DIVULGAREA SECRETULUI CARE PERICLITEAZA SECURITATEA STATULUI1. Conţinutul legal:
"Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie secrete de stat ori a altor documente sau date, de catre cel care le cunoaşte datorita atribuţiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa puna în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
Deţinerea în afara îndatoririlor de serviciu a unor documente ce constituie secret de stat, daca fapta este de natura sa puna în pericol siguranţa statului, se pedeoseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.
Cu pedeapsa prevazuta în alin. 2 se sancţioneaza deţinerea în afara îndatoririlor de serviciu a altor documente în vederea divulgarii, daca fapta este de natuta sa puna în pericol siguranţa statului.
Daca faptele prevazute în alin. precedente sunt savârşite de orice alta pessoana, pedeapsa este închisaorea de la 1 la 7 ani."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale care protejeaza secretul de stat şi a caror divulgare ar pune în pericol siguranţa statului;
- obiectul material - poate consta într-un document ce cuprinde acele secrete de stat (art. 150 C. pen.);
2B. Subiecţii infracţiunii:
-subiectul activ - este calificat, în sensul ca trebuie sa fie un funcţiunar care cunoaşte acele secrete de stat datorita atribiţiilor de serviciu (un membru al serviciilor secrete). În ultimul alin. acesta poate fi orice persoana. Participaţia este posibila în toate formele sale;
- subiectul pasiv - este statul român, dar şi o unitate din cele prevazute în art. 145 C. pen.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza printr-o acţiune de divulgare ce poate consta în: comunicarea sau aducerea la cunoştinţa a respectivelor secrete. Daca acestea se divulga cu intenţia ca ele sa ajunga la o putere straina, vom fi în prezenţa infracţiunii de tradare prin transmitere de secrete. Aceasta se mai poate savârşii şi printr-o inacţiune, când faptuitorul lasa documentul, cu ştiinţa, la vederea altor persoane sau instituţii ce le poate folosi împotriva intereselor statului român. Infracţiunea se mai poate savârşii prin simpla deţinere a documentelor în vederea transmiterii lor. Toate aceste lucruri trebuie sa fie de natura sa pericliteze securitatea statului.
- urmarea imediata - o stare de pericol pentru siguranţa statului;
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta. Daca faptele se savârşesc din culpa, se va realiza conţinutul infracţiunii de neglijenţa în pastrarea secretului de stat(art. 252 C. pen.).

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - deşi posibile, nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 173 C. pen.;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se savârşeşte în momentul cand se realizeaza elementul material al infracţiunii;
MODALITAŢI : Aceasta infracţiune cunoaşte o forma tip (alin.1) şi trei atenuate (alin. 2, 3, 4);
SANCŢIUNI:
- închisoarea, care difera în funcţie de încadraea juridica;
- interjicerea unor drepturi.