UZURPAREA DE CALITAŢI OFICIALE (art. 240 C. pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Folosirea fara drept a unei calitaţi oficiale, însoţita sau urmata de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. "
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne, simboluri, ca şi prin regimul juridic pe care îl implica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale privind exercitarea calitaţolor oficiale numai de catre persoanele învestite cu astfel de calitaţi.
- obiectul material - nu are.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este necalificat, putând fi orice persoana care raspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale. Subiect al infracţiunii poate fi şi o persoana învestita cu o calitate oficiala, dar foloseşte fara drept o alta calitate oficiala. Poate savârşi aceasta infracţiune şi persoana care a avut aceasta calitate, dar a pierdut-o şi continua sa o exercite dupa ce a piedut-o.
- subiectul pasiv - este autoritatea publica prejudiciata prin calitatea oficiala pe care faptuitorul o foloseşte fara drept.
3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se caracterizeaza prin doua acţiuni distincte, cumulative, care se pot savârşi simultan sau succesiv şi anume : folosirea fara drept a unei calitaţi oficiale şi îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate. De ex. - o persoana îşi atribuie calitatea de procuror şi efectueaza o percheziţie sau o arestare. O condiţie esenţiala este aceea ca toate aceste acte trebuie sa se faca fara drept.
- urmarea imediata - consta în însaşi savârşirea faptei, producând o stare de pericol pentru autoritatea statului în numele careia s-a folosit fara drept calitatea oficiala.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa sau indirecta.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care s-au savârşit cele doua acţiuni incriminate şi s-a produs urmarea imediata. Daca faptuitorul a savârşit numai prima acţiune, fapta se afla în forma tentativei şi nu se pedepseşte.
SANCŢIUNI: închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Copyright © Contact | Trimite referat