PROPAGANDA ÎN FAVOAREA STATULUI TOTALITAR1. Conţinutul legal:
"Propaganda în vederea instaurarii unui stat totalitar, savârşita prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
Propaganda consta în raspândirea, în mod sistematic, sau în apologia unor ideei, concepţii sau doctrine cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi. "
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic la toate infracţiunile contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - este format din relaţiile sociale referitoare la siguranţa statului a carei aparare este asigurata prin combaterea manifestarilor extremiste favorabile statului totalitar;
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana care răspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale;
- subiectul pasiv - statul român;

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - acesta se manifesta sub forma unei acţiuni de propaganda în vederea instaurarii unui stat totalitar, lipsit de democraţie. Acest lucru se poate realiza prin: scris (publicarea unor carţi), oral (întruniri) sau prin orice alte mijloace (arborarea unor steaguri). Toate aceste lucruri trebuie savârşite "în mod sistematic", adica repetat şi în locuri publice (art. 152C. pen.).
- urmarea imediata - constă în crearea unei stari de pericol pentru siguranţa statului de drept;
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa;

4. Forme. Sancţiuni:
FORME:
1. actele pregatitoare - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa - nu este posibila fiind o infracţiune ce implică acte de repetabilitate;
3. fapt consumat - consumarea are loc în momentul savârşirii celui de-al doilea act de propaganda;
4. fapt epuizat - este momentul încetarii oricarui act de propaganda.
SANCŢIUNI:
- închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi
- interzicerea unor drepturi.

ACŢIUNI ÎMPOTRIVA ORDINII CONSTITUŢIONALE
(art.166ąC. pen)
1. Conţinutul legal:
"Întreprinderea oricărei acţiuni pentru schimbarea prin acţiuni ilegale şi prin violenţă a ordinii constituţionale sau a caracterului naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al statului român se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiuni:
- obiectul juridic generic - este identic ca la toate celelalte infracţiuni contra siguranţei statulu;
- obiectul juridic special - este format din relaţiile sociale care asigura ordinea constituţionala şi caracterul naţional, suveran şi independent al statului român;
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana care răspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale;
- subiectul pasiv - statul român.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - prin acţiuni de: iniţiere, organizare, savârşire sau sprijinire, îndemnare sau prin violenţa;
- urmarea imediata - o stare de pericol pentru siguranţa statului;
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni:
FORME:
1. actele preparatorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa - se sancţioneaza cfm. art. 173 C. pen.;
3. fapt consumat - aceasta se consuma în momentul savârşirii unei acţiuni ce formeaza elementul material;
MODALITAŢI:
Aceasta infracţiune cunoaşte: - o forma tip(alin.1);
- o forma atenuata(alin.2);
- şi o forma agravata(alin.4);
SANCŢIUNI:
- închisoarea de la 5 la 15 ani (în forma tip);
- închisoarea de la 2 la 7 ani (în forma atenuata);
- închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi în forma agravata);