ABUZUL ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE (art. 248 C. pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţa, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzeaza o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori a unei alte unitaţi din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relaţii sociale a caror naştere, normala desfaşurare şi dezvoltare nu ar fi posibile fara îndeplinirea cu corectitudine a îndatoririlor de serviciu de catre funcţionarii publici sau alţi funcţionari. Obiectul juridic specific mai este reprezentat şi de relaţiile sociale referitoare la patrimoniul public.
- obiectul material - de regula nu exista; daca în anumite situaţii neîndeplinirea cu ştiinţa sau îndeplinirea în mod defectuos a atribuţiilor de serviciu vizeaza în mod direct un bun, atunci acel bun devine obiect material al infracţiunii - de ex. subiectul activ nu preda bemeficiarilui anumite bunuri, deşi era obligat sa faca acest lucru în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - acesta este calificat - fiind un funcţionar public sau funcţionar. Aceste noţiuni sunt definite în art. 147 C. pen. Cfm. art. 147, funcţionar poate fi orice salariat în serviciul altei persoane juridice, chiar şi una privata. Calitatea de funcţionar sau de funcţionar public trebuie sa existe în momentul savârşirii faptei, iar în cazul coautoratului, toţi coautorii trebuie sa aiba aceasta calitate. De ex. savârşeşte aceasta infracţiune conducatorul auto angajat al unei societaţi de stat care face transporturi clandestine cu maşina unitaţii. Instigarea şi complicitatea sunt posibile fara îndeplinirea vreunei condiţii.- subiectul pasiv - poate fi o autoritate publica, un organ sau o instituţie de stat sau o unitate din cele prevazute în art. 145 C. pen. care a fost prejudiciata prin comitarea infracţiunii, adica i-a fost cauzata o tulburare însemnata a activitaţii sau i-a fost produsa o paguba patrimoniului.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza atât printr-o acţiune cât şi printr-o inacţiune: îndeplinirea unui act defectuos sau neîndeplinirea unui asemenea act. De ex. fapta unui angajat, vanzator la o unitate de stat, care a vândut marfuri pe credit, acest lucru nefiind permis sau fapta unui tractorist care a folosit tractorul unitaţii ptr. efectuarea unor transporturi în folosul unor cetaţeni în schimbul unor sume de bani.
- urmarea imediata - consta într-o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau instituţii de stat sau o paguba patrimoniului acesteia. Cfm. art. 248 nu orice tulburare realizeaza conţinulul infracţiunii, ci aceasta trebuie sa fie una însemnata, adica o tulburare de o anumita proporţie şi gravitate. Acest caracter se apreciaza de catre instanţa de judecata în concret. A doua urmare consta în producerea unei pagube unui organ sau instituţii de stat.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa dar şi indirecta.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care ca urmare a faptei abuzive a funcţionarului public, se produce una din urmarile prevazute de lage. Fapta se poate comite şi în forma continuata.
SANCŢIUNI: închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Copyright © Contact | Trimite referat