Referate dreptNEGLIJENŢA ÎN PASTRAREA SECRETULUI DE STAT (art. 252 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Neglijenţa care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum şi neglijenţa care a dat prilej altei persoane sa afle un asemenea secret, daca fapta este de natura sa aduca atingere intereselor statului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.” 2. Condiţii ...
Continuare

PURTAREA ABUZIVA (art. 250 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţa de o persoana, de catre un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amenda. Ameninţarea săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se pedepseşte cu ...
Continuare

NEGLIJENŢA ÎN SERVICIU (art. 249 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Încalcarea din culpa, de catre un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori a unei alte unitaţi din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o ...
Continuare

ABUZUL ÎN SERVICIU ÎN FORMA CALIFICATA (art. 248ą C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Daca faptele prevazute în art. 246, 247 şi 248 au avut consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.” 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic special - este reprezentat de acele relaţii sociale a caror naştere, normala desfaşurare ...
Continuare

ABUZUL ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE (art. 248 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţa, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzeaza o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori a unei alte unitaţi din cele la care se refera art. 145 sau ...
ContinuareABUZUL ÎN SERVICIU PRIN ÎNGRADIREA UNOR DREPTURI (art. 247 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Îngradirea, de catre un funcţionar public, a folosinţei sau exerciţiului drepturilor vreunui cetaţean, ori crearea pentru acesta a unor situaţii de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, ...
Continuare

SUSTRAGEREA DE SUB SECHESTRU(art. 244 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseşte cu închisoare de o luna la 1 an sau cu amenda. Daca fapta a fost savârşita de custude, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau amenda.” 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror ...
Continuare

RUPEREA DE SIGILII (art. 243 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Înlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda. Daca fapta a fost savârşita de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda ” 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a ...
Continuare

SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE ÎNSCRISURI

1. Conţinutul legal: “Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau alt înscris care se afla în pastrarea ori în deţinerea unui organ sau a unei instituţii de stat ori a unei unitaţi din cele la care se refera art.145 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Distrugerea din culpa a vreunuia din înscrisurile prevazute în alin. precedent, care ...
Continuare

PORTUL NELEGAL DE DECORAŢII SAU SEMNE DISTINCTIVE (art. 241 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Purtarea, fara drept, de decoraţii, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda. Purtarea, fara drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Daca fapta prevazuta în alin. precedent se ...
Continuare

UZURPAREA DE CALITAŢI OFICIALE (art. 240 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Folosirea fara drept a unei calitaţi oficiale, însoţita sau urmata de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. ” 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de ...
Continuare

ULTRAJUL (art. 239 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Ameninţarea savârşita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autoritaţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepesşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani ...
Continuare

OFENSA ADUSA UNOR ÎNSEMNE (art. 236 C.pen.)

1. Conţinutul legal: “Orice manifestare prin care se exprima dispreţ pentru însemnele României se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Manifestarea prin care se exprima dispreţ pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritaţile se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.” 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul ...
Continuare

TĂINUIREA (art. 221 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Primirea, dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificarii acestuia, cunoscând ca bunul provine din savârşirea unei fapte prevazute de legea penala daca prin aceasta s-a urmarit obţinerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 7 ani, fara ca sancţiunea aplicata sa poata ...
Continuare

TULBURAREA DE POSESIE (art. 220 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Ocuparea, în întregime sau în parte fara drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii, ori refuzul de a aelibera imobilul astfel ocupat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. Daca fapta prevazuta în alin. 1 se ...
Continuare

DISTRUGEREA CALIFICATĂ (art. 218 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Daca faptele prevazute în art. 217 a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar daca au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detenţiunea pe viaţa sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Dezastrul consta în distrugerea sau degradarea ...
Continuare

ÎNSUŞIREA BUNULUI GĂSIT (art. 216 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun gasit autoritaţilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al sau, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda. Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneaza şi însuşirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparţine altuia, ajuns din eroare în posesia ...
Continuare

DELAPIDAREA (art. 215ą C. pen.)

. Conţinutul legal: “Însuşirea, folosirea sau traficarea, de catre un funcţionar în interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza, se pedepsesc cu închisoare la 1 la 15 ani. În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicearea unor ...
Continuare

ÎNŞELĂCIUNEA (art. 215 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material înjust şi daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Înşelaciunea savârşita prin folosire de nume sau ...
Continuare

GESTIUNEA FRAUDULOASĂ (art. 214 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinţa, cu ocazia administrarii ori conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Gestiunea frauduloasa savârşita în scopul de a dobândi un folos material se pedepseşte cu ...
Continuare

Referate drept