continuare

Suflete moarte - roman al scriitorului rus Nikolai Vasilievici Gogol

Apărut în anul 1842/ 1852, romanul Suflete moarte este considerat capodopera creaţiei go-goliene. Cel de-al doilea volum al romanului a dispărut fără urmă, fiind aruncat în foc de însuşi autorul lui. Sub pretextul urmăririi faptelor unui escroc, Cicikov, un funcţionar fără scrupule, care colindă ţara, vânzând fictiv moşierilor ...
Continuare

Singur pe lume - roman al scriitorului francez Hector Malot

publicat în anul 1878. Romanul relatează trista copilărie a micuţului Remi, „un copil găsit", crescut o vreme de mama Barberin. Bătrânul Barberin, soţul acesteia, deşi sperase că va putea obţine o recompensă din partea familiei care îl abandonase pe Remi, îl va vinde lui signor Vitalis, muzicant şi „conducă torul unei trupe ambulante ...
Continuare

Singur - fragment din volumul in muntii Neamtului de Calistrat Hogas

Opera sa capitală, Pe drumuri de munte, publicată în anul 1914, cuprinde însemnări de călătorie ale scriitorului, cuprinzând volumele Amintiri dintr-o călătorie şi în munţii Neamţului. Cel dintâi tablou al fragmentului începe cu descrierea unei dimineţi în munţi. Deşteptat după o noapte care i s-a părut scurtă cât ...
Continuare

Scrisorile persane - roman de Montesquieu

apărut în anul 1721. Redactate în aproximativ trei ani, Scrisorile persane reprezintă cel dintâi roman epistolar al secolului al XVIII-lea. în această operă Montesquieu satirizează societatea franceză prin intermediul scrisorilor a doi persani care călătoresc în Franţa. Rika şi Usbek, cei doi persani sosiţi la Paris, susţin o ...
Continuare

Satire

titlu care reuneşte cele 16 satire scrise de poetul latin Iuve-nal, între anii 100-127 d.Hr. Obiectul şi sursa de inspiraţie a satirelor ne sunt dezvăluite chiar de Iuvenal: „Tot ce Jac oamenii, dorinţa, teama, mânia, plăcerea, bucuriile, intrigile, sunt ingredientele cărţii mele". Cu toate acestea Iuvenal nu se arată preocupat de bucuriile şi ...
Continuare

ROSU si Negru - roman al prozatorului francez Stendhal

publicat în anul 1830. Subintitulat Cronica anului 1830, romanul are în centrul său un personaj care încearcă să parvină, tip caracteristic realismului. Seminaristul Julien Sorel este fiu de ţăran, ajuns preceptor în casa domnului de Renal. Umilinţa îndurată în casa părintească, continuată mai apoi, când se vede în poziţia de ...
Continuare

Romeo si Julieta -tragedie a marelui scriitor englez William Shakespeare

scrisă între anii 1594-1595. Subiectul este împrumutat din nuvela scriitorului italian Mafeo Bandello. Acţiunea piesei se petrece la Verona. Dragostea dintre Romeo şi Julieta este ameninţată de duşmănia dintre familiile lor: Mon-tague şi Capulet. Cei doi tineri, care se iubesc sincer, se căsătoresc în taină, dar Romeo trebuie să ...
Continuare

Robinson Crusoe - roman al scriitorului englez Daniel Defoe

publicat în anul 1719, cu titlul complet Viata şi ciudatele aventuri ale lui Robinson Crusoe. Prin Robinson Crusoe, autorul inaugurează, romanul realist în Anglia. In scrierea acestui roman Daniel Defoe s-a inspirat dintr-un fapt real: aventura unui marinar, pedepsit să fie lăsat singur, vreme de patru ani, pe o insulă pustie. Cartea, care s-a bucurat de o ...
Continuare

Rig-Veda - opera anonima.

Cel dintâi monument literar al Indiei antice, realizat între anii 2000 -1500 î.Hr., Rig-Veda cuprinde 1028 de imnuri. Unele sunt cântece de laudă închinate elementelor naturii, altele au fie caracter filozofic, fie caracter religios. Rig-Veda formează Vedele alături de: Rig-Veda Samhita (Veda strofelor), Atharava-Ve-da Samhita (Veda riturilor domestice) şi Sama-Veda Samhita ...
Continuare

Revizorul - comedie a scriitorului rus Nikolai Vasilievici Gogol

capodoperă a creaţiei comice ruse şi universale, publicată în anul 1836. într-un orăşel dintr-o gubernie îndepărtată a Rusiei ţariste, s-a anunţat sosirea de la centru a unui revizor. Vestea produce multă zarvă, atenţia tuturor fiind îndreptată asupra acestui „eveniment". Hlestakov, un aventurier descins la singurul han din ...
Continuare

Regele Lear - tragedie a marelui scriitor englez William Shakespeare

scrisă în anii 1605-1606. Regele Lear este o dramă a interiorizării şi cunoaşterii de sine, al cărei fior tragic nu-şi găseşte egalul decât la Sofocle. Regele Lear, retră-gându-se de la domnie şi stăpânit fiind de iluzia puterii sale nelimitate, îşi împarte regatul fiicelor sale. Le cere însă acestora, înainte de a le ...
Continuare

Razboi si pace - roman al scriitorului rus Lev Nikolaevici Tolstoi

publicat între anii 1863 -1869. Iniţial, Tolstoi a dorit să realizeze o evocare a răscoalei decembriştilor (1825). Apoi, lărgind mereu cadrul în timp şi în spaţiu, a realizat o adevărată epopee a Rusiei, de-a lungul unui deceniu şi jumătate (1805-1820), una din perioadele cele mai dramatice şi mai eroice ale istoriei ...
Continuare

Materiale romana