VATAMAREA CORPORALA GRAVĂ(art.182 C. pen.)1. Conţinutul constitutiv:
"Fapta prin care s-a pricinuit integritaţii corporale sau sanataţii o vatamare care necesita pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult 60 de zile se pedrpseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Daca fapta a produs vreuna din urmatoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionarii acestuia, o infirmitate permanenta fizica sau psihica, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii persoanei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Când fapta a fost savârşita în scopul producerii consecinţelor prevazute la alin 1 şi 2, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.
Tentativa faptei prevazuta în alin. 3 se pedepseşte."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc integritatea corporala sau sanatatea fiecarei persoane, indiferent ca este o persoana oarecare sau membru de familie.
- obiectul material - este corpul persoanei.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana. Participaţia este posibila sub toate formele sale.
- subiectul pasiv - orice persoana.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se poate savârşi printr-o acţiune de lovire sau acte de violenţa. Fapta se poate savârşi şi indirect, prin intermediul unui animal sau obiect. Specificul acestei infracţiuni consta în aceea ca durata îngrijirilor medicale depaşeşte 60 de zile sau produce una din urmatoarele consecinţe:
- pierderea unul simţ sau organ ori încetarea funcţionarii acestuia (scoaterea unui ochi, taierea unei urechi);
- producerea unei infirmitaţi fizice sau psihice permanente;
- sluţirea, care poate consta în schimbarea înfaţişarii (şi ea trebuie sa fie permanenta);
- avortul - cu condiţia ca faptuitorul sa cunoasca aceasta stare;
- punerea în primejdie a vieţii persoanei. Totuşi faptuitorul nu urmareşte sa omoare victima.
- urmarea imediata - vatamarea persoanei, provocarea de suferinţe fizice sau punerea în primejdie a vieţii persoanei.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta, iar în anumite cazuri poate îmbraca şi forma praeterintenţiei.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte numai în cazul alin. 3;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când se produce o vatamare corporala a persoanei sau când se produc suferinţe fizice a caror vindecare depaşesc 60 de zile.
MODALITAŢI: Fapta este mai grava atunci când faptuitorul acţioneaza în scopul producerii consecinţelor prevazute în alin. 1 şi 2.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 2 la 7 ani - în forma tip şi
- închisoare de la 2 la 10 ani şi de la 3 la 12 ani - în forma agravata.