dreptPartile in procesul penal

Părţile în procesul penal sunt, potrivit art.23 şi art.24 Cod de procedură penală inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Codul de procedură penală foloseşte 3 termeni pentru desemnarea figurii centrale a procesului penal, respectiv: Făptuitor este o persoană fizică ...
Continuare

Organizarea sistemului judiciar italian

În Italia funcţionează următoarele tipuri de instanţe: - Judecătorii de Pace - Tribunale - Tribunale pentru minori - Curţi cu Juraţi - Curţi de Apel - Curtea de Casaţie . Judecătoria de Pace există doar în materie civilă.Este competentă de a soluţiona ...
Continuare

Etapa dezbaterilor

. Şedinţa de judecată Dezbaterea cauzei în şedinţă publică reprezintă cea de a doua etapă a procesului civil. În această etapă a procesului civil, un rol important revine revine completului de judecată, prezidat, de regulă de judecătorul desemnat, după caz, de preşedintele ...
Continuare

Sesizarea organului de urmarire penala

Declanşarea activităţii de urmărire penală presupune ca organele judiciare să aibă cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni. Pentru declanşarea cercetărilor penale nu este suficientă numai informarea organului de urmărire penală, acesta trebuind să fie sesizat în ...
Continuare

Viziuni despre modernizare in europa secolelor xix-xx

A. CURENTE SI DOCTRINE POLITICE Ideologiile semnificative ale secolului al XIX-lea au fost conservatorismul, liberalismul, socialismul, iar cele ale secolului al XX-lea fascismul şi comunismul. Fiecare dintre aceste ideologii au exercitat influenţe în plan ...
ContinuareAlte masuri procesuale

Luarea măsurilor de ocrotire şi siguranţă Măsurile de ocrotire în caz de reţinere sau arestare preventivă. Măsurile de ocrotire înscrise de art.161 C.p.p. denotă grija deosebită pe care o prezintă pentru aspectele de ordin umanitar reglementarea noastră procesual penală. Legiuitorul a înţeles să apere ...
Continuare

Raspunderea juridica - drept

1. Noţiunea răspunderii juridice Răspunderea ca şi noţiune, are un conţinut complex, tratat pe larg, din diferite perspective, în cadrul mai multor ştiinţe, în încercarea de a clarifica şi a aprofunda câte o faţetă a acestui concept. Răspunderea juridică reprezintă, alături de răspunderea morală, spre ...
Continuare

Actiunea normelor juridice in spatiu, in timp si asupra persoanelor

1. Noţiuni introductive Asemănări şi deosebiri dintre normele care reglementează acţiunea normelor în timp şi în spaţiu 2. Acţiunea normelor juridice în timp ( Conflictele de legi în timp) 3. Acţiunea normelor juridice în spaţiu (Conflictele de legi în spaţiu) 4. Acţiunea normelor juridice asupra ...
Continuare

Norma juridica - drept

I. Caractere şi definiţie Având în vedere marea varietate de forme ce reglementează conduita omului în societate şi multiplele interferenţe ce există în reglementare, aprecierea şi cunoaşterea cât mai corectă a normei juridice implică reliefarea caracteristicilor ei specifice şi detaşarea normei de drept de celelalte norme sociale, ...
Continuare

Izvoarele dreptului - drept

Secţiunea 1 – Teoria generală a izvoarelor de drept I. Definiţie. Clasificare Norma juridică reprezintă voinţa de stat, fie că aceasta este edictată chiar de organele competente ale statului, fie că, fiind creaţia altui subiect, este doar recunoscută, sancţionată de stat. În ambele cazuri, norma juridică se ...
Continuare

SISTEMUL DREPTULUI SI ALTE SISTERME NORMATIVE

A. Relaţia sistemului dreptului cu celelalte sisteme de norme sociale 1. Dreptul şi religia 2. Dreptul şi morala 3. Dreptul şi normele de convieţuire socială 4. Dreptul şi politica 5. Dreptul şi normele tehnice B. Structura internă a sistemului dreptului 1. Caracteristici definitorii ale sistemului dreptului 2. Elementele sale ...
Continuare

SCOLILE DREPTULUI

1. Scoala dreptului natural • Idei de drept natural in antichitate Teza centrala: natura este ordinea fireasca a tuturor lucrurilor, pretutindeni aceeasi. Arbitrariului guvernarii oamenilor le este opusa natura. Oamenii provin din natura egali, se nasc egali, deci privilegiile si sclavia sunt ilegitime. Dreptul se identifica cu ratiunea universala. Exista principii de drept pretutindeni si ...
Continuare

Introducere. Obiectul disciplinei. Metode specifice de abordare. Raporturile dintre Introducerea in studiul dreptului si stiintele sociale inrudite

Stiinta reprezinta un ansamblu sistematic de cunostinte rationale referitoare la un obiect determinat si exprimate prin concepte, categorii, principii, notiuni. Pentru a determina obiectul stiintelor juridice trebuie sa-i delimitam sfera fenomenelor cercetate si sa precizam unghiul din care vom face cercetarea. Se poate accepta clasificarea stiintelor in • stiinte ale naturii • stiinte ...
Continuare

DREPTATE SI EGALITATE

1.Notiuni despre dreptate “Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si de toate libertatile proclamate in prezenta Declaratie, fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, de rasa, de culoare, de sex, de limba, de religie, de opinie politica sau de orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, de avere, nastere sau decurgind din orice alta situatie.” ...
Continuare

Raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala

Din punct de vedere lingvistic raspunderea este constientizarea de catre personalitate a datoriei sale in fata societatii, unei colectivitati de oameni, intelegerea sensului si insemnatatii comportamentului sau. In jurisprudenta acest termen a capatat o alta semnificatie, deosebita de cea din limbajul obisnuit, si anume: evidentiaza consecintele negative, survenite in cazul comiterii unor ...
Continuare

Proiect la Comportament Organizational

1. Descrierea organizatiei- Societatea comerciala Sonic Fashion SRL, a luat fiinta in anul 2000 , cand un cetatean de origine chineza,avand in acelasi timp si cetatenie engleza, s-a decis sa achizitioneze o cladire de doua etaje,pentru a-si deschide o fabrica de confectii. Societatea isi desfasoara activitatea in domeniul confectiilor textile,realizand articole de imbracaminte pentru ...
Continuare

PRINCIPIUL OPERATIVITATII PROCESUALE

-referat- Organele judiciare sunt obligate sa procedeze fara intarziere la solutionarea cauzelor penale cu respectarea tuturor drepturilor partilor si a regulilor prevazute de lege. Desi neenumerata in lege printre principiile procesului penal, operativitatea este recunoscuta in literatura de specialitate ca avand acest statut de catre numerosi autori, care admit existenta acestei ...
Continuare

Managementul calitatii totale

Managementul calitatii totale este o strategie organizationala fundamentata pe ideea ca performanta in atingerea unei calitati superioare este realizata doar prin implicarea cu perseverenta a intregii organizatii in procese de imbunatatire permanenta. Obiectivul este cresterea eficientei si eficacitatii in satisfacerea clientilor. Conceptul de management al calitatii totale (Total Quality ...
Continuare

LIBERA CIRCULATIE A SERVICIILOR

SECŢIUNEA 1. Aspecte generale. Un moment important penru evoluţia construcţiei comunitare este relansarea procesului de integrare şi unificare a Comunităţilor europene, care devenise cea mai mare piaţă unificată din lume,iar firmele europene avînd condiţiile necesare pentru a beneficia de economii de elită,putînd fi ...
Continuare

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Nerespectarea obligatiilor atrage după sine răspunderea civilă, în conditiile stabilite pentru contractul de consignatie, si răspunderea penală. Se sanctionează penal consignatarul care săvârseste următoarele fapte (art. 23, 24): - îsi însuseste bunurile încredintate în consignatie, sau le va înstrăina în alt mod sau în alte ...
Continuare

Materiale drept