ULTRAJUL (art. 239 C. pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Ameninţarea savârşita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autoritaţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepesşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
Lovirea sau orice acte de violenţa, savârşite împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autoritaţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepeşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Vatamarea corporala, săvârşită împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autoritaţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepesşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.
Vatamarea corporală gravă, săvârşită împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autoritaţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepesşte cu închisoare de la 3 luni la 12 ani."

CAZURI SPECIALE DE PEDEPSIRE(art. 239ą C. pen.)
"În cazul infracţiunilor prevazute în art. 180-182, 189 şi 193 savârşite împotriva soţului, copiilor sau parinţilor unui judecător, procuror, poliţist, jandarm ori militar, în scop de intimidare sau de razbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, maximul pedepsei se majoreaza cu 2 ani. "
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne, simboluri, ca şi prin regimul juridic pe care îl implica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale privind autoritatea de stat, a caror dezvoltare este asigurata prin apararea prestigiului şi siguranţei funcţionarilor care exercita aceasta autoritate. Obiectul juridic secundar este format din relaţiile sociale care se refera la onoarea, libertatea sau integritatea corporala a persoanei, purtatoare a autoritaţii publice.
- obiectul material - Infracţiunea nu are obiect material când se savârşeşte prin ameninţare, dar daca se comite prin lovire sau alte violenţe, obiectul material este corpul persoanei.2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este necalificat, putând fi orice persoana care raspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale.
- subiectul pasiv - este, în principal, organul care exercita autoritatea publica, iar în secundar este persoana care îndeplineşte o functie ce implica exerciţiul autoritaţii de stat şi împotriva careia s-a exercitat ameninţarea, lovirea sau actele de vătămare. Aceasta persoana îşi poate exercita funcţia în cadrul puterii legislative, executoreşti sau judecatoreşti. Asemenea funcţii sunt: membru al Parlamentului, al Guvernului, al Curţii Cinstituţionale, al Curţii de Conturi. Nu pot fi subiecţi pasivi ai acestei infracţiuni persoanele care efectueaza acte sau operaţii tehnico-administrative (arhivari, şoferi la aceste institiţii).

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza prin acţiunile specifice ce caracterizeaza infracţiunile de: ameninţare sau vătămare corporală. Pentru întregirea elementului material este necesar ca:
a. fapta sa fie savârşita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa;
b. sa fie savârşita contra unui funcţiunar aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii.
- urmarea imediata - consta în însaşi savârşirea faptei, producând o stare de pericol pentru autoritatea cu care este investit organul din care face parte funcţionarul ultragiat iar, ca o urmare adiacenta, o atingere adusa libertaţii psihice sau integritaţii corporale a persoanei.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa sau indirecta.

4. Forme.Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care acţiunea incriminata a fost savârşita şi s-a produs urmarea imediata a infracţiunii.
MODALITAŢI: Ultrajul cunoaşte urmatoarele forme agravate:
a. Lovirea sau orice acte de violenţa, vatamarea corporala şi vătămarea corporală gravă savârşita împotriva persoanei prevazute în alin. 1, aflata în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii.
b. Daca faptele prevazute în alin. precedente sunt savârşite împotriva unui magistrat, poliţist sau jandarm ori alt militar, maximul special se majoreaza cu 2 ani.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă - în forma tip şi
- închisoare de la 6 luni la 12 ani - în forma agravata.

Copyright © Contact | Trimite referat