NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVILLegislatia noastra nu cuprinde o definitie a nulitatii literatura de specialitate a formulat mai multe definitii din care amintim:
Nulitatea este acea sanctiune de drept civil, care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice editate pentru incheierea sa valabila
Nulitatea intervine in cazul in care nu se respecta conditiile de validitate ale actului juridic civil.
Functiile nulitatii:
- functia preventiva, consta in efectul inhibitoriu pe care-l exercita asupra subiectelor de drept civil, tentate sa incheie actul juridic civil cu nerespectarea conditiilor sale de validitate;
- functia sanctionatorie - aceasta presupune tocmai inlaturarea efectelor contrare legii;
- functia de mijloc de garantie a principiului legalitatii - apare ca un mijloc de asigurare a respectarii ordinii publice si bunelor moravuri.
Delimitarea nulitatii
Pentru o mai buna intelegere a nulitatii este necesar sa o delimitam de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil cum ar fi: rezolutiunea, rezilierea, conducitatea, revocarea, inopozabilitatea.

a) Nulitate - rezolutiune
Delimitarea presupune cunoasterea conceptelor in cauza, semnaland asemanarile si deosebirile de regim juridic dintre ele.
Nulitatea reprezinta lipsirea de efecte a unui act juridic incheiat cu nerespectarea normelor privind conditiile de validitate.
Rezolutiunea consta in desfiintarea unui contract sinalogmatic, cu executare uno ictu, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti.

Asemanari
- ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil;
- ambele produc efect retroactiv (ex.tunc);
- ambele sunt (in principiu) judiciare, deoarece presupun o hotarare a organului de jurisdictie competent.

Deosebiri
- daca nulitatea presupune un act nevalabil;
- daca rezolutiunea presupune un act valabil incheiat;
- daca nulitatea se aplica oricarui act juridic civil;
- rezolutiunea priveste doar contrctele sinalogmatice cu executare uno-ictu;
- daca la nulitate cauzele sunt contemporane momentului incheierii actului;
- la rezolutie cauza - neexecutarea culpabila de catre una dintre parti - este ulterioara momentului incheierii;
- prescriptia extinctiva este supusa reguli diferite, in ce priveste inceputul ei.

b) Nulitate-reziliere
Rezilierea este incetarea - desfacerea - unui contract sinologmatic, cu executare succesiva, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti. Intre nulitate si reziliere exista, in esenta aceleasi asemanari su deosebiri ca su in cazul nulitate-rezolutiune, cu mentiunea ca efectele, de data asta, nu sunt retroactive, ci numai pentru viitor - ex.nunc.

c) Nulitate-caducitate
Caducitatea este o cauza de ineficacitate constand in faptul ca lipseste actul juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale sI independent de vointa autorului actului.
Ex. - neacceptarea ofertei de catre destinatarul su determina conducitatea ofertei.
Asemanari
- ambele sunt cazuri de ineficacitate.

Deosebiri
- nulitatea presupune un act nevalabil;
- canducitatea presupune un act valabil;
- nulitatea retroactiveaza (ex.tunc);
- canducitatea produce efecte nuami pentru viitor (ex.nunc) deoarece pentru trecut nu s-au produs nici un fel de efecte ale actului;
- nulitatea presupune cauze contemporane incheierii actului;
- canducitatea presupune o cauza ulterioara incheierii si straina de vointa autorului actului.

d) Nulitate-revocare
Revocarea desemneaza acea sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil datorita ingratitudinii gratificatului ori neexecutarii culpabile a sarcinii.

Asemanari
- ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil
deosebiri
- nulitatea presupune un act nevalabil;
- revocarea presupune un act valabil incheiat;
- nulitatea presupune cauze contemporane momentului incheierii actului;
- revocarea presupune cauze ulterioare incheierii actului
- nulitatea este aplicabila oricarui act juridic civil;
- revocarea se aplica, in principiu, actelor cu titlu gratuit (liberalitati);
- su prescriptia extinctiva a actiunilor (sunt reguli diferite).

Nulitate-inopozabilitate
Inopozabilitatea este sanctiunea aplicabila in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti sau a lipsei ori depasirii puterii de a reprezenta.

Deosebirile
- nulitatea presupune un act nevalabil;
- inopozabilitatea presupune un act valabil incheiat;
- pentru nulitate - efectele privesc atat partile cat si tertii;
- pentru inopozabilitate - efectele actului se produc fata de parti, dar nu se produc fata de terti;
- cauzele care determina nulitatea sunt contemporane incheierii actului;
- cauzele ce determina inopozabilitatea constau in neindeplinirea unor formalitati ulterioare incheierii lui (ca regula);
- nulitatea relativa poate fi "confirmata";
- inopozabilitatea poate fi inlaturata prin "ratificare" (termenii nu sunt sinonimi.