OMORUL DEOSEBIT DE GRAV1. Conţinutul legal:
"Omorul savârşit în vreuna din urmatoarele împrejurari:
a. prin cruzimi;
b. asupra a doua sau mai multor persoane;
c. de catre o persoana care a mai savârşit un omor;
d. pentru a savârşi sau a ascunde savârşirea unei tâlharii sau piratrerii;
e. asupra unei femei gravide;
f. asupra unui magistrat, poliţist, jandarm ori asura unui militar, în timpul sau în legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora;
g. de către un judecător sau procuror, poliţist, jandarm sau militar, în timpul sau în legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora,
se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţa sau cu închisoare de de al 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi;
Tentativa se pedepseşte."
a. prin cruzimi;
Este o circumstanţa foarte des întâlnita în practica. Astfel, Dicţionarul Juridic defineşte cruzimea ca "o manifestere de ferocitate în comiterea unei infracţiuni de natura sa provoace suferinţe prelungite victimei. "
Actele de cruzime comise de faptuitor provoaca implicit şi un sentiment de oroare celor din jur, ori de groaza.
Ex. în acest sens pot fi: stropirea victimei cu benzina, dupa care i s-a dat foc, aplicarea de lovituri care zdrobesc globii oculari, taierea victimei cu o lama în zone nevitale, dar totuşi pentru a-i provoca moartea.
Omorul savârşit în asemenea situaţii este deosebit de grav, deoarece infractorul urmareşte un rezultat dublu: provocarea de suferinţe fizice şi moartea victimei.
b. asupra a doua sau mai multor persoane;
Aceasta circumstanţa are ca element specific nu o pluralitate de victime,ci voinţa infractorului de a ucide mai multe persoane în aceeaşi împrejurare. Agravanta se aplica numai daca se produce efectiv moartea a cel puţim doua persoane.
Pentru incidenţa agravantei, autorul trebuie sa aiba reprezentarea consecinţelor constând în uciderea a cel puţin doua persoane. Ex. aruncarea unei bombe care a ucis mai multe persoane, otravirea unor fântâni.
Daca faptuitorul demonstreaza intenţia de a ucide o singura persoana prin mijloace care pun în pericol viaţa mai multor persoane, atunci el va raspunde cfm. art 175 lit. e.
c. de catre o persoana care a mai savârşit un omor;
Aceasta are la baza antecedenţa penala a infractorului, care demonstreaza ca acesta nu s-a îndreptat. Pentru aplicarea acesteia nu se vor lua în calcul faptele de omor savârşite într-o stare care înlatura caracrerul penal al faptei - legitima aparare.
Aceasta antecedenţa penala va exista chiar daca pentru omorul savârşit a intervenit amnistia, graţierea ori prescripţia sau daca acesta a fost reabilitat.
La stabilirea sancţiuni, se vor aplica regulile concursului de infracţiuni sau ale recidivei. Aceasta agravanta esre personala, deci ea nu se rafrânge şi asupra altor participanti.
d. pentru a savârşi sau a ascunde savârşirea unei tâlharii sau piratrerii:
Împrejurarea care atribuie acestui omor un caracter mai grav consta în scopul special urmarit de faptuitor. Se va aplica art. 176 lit. d când se stabileşte ca faptuitorul a suprimat cu intenţie viaţa unui om, pentru a crea condiţiile favorabile savârşirii sau ascunderii unei tâlharii sau piraterii.
Aceasta condiţie trebuie sa fi existat în momentul savârşirii omorului. Ea este o circumstanţa personala şi deci nu este opozabila şi celorlalţi participanţi, afara de cazul în care aceştia au acţionat şi ei cu acelaşi scop.
Omorul savârşit în aceasta împrejurare se deosebeşte de tâlharia care a avut ca urmare moartea vintimei, deoarece în acest caz faptuitorul nu acţioneaza cu intenţia de a ucide victima ci de a o deposeda de un bun, forma de vinovaţie cu care se comite fapta fiind praeterintenţia.
e. asupra unei femei gravide;
O asemenea fapta produce moartea a doua fiinţe, lezând respectul faţa de produsul concepţiei. Nu are semnificaţie stadiul sarcinii, legea neprecizând acest lucru. Starea de graviditate trebuie sa fie reala. Daca faptuitorul savârşeşte omorul ştiind ca victima este gravida, ea nefiind, agravanta nu va opera.
În momentul savâşirii faptei, autorul trebuie sa cunoasca starea victimei, în caz contrar operând eroarea de fapt. Cu toate ca, legea nu precizeaza ar mai fi de menţionat ca, starea de graviditate a victimei ar trebui sa fie vizibila.
f. asupra unui magistrat, poliţist, jandarm ori asura unui militar, în timpul sau în legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora, se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţa sau cu închisoare de de al 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
g. de către un judecător sau procuror, poliţist, jandarm sau militar, în timpul sau în legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora,
Raţiunea acestei agravante decurge din calitatea subiectului pasiv şi/sau activ de purtator al autotitaţii de stat, fie ca procuror, judecator, poliţist sau jandarm. Aceste persoane intra în categoria persoanelor care se ocupa cu reprimarea fenomenului infracţional.
Subiectul pasiv trebuie sa se afle în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau fapta sa se comita în pegatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei.