Referate romana - referatele de care ai nevoie

Trasaturi ale unui roman apartinand lui G. Calinescu : Enigma Otiliei

În cadrul lucrării ,,Poetica romanului românesc interbelic", Gheorghe Glodeanu afirmă că G. Călinescu, optând pentru romanul de tip balzacian, respectă şi trăsăturile acestuia, reprezentative fiind: atenta observaţie a socialului, utilizarea detaliilor, naraţiunea la persoana a treia, existenţa naratorului omniscient, observarea umanită& ...
Continuare

Perspectiva narativa intr-un text narativ apartinand perioadei interbelice: Patul lui Procust de Camil Petrescu

Citatul dat prezintă opinia criticului literar Nicolae Manolescu în legătură cu ipostazele naratorului şi perspectivele narative. Astfel, este recunoscut naratorul-personaj, cu o biografie şi psihologie proprie şi totodată un punct de vedere clar asupra faptelor narate, dar în acelaşi timp subiectiv. O a doua ipostază este cea a unui narator martor, cu ...
Continuare

Tema banului intr-un text narativ: Enigma Otiliei de George Calinescu

Tema banului sau a avariţiei este abordată mai ales de către scriitorii realisţi, ce urmareau să redea cât mai fidel şi mai veridic societatea, relaţia dintre mediu şi individ, consecinţele pe care le poate avea acesta asupra comportamentului şi caracterului uman. În literatura franceză, cel care analizează urmările degradante ale ...
Continuare

Limbajul poetic - Elemente de expresivitate ale textului poetic

Elementel de expresivitate caracteristice limbajului poetic sunt: - ambiguitatea - sugestia - expresivitatea care leaga imaginea artistica (imaginarul poetic,produsul fanteziei creatiare a poetului,reflectoarea sensibila a realitatii prin cuvinte ).Aceste trasaturi se realizeaza prin procedee artistice. Figurile de stil pot fi : . sintactice si constructive : - enumerati ...
Continuare

Eminescu in priviri critice

inregistram deunazi, in marginea modului in care a fost marcata Ziua lui Eminescu, cat de contradictorii sunt atitudinile noastre, ale romanilor, fata de marile nume ale culturii trecute si prezente. E, in fond si la prima vedere, o chestiune de scara. Se pare ca avem o problema cu aproximarea dimensiunii umane a figurilor memorabile din cultura si istorie. Parem oricand dispusi la exagerari intr- ...
Continuare
CARACTERIZAREA LUI ILIE MOROMETE

Romanul "Moromeţii", scris de Marin Preda a cărui originalitate stă fără îndoială în noua viziune a lumii rurale, este unul ce prezintă foarte bine povestea unei familii de ţărani din Câmpia Dunării, mai precis din satul teleormănean Şiliştea-Gumeşti, care cunoaşte de-a lungul unui sfert din secol , o adânc ...
Continuare

Folosirea calculatorului in orele de limba si literatura romana

După cum probabil ştim, calculatorul poate fi folosit ca ajutor în aproape orice domeniu dacă avem, sau să creăm chiar noi programele de care avem nevoie pentru activitatea respectivă. Deci, în acest scurt referat, voi încerca să vă arăt că un calculator poate ajuta şi pentru studiul limbii şi literaturii române. Există enci ...
Continuare

Lucrare scrisa semestriala la Limba si literatura romana

Clasa a VI-a, semestrul I Subiectul I (50 de puncte) Când a-mplinit băiatul cam douăzeci de ani, s-a hotărât să plece în oraşul natal ca să-şi revadă tatăl. A mers până la râul ce-nconjura oraşul. Tocmai voia să treacă apa, când i-a ieşit în cale o biată cerşetoare. - Băiete!.Hei, băiete, nu vrei s ...
Continuare

Resurectia ludicului

Ludicul a rămas - cum s-a putut vedea şi din capitolele precedente - una din componentele esenţiale ale atitudinii lirice şi în poezia românească a ultimelor vreo două decenii, ca expresie deopotrivă a detaşării de miturile tradiţionale aduse la nivelul sensibilităţii contemporane, ca şi de obsesia "realităţii imediate", pr ...
Continuare

Un "gramatic": Gheorghe Tomozei

Autor, între altele, al unei cărţi cu titlu ce părea sugestiv pentru o asemenea caracterizare - Suav anapoda, tipărită în 1969 -, Gheorghe Tomozei a putut face, prin unele secvenţe ale scrisului său, şi figură de poet ludic. Când şi-a antologat versurile, poetul na reţinut, totuşi, decât câteva piese din acel volum, anunţate de nu pr ...
Continuare

Un histrion in biblioteca

în paragraful pe care şi-1 rezerva în propria Istorie a literaturii române, G. Călinescu scria că cele unsprezece poeme publicate în 1937 sub titlul Poesii erau "prea puţine ca să-i orienteze pe cei mai puţin scrutători", adăugând totuşi că "gândul versificatorului a fost să-şi facă un program pentru o lirică încă tăin ...
Continuare

Voltaire (1694-1778) - cel mai tipic reprezentant al clasicismului francez tirziu

Este adevărat că alţi scriitori rezumă poziţia neoclasicismului ortodox mai sistematic decît nestatornicul Voltaire. Dar acesta este o figură atît de importantă în literatura, gîndirea şi viaţa Franţei secolului al XVIII-lea, este un scriitor viguros cu un registru atît de bogat şi cu o sferă de interese atît de vastă şi, desigu ...
Continuare

Ximena - eroina a tragediei Cidul

(autor Pier-re Corneille). Ximena, fiica lui Don Gomez, trăieşte o mare dramă interioară, obligată fiind să-şi răzbune tatăl, ucis de Don Ro-drigue, adică să opteze între onoare şi iubirea ei pentru Don Rodrigue: "Cdci oricât ţin la tine, Rodrigo nu aştepta/Să simt o laşă milă faţă de crim ...
Continuare

Unchiul Tom - personaj central in romanul Coliba Unchiului Tom

(autoare Harriet Beecher-Stowe). Destinul lui Tom, un negru cinstit şi evlavios, este unul tragic. După ce a fost vândut de către domnul Shelby, Tom va trăi o perioadă la noul său stăpân, omenosul Saint Clare (acesta cumpă-rându-1 de la târgul de sclavi din Washington), după care va cunoaşte bestialitatea plantatorului Simon Legree, bă ...
Continuare

Ulise (Odiseu) - erou mitic grec

personaj principal în epopeea Odiseea (autor prezumtiv Ho-mer). Rege al insulei Ithaca, unul dintre conducătorii greci în războiul contra Troiei, Ulise s-a remarcat prin calităţi deosebite: vitejie, abilitate, înţelepciune şi prudenţă. Eroul rezolvă o serie de probleme dificile: o cere pe Elena de la troieni, face spionaj în Tro-ia şi inventea ...
Continuare

Tom Sawyer - personaj principal in romanul Aventurile lui Tom Sawyer

(autor Mark Twain). Tom Sawyer este un copil inteligent, în vârstă de 12 ani, un ştrengar care, neîmpâcân-du-.se cu educaţia puritană primită la şcoală şi în casa mătuşii Polly, se ţine numai de şotii. Imaginaţia lui este hrănită cu tot felul de cărţi din literatura de aventuri, pe care le citeşte pe ascun ...
Continuare

Tartarin din Tarascon - personaj central in trilogia Tartarin din Tarascon

Denumit şi Don Qui-jote provensal, Tartarin, acest celebru vânător, idol al tarasconilor, ilustrează incarnarea spiritului de aventură într-o ambianţă provincială văzută caricatural. Victimă a propriei sale imaginaţii hrănite cu poveşti vânătoreşti, Tartarin, "un om cam depa-truzeci-cincizeci şi cinci de ani, mă ...
Continuare

Sustcru - personaj principal in nuvela Dincolo de nisipuri

(autor Fănuş Neagu). Locuitor al unui sat cuprins de secetă, din Câmpia Brăilei, Şuşteru pleacă, împreună cu ceilalţi membri ai comunităţii, în căutarea apei, oprită, după părerea sa, de către morarii din amonte. Chiar şi atunci când toţi sătenii se întorc la casele lor, obosiţi şi dezn&# ...
Continuare

Stefan Cel Mare - personalitate istorica monumentala evocata in Letopisetul Tarii Moldovei

(autor Grigore Ureche) Portretul literar al lui Ştefan cel Mare, realizat de Ureche, a rămas până astăzi celebru în întreaga literatură română. Grigore Ureche prezintă împrejurarea morţii domnitorului, înfăţişarea lui, sentimentele poporului la moartea sa, intrarea lui Ştefan în legendă, aprecieri asupra vremii şi o scurt ...
Continuare

Sylvestre Bonnard - personaj central in romanul Crima lui Sylvestre Bonnard

(autor Anatole France) Sylvestre Bonnard, în ale cărui trăsături întrezărim figura autorului, este un bătrân savant care duce o viaţă solitară, în mijlocul bibliotecii sale, înconjurat fiind doar de o guvernantă şi un motan. Acest erudit îşi dedică întreaga existenţă colecţionării de manuscrise rare, acceptând s ...
ContinuareCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani