TITU MAIORESCU (1840-1917) - biografie referat

Nascut la Craiova, fiul profesorului ardelean Ioan Maiorescu isi incepe studiile secundare la Brasov si le continua la Viena, la Institutul "Theresianum". Deschide un jurnal intim (Insemnarile zilnice), din care deducem preferintele tinarului pentru clasici (Virgiliu, Homcr), iar dintre scriitorii mai noi pentru Lessing. Scrie piese de teatru si poezii (in limba germana) si are ideea unei Istorii a romanilor, completa, "in germaneste". Traduce din Dickens si Jean Paul. in 1858 dene student al Facultatii de filozofie din Berlin. Sub indrumarea profesorului Werdcr, belgian, studiaza pe Schopenhauer spre a gasi mai usor drumul spre filozofia lui Kant.

Pregateste un manual de Logica, aparut abia in 1876.

Firul Insemnarilor se intrerupe intre iulie 1859 - 5 ian. 1866. Se stie, din marturisirile criticului, ca in 1859 isi trece, la Giessen, teza de doctorat cu lucrarea : De philosophia Her-barti. Tez'a nu a putut fi insa descoperita in arhivele Universitatii. Familiaritatea lui Maiorescu cu filozofia lui Her-bart se vede si dintr-un studiu publicat in 1862 in resta Der Gedanke.

Primul articol in romaneste - Masura inaltimii prin barometru de dr. Titu Liu Maiorescu - apare in his sau natura, jurnal pentru raspindirea stiintelor naturale si exacte (22 aug. 1859). in vederea obtinerii licentei in drept, Maiorescu prezinta, la Paris, lucrarea Du regime dotai. In 1861, se intoarce in tara. in acelasi an ii apare, la Berlin, scrierea : Einiges Philosophische in ge-meinjasslicher Form, cu idei imprumutate din hegelianul Fcuerbach. Magistrat, director al Colegiului National si al Internatului, profesor de istorie la Universitatea din Iasi si apoi rector, Maiorescu arc, acum, mai ales o actitate de organizator si popularizator al culturii.

Aparitia, in 1865, a societatii Junimea si, peste doi ani, a Convorbirilor literare decid pe T. Maiorescu a porni lupta impotriva "neadevarurilor" epocii lui. In 1866 publica brosura Despre scrierea limbii romane, opunindu-se, aici si in alte studii, etimologismului lui Cipariu si sistemului fonetic preconizat de A. Pumnul. Prin studiul Limba romana in jurnalele din Austria (Convorbiri literare, 1868), Maiorescu reia atacurile impotriva latinistilor A. T. Laurian, T. Cipariu si I. C. Massim, creatorii unei limbi artificiale.

Cea dintai scriere de critica literara a lui Maiorescu - O cercetare critica asupra poeziei romane la 1867 - porneste din nevoia de a alcatui o antologie de poezii "insuflate de un simtamint poetic si ferite de injosire in conceptie si expresie". Alte articole : In contra directiei de azi in cultura romana (1868), Observari polemice (Convorbiri literare, 1869), Directia noua (1872), Aforisme pentru intelepciunea in ata, de Arthur Schopenhauer (1872), Betia de cunte (1873, 1876), Raspunsurile "Restei contimporane" (1873). In 1874 apare primul volum de Critice, cuprinzind principalele studii publicate pina atunci.In 1881 reia cercetarile asupra limbii (In contra neologismelor) si, peste un an, publica primul studiu de literatura ata : Literatura romana si strainatatea. In 1883 apare : Despre progresul adevarului in judecarea lucrarilor literare, publicat mai intii in Almanahul societatii academice "Romania juna" din Viena, apoi in Convorbiri literare. in acelasi an editeaza Poeziile lui Mihail Eminescu, aparute in decembrie 1883 - ianuarie 1884. Urmeaza, la mari distante de timp : Comediile d-lui I. L. Caragiale (1885), Poeti fi critici (1886), In laturi (1886), Eminescu ti poeziile lui (1889), Asupra personalitatii fi impersonalitatii poetului (1892), Discursuri parlamentare (voi. I-II - 1897, voi. III - 1898, voi. IV - 1904, voi. V - 1915), Oratori, retori fi limbuti (1902), Octaan Goga - raport academic (1906), Raspuns la discursul de receptie al d'lui Duiliu Zamfirescu (1909) etc. Criticele, in trei volume, apar in 1892 si, intr-o editie completa, in 1908. Dupa moartea criticului e publicata Istoria contemporana a Romaniei (1925), cuprinzind introducerile la cele cinci volume de Discursuri parlamentare, si Insemnarile zilnice (voi. I - 1937, voi. II - 1940, voi. UI - 1943).

De consultat :

Titu Maiorescu : Critice, I, II, E.P.L., 1967, cu un studiu introductiv de Paul Georgcscu ; E. Lonescu : Titu Maiorescu, I-II, 1940 ; Tudor Vianu : Ideile estetice ale lui Maiorescu ; Titu Maiorescu - estetician fi critic literar; Titu Maiorescu; Intelegerea lui Maiorescu (in voi. Studii de literatura romana. Editura didactica si pedagogica, 1963) ; Vladimir Streinu : Titu Maiorescu (in voi. Clasicii noftri, E.P.L., 1968) ; Pompiliu Constantinescu : Titu Maiorescu ; Titu Maiorescu fata de noi (in Scrieri, 3, E.P.L., 1969) ; N. Manolescu : Aforismele (Romania literara, 12 febr. 1970) ; Liu Rusu : T. Maiorescu (Resta de istorie fi teorie literara. Tom. 15, nr. 3/1966) ; Odiu Cotrus : T. Maiorescu fi cultura romana (Familia, nr. 2-l2, 1967) ; N. Manolescu : Contradictia lui Maiorescu (Ed. sectiunea Romaneasca, 1970).

Copyright © Contact | Trimite referat