RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Nerespectarea obligatiilor atrage dupa sine raspunderea civila, in conditiile stabilite pentru contractul de consignatie, si raspunderea penala.
Se sanctioneaza penal consignatarul care savarseste urmatoarele fapte (art. 23, 24):
- isi insuseste bunurile incredintate in consignatie, sau le va instraina in alt mod sau in alte conditiuni decat cele prevazute in contract, sau nu le va restitui consignantului la cerere;
- nu va remite consignantului sumele de bani, cambiile sau valorile incasate sau primite de el, drept pret al bunurilor vandute;
- la cererea consignantului nu va face de indata notificarile prevazute in legislatie;
- cu rea-credinta, nu va face consignantului instiintarile prevazute in legislatie;
- cu buna stiinta, va face consignantului instiintari neexacte privitoare la situatia vanzarilor si incasarilor facute de el;
- nu va notifica consignantului orice urmarire indreptata asupra bunurilor incredintate lui in consignatie sau asupra valorilor rezultate din vanzarea lor, de indata ce va fi avut la cunostinta de acele urmariri;
- va inlatura, va distruge, va deteriora sau va face sa se inlature, distruga sau deterioreze ambalajele, etichetele, marcile sau orice alte semne exterioare aplicate de consignant asupra marfurilor incredintate in consignatie;
- va depozita sau muta marfurile incredintate lui in consignatie;
- nu va pune la dispozitia consignantului, la cererea acestuia, registrele speciale de consignatie in cazul in care, contractul prevede tinerea unor asemenea registre.