ACTELE DE DIVERSIUNE (art.163 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a uzinelor, instalaţiilor industriale, cailor de comunicaţie, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicaţie, construcţiilor, produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, daca fapta este de natura sa puna în pericol siguranţa statului, se pedepsesc cu detenţiune pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. "
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic la toate infracţiunile contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - este complex, reprezentat de relaţiile privind siguranţa statului, dar şi din cele referitoare la avutul public;
- obiectul material - este reprezentat de bunurile asupra carora se îndreapta activitatea infractionala (uzine, instalaţii, etc.);
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana care răspunde penal. Participaţia este posibila în toate formele sale;
- subiectul pasiv - statul (ca subiect pasiv principal) şi unitatea careia îi aparţin respectivele bunuri distruse (în secundar);

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - prin acţiuni de distrugere, degradare, nimicire, dezintegrare.Toate acestea pot fi totale sau parţiale, dar sa fie de natura sa aduca atingere siguranţei statului (prin explozii, scufundari de nave, provocari de inundaţii); Daca nu se îndeplineşte aceasta condiţie, vom fi în prezenţa unei infracţiuni de distrugere.
- urmarea imediata - stare de pericol pentru siguranţa statului, dar şi provocarea de pagube avutului public. Deci, poate consta într-o transformare a obiectului material.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta. Daca aceasta se savârşeşte din culpa vom fi în prezenţa infracţiunii de distrugere din culpa (art. 219 C. pen.);

4. Forme. Sancţiuni:
FORME:
1. actele preparatorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 173 C. pen;
3. fapt consumat - infracţiunea se consuma în momentul savârşirii elementului material şi realizarii stării de pericol;
SANCŢIUNI: sunt aceleaşi ca la tradare.