dreptTransparenta in administrarea informatiilor si serviciilor publice prin mijloace electronice

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 6. - (1) Prezentul titlu stabileşte obiectivele, principiile, termenii şi condiţiile de utilizare a procedurii electronice de acces la informaţiile şi serviciile publice şi furnizarea acestora, precum şi regulile generale de asigurare, prin mijloace electronice, a transparenţei informaţiilor ...
Continuare

Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei

Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante Art. 1. - (1) În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane juridice, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ...
Continuare

NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL

Legislatia noastra nu cuprinde o definitie a nulitatii literatura de specialitate a formulat mai multe definitii din care amintim: Nulitatea este acea sanctiune de drept civil, care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice editate pentru încheierea sa valabila Nulitatea intervine în cazul în care nu se respecta conditiile de validitate ale actului juridic ...
Continuare

CONDITIA - ca modalitate a actului juridic

Conditia - este un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta (nasterea ori desfiintarea) actului juridic civil. Deci: Conditia este eveniment - viitor si - nesigur Termenul este eveniment - viitor si - sigur Regulile generale privind conditia sunt stabilite în Codul civil : “Despre obligatiile conditionale” (Sectiunea I-a Cap.VI din Titlul III - ...
Continuare

Conditiile actului juridic

Conditiile actului juridic sunt elementele care alcatuiesc acest act. In functie de aspectul la care se refera distingem: - Conditii de fond - cele care privesc continutul actului juridic civil. - Conditii de forma - cele care se refera la exteriorizarea vointei. In functie de obligativitatea sau neobligativitatea lor, aceste conditii se împart în : - esentiale - cele cerute pentru ...
ContinuareACTUL JURIDIC CIVIL

Notiunea si clasificarea actelor juridice civile Definitie - Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a naste, modifica ori stinge un raport juridic concret - reprezinta actul juridic civil. Sensurile expresiei “act juridic civil” Intr-un prim sens, actul juridic civil - deasemneaza tocmai manifestarea de vointa cu intentia de a produce ...
Continuare

ANALIZA JUSTITIEI SI A JUSTULUI

1. PUNCTUL DE PORNIRE Cicero spune că Justiţia este însăşi splendoarea maximă a virtuţilor. Filozoful spune în Etica sa că nici Speranţa, nici Strălucirea nu sunt atât de admirabile ca Justiţia. Acest lucru este sigur, toate virtuţile se concentrează în sânul justiţiei ca virtute generală. Este virtutea perfectă ...
Continuare

VIRTUTEA DE JUSTITIE

1. În uzul general, termenii de Drept şi Justiţie se folosesc cu înţelesuri diferite. Termenului de Justiţie i se dau următoarele sensuri: a) de dreptate care întemeiază orice drept pozitiv, în acest sens spunem că justiţia este principială; b) de ideal al fiecărui drept pozitiv, în acest sens spunem că justiţia este ...
Continuare

ARTA DREPTULUI

1. Când la Roma juriştii au transformat dreptul în artă - ius redigere in artem – ei nu au introdus ceva radical nou în viaţa societăţii omeneşti. Ei au perfecţionat competenţa - savoir faire – sau acea pricepere în dept, până la punctul în care au transformat-o în monument de înţelepciune, care constituia de la începuturile ...
Continuare

REGIMURILE POLITICE

10.1.Orientari teoretice in definirea conceptului de regim politic. Continutul si esenta regimului politic. 10.2. Tipologia regimurilor politice 10.3. Regimurile politice democratice 10.4. Regimurile politice dictatoriale 10.1. Orientari teoretice in definirea conceptului de regim politic. Continutul si esenta regimului politic. Cunoasterea si intelegerea mecanismului de formare, ...
Continuare

CULTURA POLITICA

9.1. Conceptul de cultura politica. Dimensiunile sale. 9.2. Tipuri de cultura politica. 9.3. Componentele culturii politice. 9.3.1. Valorile politice. 9.3.2. Programul politic. 9.3.3. Constiinta politica. 9.4. Functiile culturii politice. 9.5. Rolul culturii politice in societate. 9.1. Conceptul de cultura politica. Dimensiunile sale Sensul originar de cultura vine din ...
Continuare

PARTIDELE POLITICE

8.1.Aparitia si evolutia istorica a partidelor politice. Repere teoretice privind definirea partidelor politice 8.2. Trasaturile partidelor politice 8.3. Functiile partidelor politice 8.4. Tipuri de partide politice contemporane 8.5. Sisteme partidiste 8.5.1.Sisteme monopartidiste 8.5.2. Sisteme bipartidiste 8.5.3. Sisteme pluripartidiste 8.5.4.Sisteme partidiste ...
Continuare

INSTITUTIA POLITICA LEGISLATIVA. PARLAMENTUL

7.1. Cai de constituire a parlamentului 7.2.Structura constitutiva si politica a parlamentului 7.3. Mecanismul de functionare a parlamentului si durata mandatului sau 7.4. Functiile parlamentului 7.5. Relatiile dintre parlament si guvern Institutia politica legislativa. Parlamentul Alaturi de institutia sefului statului si guvern, parlamentul constituie, in cadrul oricarei societati ...
Continuare

INSTITUTIA SEFULUI STATULUI

6.1. Desemnarea, alegerea sefului statului 6.2. Atributele si prerogativele sefului statului 6.3. Responsabilitatea sefului statului 6.4. Durata mandatului sefului statului Institutia sefului statului constituie una dintre cele mai vechi autoritati politice, ea aparand odata cu statul, cunoscand o evolutie continua, atat in ceea ce priveste forma, structura, cat si preorgativele si ...
Continuare

INSTITUTIA POLITICA EXECUTIVA GUVERNUL

5.1. Tipuri de guverne contemporane 5.2. Formarea guvernului 5.3. Functiile guvernului 5.4. Relatia dintre guvern si parlament Prin continutul, trasaturilor si atributele sale guvernul reprezinta una dintre cele mai importante si distincte institutii ale statului. Importanta acestei puteri decurge din faptul ca ea este cea care organizeaza si conduce efectiv societatea. Drept urmare, ea ...
Continuare

PUTEREA POLITICA

4.1 Puterea politica.Continut, trasaturi 4.2 Autoritatea 4.3. Legimitatea politica 4.4. Consensul politic 4.1. Puterea politica. Continut si trasaturi Ca urmare a rolului important pe care politicul il exercita in orice societate, puterea politica, ca forma specifica a puterii sociale, joaca in cadrul acestuia un rol major. Notiunea de putere, inclusiv cea de putere sociala este ...
Continuare

STATUL- INSTITUTIE FUNDAMENTALA A SISTEMULUI POLITIC

3.1. Teorii privind apariţia si definirea statului 3.2. Componentele statului: populaţia, teritoriul si organizarea politica 3.3. Tipuri de stat: democratice- dictatoriale 3.4. Forma de stat 3.5. Statul de drept 3.1. Teorii privind apariţia si definirea statului In cadrul oricarei societati o componenta importanta a sistemului politic o constituie institutiile ...
Continuare

INTRODUCERE IN STUDIUL POLITOLOGIEI

1.1.Aparitia si evolutia stiintei politice 1.2. Obiectul de studiu al stiintei politice 1.3. Locul politologiei in sistemul stiintelor sociale si politice 1.4. Functiile politologiei 1.1. Aparitia si evolutia stiintei politice Inca din cele mai vechi timpuri oamenii au fost preocupati de cunoasterea, stapanirea si studierea societatii, a cadrului in care traiesc si isi desfasoara ...
Continuare

ACCEPTIUNILE NOTIUNII DE DREPT

Cuvântul drept este folosit în mai multe acceptiuni. In limbaj filozofic dreptul este conceput în sens de justitie, echitate. In acest sens, prin drept întelegem îndatorirea de a da sau a recunoaşte fiecăruia ceea ce îi apartine sau I se cuvine. In sens juridic, termenul este utilizat în două acceptiuni: • Drept obiectiv • Drept subiectiv Dreptul obiectiv reprezintă ...
Continuare

METODELE CERCETARII STIINTIFICE A FENOMENULUI JURIDIC

Teoria generală a dreptului fiind cea mai generală dintre ramurile ştiintelor juridice, are şi un important rol metodologic, asigurând unitatea metodologică a cercetării ştiintifice în cadrul acestor discipline. In prezent asistăm la dezvoltarea a două tendinte în ştiintele juridice: pe de o parte diversificarea şi particularizarea ...
Continuare

Materiale drept