SUSTRAGEREA DE SUB SECHESTRU(art. 244 C. pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseşte cu închisoare de o luna la 1 an sau cu amenda.
Daca fapta a fost savârşita de custude, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau amenda."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare şi dezvoltare ţin de asigurarea prestigiului şi respectului datorat autoritaţii acestor organe sub toate formele sale de manifestare. Autoritatea publica este conferita organelor publice sau este exprimata prin însemne, simboluri, ca şi prin regimul juridic pe care îl implica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale privitoare la existenţa şi integritatea masurii sechestrului legal aplicat în numele autoritaţii publice şi a altor organe.
- obiectul material - îl formeaza bunul sechestrat. Este sechestrat acel bun inventariat şi indisponibilizat de organul în drept.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - în varianta simpla este necalificat, putând fi orice persoana care raspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale. Când fapta este savârşita de un custode, fapta este mai grava. Custodele este persoana careia i s-a încredinţat paza şi conservarea temporara a bunurilor indisponibilizate prin sechestru.
- subiectul pasiv - este un organ sau instituţie de stat care a dispus aplicarea sechestrului.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:- elementul material - se realizeaza prin orice acţiune prin care se poate realiza sustragerea bunului legal sechestrat; trebuie ca acel sechestru sa fi fost legal aplicat. Sustragerea se poate realiza prin înstrainarea sau consumarea bunurilor sechestrate. În cazul în care o persoana are bunurile legal sechestrate date în custodie altei persoane, şi acesta le sustrage, el va savârşi un concurs ideal de infracţiuni şi anume: sustragere de sub sechestru şi furt.
- urmarea imediata - consta în însaşi savârşirea faptei, producând o stare de pericol pentru autoritatea organului de stat care a aplicat sechestrul.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa sau indirecta. Daca faptuitorul nu ştia ca bunul se afla sub sechestru, el va raspunde pentru furt.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care are loc sustragerea de sub sechestru. Daca faptuitorul este proprieterul bunului sechestrat şi acesta este în acelaşi timp şi custode, el va savârşi infracţiunea de sustragere de sub sechestru în concurs ideal cu abuzul de încredere.
MODALITAŢI: Pedeapsa este mai aspra când fapta a fost savârşita de custode - închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda - în forma tip şi
- închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda - în forma agravata.

Copyright © Contact | Trimite referat