Constantin Dobrogeanu-Gherea - biografia referat

(1855-l920)

Constantin Dobrogeanu-Gherea sa nascut la 21 mai 1855, la Slavianka, laa Ekatcri-noslav, Rusia. A facut studii la Ekaterinoslav si Harkov. Se inscrie la Facultatea de stiinte, pe "care o paraseste insa curind. Urmarit pentru activitatea lui relutionara, se refugiaza in Romania (1875). Corespondent - pentru putina vreme al ziarului Noe vremea. in 1879 se sileste la Ploiesti (este restaurator la gara). Publica in Emanciparea (1883) o Scrisoare deschisa d-lui prim-ministru Ion C. Braiianu, semnata Caiu Grachu. in Revista sociala : Robia si socialismul, Karl Marx si economistii nostri (1884), Ce r socialistii romani (1886) etc.

Sub numele N. I., Spartacus, Grachu - Constantin Dobrogeanu-Gherea colaboreaza la Drepturile omului (1885) cu : Idealul lor si idealul nostru, 1. S. Turgheniev, notite bibliografice etc.
Animator al publicatiilor socialiste Contemporanul, Revista sociala, Emanciparea, Critica sociala. Literatura si stiinta, Lumea noua literara si stiintifici. Munca, Democratia sociala. Lumea noua etc.

Constantin Dobrogeanu-Gherea in critica debuteaza propriu-zis in 1885, cind ii apar in Contemporanul si in alte publicatii, articolele : Stefan Hudici (o recenzie a piesei cu acelasi titlu a lui V. G. Mor-tun), Trei comedii ale lui I. L. Caragiale, Caragiale fluierat (in ziarul Drepturile omului, 24 mai 1885), D-l Brociner ca descrii tor al vietii taranesti fi Dostoievski (in Romanul). Articolul Catre domnul Maiorescu {Contemporanul, nr. 1, 1, VII, 1886) - devenit in Studii critice (i. II) : Personalitatea fi morala in arta - deschide polemica stiuta cu Maiorescu. Acesta va raspunde lui Gherea, sase ani mai tirziu, in articolul Asupra personalitatii fi impersonalitatii poetului (Conrbiri literare, 1 martie 1892, p. 885-894), reprodus in Critice (III), in cadrul articolului Contraziceri ? Gherea reia polemica in studiul Asupra esteticii metafizice si stiintifice (in Literatura si stiinta, i. I, 1893). Aparitia, in 1890, a Studiilor critice stimuleaza si alte interventii polemice : A. Vlahuta (in Revista noua, nr. 1, 15 aprilie 1890), G. Bogdan (Conrbiri literare, nr. 5, 1 august 1890, p. 393-414. Lui G. Bogdan, Gherea ii raspunde prin studiul Asupra criticii metafizice si celei stiintifice: Raspuns d-lui G. Bogdan, in Studii critice, i. II, 1890), Al. Philippide (Conrbiri literare, 1893), Mihail Dragomirescu (Contra curentelor critice de azi, in Conrbiri literare, nr. 1, 3, 1893), P, P. Ncgulescu (Impersonalitatea si morala in arta, in Conrbiri literare, nr. 2, 1893) etc.Precizari despre critica sociologica, stiintifica, explicativa apar mai intai in articolul Asupra criticii (Contemporanul, An. IV, nr. 3, 1887). impotriva criticilor «simplisti", scrie, in acelasi an, studiul Deceptionismul in literatura romana (Contemporanul, februarie 1887), cu referiri la tot pasul din Taine. Continua demonstratia cu o nota polemica mai pronuntata in Cauza deceptionisniului in literatura si viata (in Studii critice, i. II). Rezultatele criticii sociologice a lui Gherea pot fi urmarite in studiile despre Eminescu (Contemporanul, martie 1887), /. L. Ca-ragiale (Studii critice, i. I, 1890), A. Vlahuta (Studii critice, i. I), Poetul taranimii (Studii critice, i. III, 1897), Pesimistul de la Soleni (Contemporanul, 1896, nr. 4) etc. Colaboreaza la Gazeta sateanului (1897), Romania muncitoare (1905), Viitorul social (1907) etc.

Doua lucrari mai intinse :
Neoiobagia (1910) si Socialismul in tarile inapoiate (1911) sistematizeaza ideile sociale si politice ale criticului.
Moare la 7 mai 1920. Postum (1925-l927), apar inca doua culegeri din articolele si studiile lui Gherea (Studii critice IV, V).

De consultat:
C. Dobrogeanu-Gherea : Studii critice (editie, introducere, el cronologic de George Ivascu, E.P.L., 1967) ; E. Lovinescu : C. Dobrogeanu-Gherea, (in i. Scrieri, I, E.P.L., 1969).

Copyright © Contact | Trimite referat