Referate drept - referatele de care ai nevoieLOVIRILE SAU VǍTǍMǍRILE CAUZATOARE DE MOARTE (art.183 C.pen)

1. Conţinutul constitutiv: "Dacǎ vreuna din faptele prevǎzute în art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani." 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei ; - obiectul juridic special - este format din totalitatea r ...
Continuare

VǍTǍMAREA CORPORALǍ GRAVĂ(art.182 C. pen.)

1. Conţinutul constitutiv: "Fapta prin care s-a pricinuit integritǎţii corporale sau sǎnǎtǎţii o vǎtǎmare care necesitǎ pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult 60 de zile se pedrpseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Dacǎ fapta a produs vreuna din urmǎtoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea func& ...
Continuare

LOVIREA ŞI VǍTǍMAREA INTEGRITǍŢII CORPORALE SAU A SǍNǍTǍŢII

LOVIREA SAU ALTE VIOLENŢE (art. 180 C. pen.) 1. Conţinutul legal: "Lovirea sau orice acte de violenţǎ cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la o lunǎ la 3 luni sau cu amendǎ. Faptele prevǎzute la alin. 1 sǎvârşite asupra membrilor de familie se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendǎ. Lovirea s ...
Continuare

DETERMINAREA SAU ÎNLESNIREA SINUCIDERII (art. 179C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacǎ sinuciderea sau încercarea a avut loc, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Când fapta prevǎzutǎ în alin. precedent s-a sǎvârşit faţǎ de un minor sau faţǎ de o presoanǎ care nu era în stare sǎ-şi dea sema de fapta sa, ori nu pute ...
Continuare

UCIDEREA DIN CULPǍ (art. 178 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Uciderea din culpǎ a unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. Uciderea din culpǎ ca urmare a nerespectǎrii dispoziţiilor legale ori a mǎsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei funcţi sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activitǎţi, se pedepseşte cu închisoare da la 2 la 7 ani. C ...
ContinuarePRUNCUCIDEREA (art.177 C.pen.)

1. Conţinutul legal: "Uciderea copilului nou-nǎscut, sǎvârşitǎ imediat dupǎ naştere de cǎtre mama aflatǎ într-o stare de tulburare pricinuitǎ de naştere, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani." 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţ ...
Continuare

OMORUL DEOSEBIT DE GRAV

1. Conţinutul legal: "Omorul sǎvârşit în vreuna din urmǎtoarele împrejurǎri: a. prin cruzimi; b. asupra a douǎ sau mai multor persoane; c. de cǎtre o persoanǎ care a mai sǎvârşit un omor; d. pentru a sǎvârşi sau a ascunde sǎvârşirea unei tâlhǎrii sau piratrerii; e. asupra unei femei gravide; f. asupra unui magistrat ...
Continuare

INFRACŢIUNILE CONTRA VIEŢII

OMORUL(art. 174 C. pen.) 1. Conţinutul legal: "Uciderea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte." 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - generic - este format din relaţiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor s ...
Continuare

INFRACŢIUNI CONTRA REPREZENTANTULUI UNUI STAT STRǍIN

1. Conţinutul legal: "Infracţiunile contra vieţii, integritǎţii corporale, sǎnǎtǎţii, libertǎţii sau demnitǎţii, sǎvârşite împotriva reprezentantului unui stat strǎin se sancţioneazǎ cu pedeapsa prevǎzutǎ de lege pentru fapta sâvârşitǎ, al cǎrei maxim se sporeşte cu 2 ani. Ac ...
Continuare

NEDENUNŢAREA

1. Conţinutul legal: "Omisiunea de a denunţa de îndatǎ sǎvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevǎzute în art. 155-163 ,165. 166.1 şi 167 se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Omisiunea de a denunţa, sǎvârşitǎ de soţ sau de o rudǎ apropiatǎ, nu se pedepseşte. Nu se pedepseşte persoana care ma ...
Continuare

DIVULGAREA SECRETULUI CARE PERICLITEAZǍ SECURITATEA STATULUI

1. Conţinutul legal: "Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie secrete de stat ori a altor documente sau date, de cǎtre cel care le cunoaşte datoritǎ atribuţiilor de serviciu, dacǎ fapta este de naturǎ sǎ punǎ în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. D ...
Continuare

COMPROMITEREA UNOR INTERESE DE STAT (art. 168 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere strǎinǎ, dacǎ fapta este de naturǎ a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi." 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii ...
Continuare

COMPLOTUL (art. 167C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Iniţierea sau constituirea unei grupǎri în scopul sǎvârşirii vreuneia din infracţiunile prevǎzute în art. 155 - 163 şi 166ą ori aderarea sau sprijinirea sub orice formǎ a unei astfel de asociaţii sau grupǎri se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Pedeapsa pentru c ...
Continuare

PROPAGANDA ÎN FAVOAREA STATULUI TOTALITAR

1. Conţinutul legal: "Propaganda în vederea instaurǎrii unui stat totalitar, sǎvârşitǎ prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Propaganda constǎ în rǎspândirea, în mod sistematic, sau în apologia unor ideei, concepţii sau doctrine cu intenţia de a convinge şi de ...
Continuare

SUBMINAREA ECONOMIEI NAŢIONALE(art. 165 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Fapta de a folosi o unitate din cele la care se referǎ art. 145 C. pen, ori de a împiedeca activitatea normalǎ a acesteia, dacǎ fapta este de naturǎ sǎ submineze economia naţiomalǎ, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Dacǎ fapta prevǎzutǎ în alineatul precedent a p ...
Continuare

ACTELE DE DIVERSIUNE (art.163 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a uzinelor, instalaţiilor industriale, cǎilor de comunicaţie, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicaţie, construcţiilor, produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacǎ ...
Continuare

ATENTATUL CONTRA UNEI COLECTIVITǍŢI (art. 161 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Atentatul sǎvârşit contra unei colectivitǎţi prin otrǎviri în masǎ, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, de naturǎ sǎ slǎbeascǎ puterea de stat, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţǎ sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. " 2. Condiţii preexistente: ...
Continuare

ATENTATUL CARE PUNE ÎN PERICOL SIGURANŢA STATULUI (art.160 C.pen)

1. Conţinutul legal: "Atentatul sǎvârşit contra vieţii, integritǎţii corporale ori sǎnǎtǎţii unei persoane care îndeplineşte o activitate importantǎ de stat sau altǎ activitate publicǎ importantǎ, în împrejurǎri care fac ca fapta sǎ punǎ în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu detenţiu ...
Continuare

ACŢIUNI DUŞMǍNOASE CONTRA SIGURNŢEI STATULUI (ART.158 C.pen)

1. Conţinutul legal: "Faptele prevǎzute în art. 155 şi 156, sǎvârşite de un cetǎţean strǎin sau de o persoanǎ fǎrǎ cetǎţenie care nu domiciliazǎ pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detenţiunea pe viaţǎ sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi". 2. Condiţii preexi ...
Continuare

TRǍDAREA PRIN TRANSMITERE DE SECRETE (ART.157 C.pen)

1. Conţinutul legal: "Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizaţii strǎine ori agenţi ai acestora, precum şi procurarea de documente sau date ce constituie secrete de stat, ori deţinerea de asemenea documente de cǎtre cei care au calitatea de a le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii strǎine ori agen# ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate drept

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani