Referate dreptLOVIRILE SAU VATAMARILE CAUZATOARE DE MOARTE (art.183 C.pen)

1. Conţinutul constitutiv: “Daca vreuna din faptele prevazute în art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani.” 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei ; - obiectul juridic special - este format din totalitatea ...
Continuare

VATAMAREA CORPORALA GRAVĂ(art.182 C. pen.)

1. Conţinutul constitutiv: „Fapta prin care s-a pricinuit integritaţii corporale sau sanataţii o vatamare care necesita pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult 60 de zile se pedrpseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Daca fapta a produs vreuna din urmatoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionarii acestuia, o infirmitate ...
Continuare

LOVIREA ŞI VATAMAREA INTEGRITAŢII CORPORALE SAU A SANATAŢII

LOVIREA SAU ALTE VIOLENŢE (art. 180 C. pen.) 1. Conţinutul legal: “Lovirea sau orice acte de violenţa cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda. Faptele prevazute la alin. 1 savârşite asupra membrilor de familie se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda. Lovirea sau actele de violenţa ...
Continuare

DETERMINAREA SAU ÎNLESNIREA SINUCIDERII (art. 179C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea sau încercarea a avut loc, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Când fapta prevazuta în alin. precedent s-a savârşit faţa de un minor sau faţa de o presoana care nu era în stare sa-şi dea sema de fapta sa, ori nu putea sa fie stapâna pe ele, pedeapsa este ...
Continuare

UCIDEREA DIN CULPA (art. 178 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Uciderea din culpa a unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispoziţiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exerciţiul unei funcţi sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activitaţi, se pedepseşte cu închisoare da la 2 la 7 ani. Când uciderea din culpa a ...
ContinuarePRUNCUCIDEREA (art.177 C.pen.)

1. Conţinutul legal: “Uciderea copilului nou-nascut, savârşita imediat dupa naştere de catre mama aflata într-o stare de tulburare pricinuita de naştere, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.” 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei; - ...
Continuare

OMORUL DEOSEBIT DE GRAV

1. Conţinutul legal: “Omorul savârşit în vreuna din urmatoarele împrejurari: a. prin cruzimi; b. asupra a doua sau mai multor persoane; c. de catre o persoana care a mai savârşit un omor; d. pentru a savârşi sau a ascunde savârşirea unei tâlharii sau piratrerii; e. asupra unei femei gravide; f. asupra unui magistrat, poliţist, jandarm ori asura unui militar, ...
Continuare

INFRACŢIUNILE CONTRA VIEŢII

OMORUL(art. 174 C. pen.) 1. Conţinutul legal: “Uciderea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte.” 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - generic - este format din relaţiile sociale care privesc apararea persoanei privita sub totalitatea atributelor sale ; - ...
Continuare

INFRACŢIUNI CONTRA REPREZENTANTULUI UNUI STAT STRAIN

1. Conţinutul legal: „Infracţiunile contra vieţii, integritaţii corporale, sanataţii, libertaţii sau demnitaţii, savârşite împotriva reprezentantului unui stat strain se sancţioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta sâvârşita, al carei maxim se sporeşte cu 2 ani. Acţiunea penala se pune în mişcare la dorinţa ...
Continuare

NEDENUNŢAREA

1. Conţinutul legal: “Omisiunea de a denunţa de îndata savârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevazute în art. 155-163 ,165. 166.1 şi 167 se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Omisiunea de a denunţa, savârşita de soţ sau de o ruda apropiata, nu se pedepseşte. Nu se pedepseşte persoana care mai înainte de a se fi început ...
Continuare

DIVULGAREA SECRETULUI CARE PERICLITEAZA SECURITATEA STATULUI

1. Conţinutul legal: “Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie secrete de stat ori a altor documente sau date, de catre cel care le cunoaşte datorita atribuţiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa puna în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Deţinerea în afara ...
Continuare

COMPROMITEREA UNOR INTERESE DE STAT (art. 168 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere straina, daca fapta este de natura a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.” 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul ...
Continuare

COMPLOTUL (art. 167C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Iniţierea sau constituirea unei grupari în scopul savârşirii vreuneia din infracţiunile prevazute în art. 155 - 163 şi 166ą ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asociaţii sau grupari se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai ...
Continuare

PROPAGANDA ÎN FAVOAREA STATULUI TOTALITAR

1. Conţinutul legal: „Propaganda în vederea instaurarii unui stat totalitar, savârşita prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Propaganda consta în raspândirea, în mod sistematic, sau în apologia unor ideei, concepţii sau doctrine cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi ...
Continuare

SUBMINAREA ECONOMIEI NAŢIONALE(art. 165 C. pen.)

1. Conţinutul legal: “Fapta de a folosi o unitate din cele la care se refera art. 145 C. pen, ori de a împiedeca activitatea normala a acesteia, daca fapta este de natura sa submineze economia naţiomala, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Daca fapta prevazuta în alineatul precedent a produs pagube importante economiei ...
Continuare

ACTELE DE DIVERSIUNE (art.163 C. pen.)

1. Conţinutul legal: „Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a uzinelor, instalaţiilor industriale, cailor de comunicaţie, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicaţie, construcţiilor, produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, daca fapta ...
Continuare

ATENTATUL CONTRA UNEI COLECTIVITAŢI (art. 161 C. pen.)

1. Conţinutul legal: „Atentatul savârşit contra unei colectivitaţi prin otraviri în masa, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, de natura sa slabeasca puterea de stat, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. ” 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - ...
Continuare

ATENTATUL CARE PUNE ÎN PERICOL SIGURANŢA STATULUI (art.160 C.pen)

1. Conţinutul legal: “Atentatul savârşit contra vieţii, integritaţii corporale ori sanataţii unei persoane care îndeplineşte o activitate importanta de stat sau alta activitate publica importanta, în împrejurari care fac ca fapta sa puna în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau închisoare de la 15 la 25 de ani ...
Continuare

ACŢIUNI DUŞMANOASE CONTRA SIGURNŢEI STATULUI (ART.158 C.pen)

1. Conţinutul legal: „Faptele prevazute în art. 155 şi 156, savârşite de un cetaţean strain sau de o persoana fara cetaţenie care nu domiciliaza pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detenţiunea pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi”. 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - ...
Continuare

TRADAREA PRIN TRANSMITERE DE SECRETE (ART.157 C.pen)

1. Conţinutul legal: “Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizaţii straine ori agenţi ai acestora, precum şi procurarea de documente sau date ce constituie secrete de stat, ori deţinerea de asemenea documente de catre cei care au calitatea de a le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii straine ori agenţi ai ...
Continuare

Referate drept