ÎNŞELĂCIUNEA (art. 215 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material înjust şi daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.
Înşelaciunea savârşita prin folosire de nume sau calitaţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplica regulile privind concursul de infracţiuni.
Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executarii unui contract, savârşita în aşa fel încât fara aceasta eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se sancţioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. precedente, dupa distincţiie acolo aratate.
Emitarea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane, ştiind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesara, precum şi fapta de a retrage, dupa emitere, provizia în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plati înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul aratat în alin. 1 daca s-a pricinuit o paguba posesorului cecului, se sancţioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. 2
Înşelaciunea care a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare, desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economica.
- obiectul juridic special - este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror dezvoltate implica încredere între subiecţii acestor raporturi.
- obiect material - poate fi un bun mobil sau imobil, înscrisuri cu valoare patrimoniala.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a raspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale.
- subiectul pasiv - orice persoana fizica sau juridica privata ori publica al carei patriminiu a fost lezat prin înşelaciune. Uneori poate exista un sub. pasiv principal şi unul secundar.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza prin acţiuni sau inacţiuni frauduloase de amagire ori inducere în eroare a victimei, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate. Inducerea în eroare se face mai uşor în funcţie de gradul de cultura a victimei, precum şi de starea psihica a acesteia.
- urmarea imediata - consta în creerea unei situaţii de fapt pagubitoare pentru subiectul pasiv, consecinţa a acţiunii sau inacţiunii faptuitorului.
- raportul de cauzalitate - trebuie sa se stabileasca în concret, ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa calificata prin scop. Escrocul este acel tip de infractor care profita de încrederea pe care i-o acorda victima. El trişeaza, speculeaza, înşeala, rezultând ca este abil, fara scrupule, cunoscator al legilor pe care le încalca în mod deliberat. Escrocul este imoral, fara afi neaparat bolnav psihic şi nu manifesta violenţa pentru realizarea scopului propus.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME :
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 222 C. pen.;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma odata cu executarea în întregime a oricareia dintre acţiunile ce formeaza elementul material al infracţiunii şi când s-a produs urmarea imediata, adica paguba efectiva în patrimuniul celui înşelat.
4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala şi când amplificarea consecinţelor a luat sfârşit.
MODALITAŢI:
1. Înşelaciunea prezinta o varianta simpla (alin.1);
2. Doua variante speciale (alin. 3 şi 4);
3. Şi doua variante agravate (alin. 2 şi 5).
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 6 luni la 12 ani - în forma tip şi
- închisoare dela 3 la 15 ani, de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi - în forma agravata.