TRADAREA PRIN TRANSMITERE DE SECRETE (ART.157 C.pen)1. Conţinutul legal:
"Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizaţii straine ori agenţi ai acestora, precum şi procurarea de documente sau date ce constituie secrete de stat, ori deţinerea de asemenea documente de catre cei care au calitatea de a le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii straine ori agenţi ai acestora , savârşite de un cetaţean român sau de o persoana fara cetaţenie domiciliata pe teritiriul statului român, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Aceleaşi fapte, daca privesc alte documente sau date care prin caracterul şi importanţa lor fac ca fapta savârşita sa pericliteze securitatea statului, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este comun tuturor infracţiunilor contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - îl reprezinta ansamblul relaţiilor sociale care privesc siguranţa statului şi a caror aparare este asigurata prin stricta aparare a secretului de stat (cfm. art 150 C. pen) "secretele de stat sunt documentele şi datele care prezintă în mod vădit acest caracter, precul şi cele declarate sau calificate astfel prin hotărâre a Guvernului";
- obiectul material - este documentul care conţine secrete de stat (în original sau copie, integral sau parţi din document);

2B. Subiecţii infracţiunii :
- subiectul activ -este identic ca la infracţiunea de tradare;
- subiectul pasiv - statul român;

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizaează prin acţiuni de: transmitere, procurare sau deţinere de documente în scopul transmiterii lor;
- urmarea imediata - o stare de pericol pentru siguranţa statului;
- legatura de cauzalitete - se impune stabilirea ei între elementul material şi urmarea imediata;
3B.Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa sau indirecta;

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2.tentativa - se pedepseşte cfm. art. 173 C. pen;
3. fapt consumat - infracţiunea se consuma în momentul producerii urmarii imediate;
SANCŢIUNI:
- detenţiunea pe viaţa sau
- închisoare de la 15 la 25 de ani sau de la 5 la 20 de ani în forma atenuata şi interzicerea unor drepturi;