ATENTATUL CARE PUNE ÎN PERICOL SIGURANŢA STATULUI (art.160 C.pen)1. Conţinutul legal:
"Atentatul savârşit contra vieţii, integritaţii corporale ori sanataţii unei persoane care îndeplineşte o activitate importanta de stat sau alta activitate publica importanta, în împrejurari care fac ca fapta sa puna în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."

2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este comun tuturor infracţiumilor contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - este complex, format din relaţiile privind siguranţa statului, dar şi din cele referitoare la persoana umana (viaţa, integritatea corporală şi sanatatea acesteia);
- obiectul material - este corpul persoanei;
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - poate fi orice persoana care raspunde penal;
- subiectul pasiv - (în principal) este persoana împotriva careia se îndreapta activitatea infracţionala - preşedintele ţarii, primul ministru, deputaţi, senatoti, şi (în secundar) statul român;

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza printr-o acţiune, atac material susceptibil sa provoace uciderea unei persoane sau vatamarea corporala a acesteia. Esenţial este ca acestea sa se realizeze în condiţii de natura sa pericliteze siguranţa statului (ex. încheierea unui tratat de pace internaţional).
- urmarea imediata - constă într-o stare de pericol pentru siguranţa statului şi uciderea sau vatamarea acelei persoane care îndeplineşte o funcţie importanta în stat;
- legatura de cauzalitate - trebuie sa existe între elementul material şi urmarea imediata;
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta;

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa - este asimilata infracţiunii fapt consumat;
3. fapt consumat - infracţiunea se consuma în momentul savârşirii elementului material;
SANCŢIUNI:
- detenţiunea pe viaţa sau
- închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.