ATENTATUL CONTRA UNEI COLECTIVITAŢI (art. 161 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Atentatul savârşit contra unei colectivitaţi prin otraviri în masa, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, de natura sa slabeasca puterea de stat, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. "
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este comun tuturor infracţiunilor contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - este complex, format din releţiile sociale privind siguranţa statului, dar şi din cele referitore la ocrotirea vieţii dintr-o colectivitate;
- obiectul material - este format din corpul persoanelor din aceea colectivitate.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana care raspunde penal. Participaţia este posibila sub toate formele sale.
- subiectul pasiv - persoanele care fac parte din aceea colectivitate şi statul român.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se poate realiza printr-o acţiune de ucidere sau vatamare a membrilor unei colectivitaţi: prin otravire sau provocare de epidemii, gazarea, înfometarea, etc. Însa toate acestea trebuie să fie de natură sa slabeasca siguranţa statului pentru a se încadra în acest articol.
- urmarea imediata - o stare de pericol pentru siguranţa statului, dar şi uciderea sau vatamarea membrilor acelei colectivitaţi.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta;

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparetorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa - este asimilata infracţiunii consumate şi sancţionata cfm. art.173 C.pen.;
3. fapt consumat- infracţiunea se consuma chiar daca nu se produc rezultatele periculoase.
SANCŢIUNI: sunt identice cu cele de la infracţiunea prevazuta în art.160 C. pen.

SUBMINAREA PUTERII DE STAT(art. 162 C. pen.)
1. Conţinutul legal:
"Acţiunea armata de natura sa slabeasca puterea de stat se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Orice alte acţiuni violente savârşite de mai multe persoane împreuna, de natura sa atraga aceleaşi urmari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic la toate infracţiunile contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - este format din relaţiile referitore la siguranţa statului şi din una din componentele sale fundamentale;
- obiectul material - nu este obligatoriu sa existe întotdeana, dar poate fi reprezentat de corpul persoanelor împotriva carora se îndreapta activitatea infracţionala.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana. La aceasta infracţiune este obligatoriu sa existe o pluralitate de subiecţi activi de min. 2 pers. în primul alin. şi de 3 pers. în cel de-al doilea alin.
- subiectul pasiv - statul român;

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - o acţiune armata în primul caz şi o acţiune violenta în cel de-al doilea caz. Toate acestea trebuie să fie de natură sa slabeasca puterea de stat.
- urmarea imediata - o stare de pericol pentru siguranţa statului;
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta;

4. Forme. Sancţiuni:
FORME:
1. actele preparatorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 173 C. pen;
3. fapt consumat - aceasta se consuma în momentul declanşarii acţiunii armate sau violente;
SANCŢIUNI:
- detenţiune pe viaţa sau
- închisoarea de la 15 la 25 de ani sau de la 5 la 20 de ani şi
- interzicerea unor drepturi;