COMPLOTUL (art. 167C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Iniţierea sau constituirea unei grupari în scopul savârşirii vreuneia din infracţiunile prevazute în art. 155 - 163 şi 166ą ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asociaţii sau grupari se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decât sancţiunea prevazuta de lege pentru cea mai grava dintre infracţiunile care intra în scopul asociaţiei sau gruparii.
Daca faptele prevazute în alin. 1 au fost urmate de savârşirea unei infracţiuni, se aplica regulile de la concursul de infracţiuni.
Nu se pedeoseşte persoana, care, savârşind fapta prevazuta în alin. 1 sau 3, o denunţa mai înainte de a fi descoperita."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra sigirnnţei statului;
- obiectul juridic specific - este format din relaţiile sociale privind siguranţa statului prin combaterea tuturor infracţiunilor susceptibile sa fie înfaptuite de participanţii la complot.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana, cu menţiunea ca în acest caz este necesara o pluralitate de subiecţi activi. În mod excepţional se poate savârşi de o singura persoana în cazul iniţierii unei astfel de grupari. Complicitatea nu este posibila, deoarece orice act de sprijinire îl transforma pe acesta în autor. Instigarea este posibila.
- subiectul pasiv - statul român.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se savârşeşte prin acţiuni de: iniţiere, constituire, sprijinire sau aderare la o astfel de grupare. Elementul esenţial îl reprezinta faptul ca aceasta grupare vizeaza savârşirea unei infracţiuni prevazute în art. 155-163, 165 şi 166ą; Daca cei ce se grupeaza urmaresc savârşirea altor infracţiuni, vom fi în prezenţa infracţiunii de asociere în vederea sâvârşirii de infracţiuni (art. 323C. pen.)
- urmarea imediata - o stare de pericol pentru siguranţa statului;
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa (calificata prin scop);

4. Forme. Sancţiuni:
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 173 C. pen.;
3. fapt consumat - se consuma în momentul savârşirii unei acţiuni ce formeaza elementul material;
SANCŢIUNI:
- închisoarea de la 15 la 25 de ani şi
- interzicerea unor drepturi sau
- detenţiunea pe viaţa;